Psykiatri sætter fokus på Gud

Efter årtiers berøringsangst tager psykiatrien nu Vorherre ind i varmen. Det er et stort anlagt projekt i Vejle Amt udtryk for

Centerleder Anne-Marie Valbak, til venstre, og projektkoordinator Mette Skov med den plakat, der skal reklamere for Danmarks hidtil mest omfattende projekt om tro og psyke, som afvikles i efteråret med 25 arrangementer. - Foto: Claus Fisker/Scanpix.
Centerleder Anne-Marie Valbak, til venstre, og projektkoordinator Mette Skov med den plakat, der skal reklamere for Danmarks hidtil mest omfattende projekt om tro og psyke, som afvikles i efteråret med 25 arrangementer. - Foto: Claus Fisker/Scanpix.

Efter årtiers berøringsangst er Vorherre i disse år på vej ind i varmen i det psykiatriske system for at blive taget alvorligt også her som andet end blot et produkt af menneskets egen psyke. Det er baggrunden for et stort anlagt projekt i Vejle Amt, som afvikles til efteråret. Med det hidtil største arrangement herhjemme sætter psykiatrien her – i samarbejde med Haderslev, Århus og Ribe stifter, samt præster og menighedsråd i Vejle Amt – fokus på Gud, og troens betydning, når livet gør ondt.

Psykiatriens berøringsangst over for det religiøse går tilbage til dybdepsykologiens fader, Sigmund Freud (1856-1939). For ham var religion ikke andet end en projektion af kollektive neuroser, og religionen og Gud en illusion, vi som voksne mennesker skal prøve at gøre os fri af.

De tre biskopper, hvis stifter støder sammen i Vejle Amt, anbefaler det store lokale projekt.

Niels Henrik Arendt, biskop i Haderslev Stift, glæder sig over den nye åbenhed.

– Man skal selvfølgelig ikke begynde at forveksle eksistentielle problemer med psykiatriske sygdomme, eller omvendt. Det spændende ved det her initiativ er imidlertid en erkendelse af, at hvis et menneske har mening i tilværelsen og et livssyn, der på en eller anden måde ikke er alt for usikkert, så rummmer det en enorm ressource, som også kan bruges i psykiske kriser.

Den nye åbenhed understreger, at psykiaterne er blevet mindre reduktionistiske i deres menneskeopfattelse, mener biskoppen, men også fra kirkens side er der tale om ændrede signaler.

– Samtidig med at man i psykiatrien har den naturvidenskabelige skoling, er man her i dag klar over, at det kun er én dimension at betragte mennesket ud fra, og at der til en fuld forståelse af mennesket også hører en opmærksomhed på, at det rummer andre dimensioner, for eksempel det religiøse. Des-uden kan vi konstatere en åbning fra kirkens side over for psykiatrien, hvor teologer tidligere måske har opfattet psykiatrien som en form for hedensk sjælesorg, siger

Niels Henrik Arendt.

– Der findes jo stadigvæk i psykiatrien nogen, der mener, at religion i virkeligheden har psykiske forklaringer, men selv de har fået blik for, at troen er en ressource, som hjælper mennesker i psykiske kriser. Vi har her i Haderslev i et halvt århundrede haft årlige møder imellem læger og præster i erkendelse af, at begge grupper arbejder med mennesker, og at der derfor her er et område, hvor vi har brug for at tale sammen. Det har været karakteristisk, at der tidligere ikke har deltaget mange psykiatere i dette arbejde, men her er sket et gennembrud de senere år.

Det er Psykiatrisk Informations-center, PsykInfo, i Vejle Amt, der har taget initiativ til projekt "Tro og Psyke", som vil strække sig over efterårsmånederne september, oktober og november, og gennem arrangementer i sognegårde, kirker og andre mødesteder nå ud til hele amtet. Sidste år satte centret, i samarbejde med blandt andre kunstmuseet Trapholt i Kolding, fokus på emnet "Kunst og Psyke", hvor man ville pege på kunstens livskvaliteter og iboende ressourcer.

"Tro og Psyke" vil også oplyse om psykiske sygdomme og deres behandling og derved fjerne tabuer, men altså først og fremmest sætte fokus på den Gud, som har været mere eller mindre ikke-eksisterende i psykiatrien i over 100 år – med de konsekvenser, som det har givet for den psykiatriske behandling, forklarer centerleder Anne-Marie Valbak, PsykInfo.

– Netop dette forhold har jo betydet, at personalet i det psykiatriske behandlingssystem som oftest ikke har haft noget reflekteret forhold til tro og religion. Man kan derfor være tilbøjelig til at se bort fra hele dette aspekt på trods af, at vi erfarer, at mennesker med psykiske sygdomme, og deres pårørende, ofte er optaget af eksistentielle og religiøse spørgsmål. Når krisen kradser, og man oplever et sjæletab, kan troen være med til at give mening og retning i livet.

Således blev centret for kort tid siden opsøgt af en mand, som i det seneste års tid havde været stærkt plaget af tiltagende selvmordstanker.

– Da jeg spørger ham, hvad det er, der holder ham i live, får jeg svaret, at han jævnligt taler med Gud om det. Det var det, der gav ham trøst i hans svære livssituation. Han havde også overvejelser om at kontakte den lokale præst, hvilket vi kun kunne understøtte ham i. Den pågældende havde sin søn med, som ikke vidste noget om dette religiøse aspekt, men efter at det nu er kommet frem, er der større mulighed for, at troen kan indgå i den videre behandling. For det kristne håb er jo virkelig en stærk ressource, som giver mulighed for at finde vej gennem livet og lidelsen.

steens@kristeligt-dagblad.dk

TRO OG PSYKE

Omfatter 25 arrangementer i september, oktober og november. Mette Skov er ansat som projektkoordinator og medplanlægger. De enkelte arrangementer falder i fire grupper, og de kombineres alle med oplysning om PsykInfos tilbud:

Salme/viseaftener i kirker/sognehuse.

Diasforestilling med "stemningsmættede sjælebilleder med lyrik og korværk, der handler om livets barskhed og menneskets evne til at overleve på trods af svære odds".

Foredrag og debat med kendte foredragsholdere, der giver deres bud på forholdet mellem tro og psyke, og hvordan troen kan være en psykisk ressource.

Kreative aktiviteter: Ikonmaling, gospel-workshop, "kost og tro" med madlavning i forskellige kulturer, museumsbesøg.

6. oktober indbydes til temadag om "Tro, Psyke og Eksistens" med et panel sammensat af teologer, religionspsykolog og psykiater.

Projekt "Tro og Psyke" åbner den 14. september med et arrangement i Sct. Nicolai Kirke i Vejle med indlæg ved blandt andre amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen og biskop Niels Henrik Arendt. Desuden et større musikarrangement, og indslag af gospelkoret "Livsbryderne", der er sammensat af brugere, pårørende og professionelle fra psykiatrien samt øvrige sangglade.

Foruden folkekirken er den katolske kirke i Vejle involveret i et af de 25 arrangementer.

En brochure vil ligge klar omkring den 1. august. Den vil til den tid også kunne læses på hjemmesideadressen www.troogpsyke.dk

PsykInfo

Psykologisk Informationscenter, PsykInfo, blev oprettet af Vejle Amt i 2001. Formålet med centret er at samle viden om psykiatrien og dele den ud igen. Til centret er knyttet en tværfaglig personalegruppe, som udgiver informationsmateriale, varetager kursus- og oplysningsvirksomhed, arrangerer musik og teater m. v. Flere pårørendegrupper er tilknyttet centret, som også yder telefonrådgivning til mennesker med psykiske problemer, og til deres pårørende, eller de kan komme ind til samtale direkte fra gaden.

PsykInfo har sin egen hjemmeside på adressen

www.psykinfo-vejleamt.dk