Syv grunde til, at vi føler os hjemme et sted

Hvad er det, der får os til at føle os hjemme et sted og ikke et andet? Det har Carsten Schjøtt Philipsen netop skrevet ph.d. om. Læs mere om, hvad hjemfølelse er

Personlige ting såsom familiebilleder eller arvestykker kan være med til at fremkalde en følelse af at være hjemme, siger Carsten Schjøtt Philipsen. Han har netop har forsvaret sin ph.d.-afhandling på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring ved Roskilde Universitet.
Personlige ting såsom familiebilleder eller arvestykker kan være med til at fremkalde en følelse af at være hjemme, siger Carsten Schjøtt Philipsen. Han har netop har forsvaret sin ph.d.-afhandling på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring ved Roskilde Universitet. . Foto: Iris.

Er det familiebillederne på væggen, freden og stilheden, fraværet af arbejde eller noget helt fjerde, som gør, at vi føler os hjemme et sted og ikke et andet?

Det er svært at sætte præcise ord på, hvad hjemfølelse indebærer. Men Carsten Schjøtt Philipsen kommer det nærmere i sin ph.d.-afhandling, som han netop har forsvaret på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring ved Roskilde Universitet.

Læs hele afhandlingen her

Der er stor forskel på at være hjemme og at føle sig hjemme. Nogen føler sig slet ikke hjemme i deres hus, men slapper meget bedre af hjemme hos andre eller for eksempel ude i naturen. Så det er et meget vidt begreb, siger han.

Det var i forbindelse med hans tidligere speciale om boligdrømme, at Carsten Schjøtt Philipsen igen og igen stødte på ordet hjemfølelse. Noget ved udtrykket vakte en undren i ham, og han fik lyst til at undersøge følelsen nærmere gennem blandt andet feltstudier hos hjemløse på herberger samt gennem en række dybdeinterviews med forskellige københavnere. Og det viste sig altså, at hjemfølelse kan komme til udtryk på mange måder.

Som eksempel nævner han, at en af svarpersonerne i studiet især følte sig hjemme, når han kørte tur i sin Volvo op gennem de svenske skove, mens en anden især følte sig hjemme, når han blev inviteret ind af fremmede mennesker i Istanbul.

"Generelt kan man sige, at det betyder meget for folk at have et sted at føle sig hjemme. Man kan godt være på farten en periode og ikke have et sted, hvor hjemfølelsen virkelig kommer til udtryk, men i længden har man brug for den," siger han.

Carsten Schjøtt Philipsen siger, at det er meget svært at definere positivt, hvad hjemfølelse er, mens det er nemmere at sætte ord på det modsatte, nemlig grundene til, at man ikke føler sig hjemme et sted.

Her følger syv grunde til, at mennesker føler eller ikke føler sig hjemme et sted, ifølge Carsten Schjøtt Philipsen.

1) Fravær af stress
Når man føler sig hjemme, føler man generelt et fald i stressniveau. Kroppen er mere rolig og afslappet, og det spiller en stor rolle for hjemfølelsen.

2) Reduceret opmærksomhed
Når man bevæger sig rundt i hverdagen, er ens øjne og ører hele tiden opmærksomme på de ting, der sker omkring en. Når man føler sig hjemme, lægger man mindre mærke til tingene omkring en, fordi man kender dem i forvejen. Man ved, hvor håndtaget sidder, og hvor brædderne knirker. Alt det er med til at give ro i kroppen og sindet og styrke hjemfølelsen. Et godt eksempel er, at folk ofte lægger mærke til alle mulige lyde de første nætter, de sover et nyt sted. Men med tiden hører de dem ikke længere. Det er fordi, de har vænnet sig til dem, og at øret dermed slapper af.

3) Kontrol over nære omgivelser
Hvis der er ting, som man ikke selv er herre over i forbindelse med sit hjem, spiller det ind på hjemfølelsen. Hvis der er visse lyde eller larm i nattelivet uden for ens hus, som man ikke kan påvirke, eller hvis man får indbrud, eller ens hus bliver oversvømmet. Alt dette påvirker hjemfølelsen negativt, fordi man oplever et kontroltab. Andre eksempler kan være usikkerhed omkring økonomi eller lejekontrakten.

4) Frihed fra andres regler
Hvis andres regler spiller ind på ens hverdag, kan det påvirke hjemfølelsen negativt. Et eksempel kan være, hvis en boligforening har en ikke-ryger-politik i hele opgangen, men man gerne vil ryge i sit hjem.

5) Anerkendelse af ens tilstedeværelse
Det betyder meget for hjemfølelsen, at man føler sig velkommen. At man kan mærke, at man er ønsket, der hvor man er. Det kan både være hos forældrene, kæresten, på den lokale café eller på bodegaen.

6) Mulighed for tilbagetrækning
I et moderne samfund, hvor man har et travlt liv uden for boligen, kan man have brug for at trække sig tilbage hjemme. Men omvendt er der også folk, som er ensomme og ikke har noget sted at tage ud til. For de ensomme fungerer boligen derfor ikke på samme måde som et dejligt sted at trække sig tilbage. Her kan det være lige omvendt. Man føler sig hjemme, når man er ude.

7) Brug af personlige ting
Fotoalbum, arvestykker og andre ting, som har en fortælling om, hvem vi er, og hvad vores historie er, spiller ind på vores følelse af at være hjemme.