Tro er blændværk

Moderne religionskritik: Biologen Richard Dawkins' polemiske bestseller om "Vrangforestillingen om Gud" udfordrer religiøs tro ud fra både en psykologisk, historisk og naturvidenskabelig vinkel. Religion er blændværk, og at opdrage børn til at tro på Gud er lig med mishandling, argumenterer Dawkins, der med sin bog vil fyre op under verdens ateister

Religion er i sin essens ulogisk og bedragerisk, mener den brititske biolog Richard Dawkins. Han peger på, at halvdelen af den amerikanske befolkning ifølge Gallupmålinger tror på historien om syndfloden -- trods teologernes intellektuelle øvelser.  -- Illustration: Gustave Doré.
Religion er i sin essens ulogisk og bedragerisk, mener den brititske biolog Richard Dawkins. Han peger på, at halvdelen af den amerikanske befolkning ifølge Gallupmålinger tror på historien om syndfloden -- trods teologernes intellektuelle øvelser. -- Illustration: Gustave Doré.

Richard Dawkins har en permanent plads i rædselskabinettet hos det amerikanske religiøse højre, der helt uden ironi refererer til den berømte britiske biolog som "den skinbarlige Djævel". Ateisten Dawkins har i årevis ført et antikorstog mod religion, og i bogen "The God Delusion" (Vrangforestillingen om Gud), der nu på 17. uge ligger på New York Times' bestsellerliste, bevæbner han sig med al sit videnskabelige skyts og retter sit hidtil mest uærbødige angreb på gudstro i alle dens former.

Richard Dawkins argumenterer, at tro er en vildfarelse, der fordrer falske og potentielt farlige påstande på bekostning af videnskabeligt beviselige sandheder, og hans nye bog har udløst kraftige reaktioner. Dawkins' forsøg på at sammenkæde ateisme med Charles Darwins udviklingslære har frustreret de af hans kollegaer, som forsøger at bygge bro mellem videnskab og religion, mens religiøst konservative spydspidser har fordømt "The God Delusion", og andre har hilst den velkommen som katalysator for en central debat.

Interessen har især været stor i USA, hvor den livligste front i debatten om videnskab kontra religion lige nu befinder sig takket være især religiøse kræfters forsøg på at udmanøvrere udviklingslæren og indgyde kristne værdier i lovgivningen. Under Dawkins' amerikanske bogturné i efteråret blev billetter til hans foredrag solgt til overpris på internettet, og bogen diskuteres ivrigt i landets medier.

"The God Delusion" er ét langt, svidende argument mod al religion, men fokuserer især på kristendommen og den judeokristne Gud. Dawkins skriver blandt andet, at Bibelen er en "kaotisk sammenflikket antologi af usammenhængende dokumenter". At Jesus har "uldne familieværdier". At den gammeltestamentlige Gud er en "kvindehadende, homofobisk, racistisk, barnemorderisk, folkemorderisk, irriterende, megalomanisk, sadomasochistisk, lunefuldt ondsindet bølle". Og hvis kristne teologer indvender, at de ikke tager skabelsesberetningen bogstaveligt, svarer Dawkins: "Det er hele min pointe!"

For den 65-årige Oxford-professor, der brød igennem for 30 år siden med det skelsættende værk "Det egoistiske gen", mener, at religion i sin essens er ulogisk og bedragerisk. Vi vælger selv, hvilke evangelier vi vil tro på, og afskriver nonchalant resten som symboler eller allegorier, skriver han. Og uanset teologernes intellektuelle øvelser, så er en betragtelig del af verdens befolkning i dag overbevist om religiøse skrifters endegyldige sandhed, understreger Dawkins og peger blandt andet på, at halvdelen af den amerikanske befolkning ifølge Gallupmålinger tror på historien om syndfloden.

Det er netop den globale religiøse bølge udløst af blandt andet islamistiske terroristers angreb på USA i 2001, som har drevet Richard Dawkins til at skrive "The God Delusion", hvis erklærede formål er at udløse en ny ateistisk vækkelse. Mens Dawkins erkender, at kun en brøkdel af verdens troende begår terror i deres guders navn, argumenterer han, at det moderate religiøse flertal understøtter fundamentalisterne ved at promovere tro som en dyd og ved at håndhæve kravet om uforbeholden respekt for religion.

Når netop gudstro er et fænomen, som er fælles for alle kulturer, skyldes det ifølge Dawkins, at religiøse overbevisninger er kompatible med det menneskelige sind.

"Religion har på et eller andet tidspunkt igennem tiden været tænkt som en udfyldelse af fire afgørende roller i menneskets liv: forklaring, formaning, trøst og inspiration", skriver han.

Men religion forklarer i realiteten intet, argumenterer han. Og tro tjener ingen uerstattelig funktion som moralsk rettesnor, idet motivationen for ansvarlig opførsel kan være socialt og filosofisk betinget. Når det gælder trøst og inspiration, kan mennesket vende sig mod naturvidenskaben i stedet for mod Gud, mener Dawkins.

Ifølge "The God Delusion" er menneskehedens svaghed for religiøs tro desuden et biprodukt af mentale instinkter udviklet til andre formål, og han refererer til sit eget begreb, "memer", som er den sociale udgave af gener. Eksempelvis er børn neurologisk programmeret til at tro på det, som deres forældre fortæller dem om verden, fordi det sikrer deres overlevelse. Men det betyder samtidig, at værdiløse myter og irrationelle spirituelle overbevisninger overleveres fra generation til generation. Dawkins mener endda, at det er lig med børnemishandling at berøve børn et frit valg ved at opdrage dem som troende, når det er umuligt at forlange, at et "muslimsk barn" begriber jihad-filosofien, eller at et "kristent barn" er velbevandret i principperne bag nadveren.

Richard Dawkins er måske verdens bedst kendte ateist, men "The God Delusion" er den første af hans bøger, hvor det erklærede ærinde er omvendelse. Han sammenligner amerikanske ateisters nuværende situation med den, som gjorde sig gældende for homoseksuelle for 50 år siden, men nærer et håb om, at "religiøse læsere vil være blevet ateister, når de lægger bogen fra sig".

På en skala fra 1-7, hvor 1 er visheden om, at Gud eksisterer, klassificerer Dawkins sig selv som et sekstal.

"Jeg kan ikke vide det med sikkerhed, men jeg mener, at Gud er meget usandsynlig, og jeg lever mit liv ud fra den antagelse, at han ikke er der" konstaterer han.

Og skulle den antagelse være forkert, vil helt nye erkendelser opstå, siger Richard Dawkins i et interview med ugemagasinet Time.

– Hvis der er en Gud, så vil den være en hel del større og en hel del mere ubegribelig, end nogen teolog fra nogen religion nogensinde har foreslået, lyder det fra den polemiske biolog.

nyholm@kristeligt-dagblad.dk

Richard Dawkins

Biolog og professor i "offentlighedens forståelse for videnskab" ved det britiske Oxford University. Opdraget som kristen, men vendte som teenager ryggen til religion. Forfatter til flere anerkendte videnskabelige værker, herunder "Det egoistiske gen" (1976). Er aktuel med bestselleren "The God Delusion", som endnu ikke er udkommet på dansk.