Hvordan fungerer vores følelser egentlig?

Følelser spiller en central rolle i alle menneskers liv. Læs her en kort introduktion til, hvad følelser er, og hvordan de fungerer

Glæde, vrede, angst. Følelser har specifikke ansigtsudtryk og fysiologi. Bliv her klogere på, hvad følelser er, og hvordan de fungerer.  Modelfoto.
Glæde, vrede, angst. Følelser har specifikke ansigtsudtryk og fysiologi. Bliv her klogere på, hvad følelser er, og hvordan de fungerer. Modelfoto.

1. Følelser er information
Følelser er logiske, da vi kan lære at læse informationen i dem og ”knække” logikken bag vore egne og andres følelsesmæssige reaktioner. Vi kan ikke tage gode, såkaldt rationelle beslutninger uden at aflæse informationen, der er gemt i vores følelser.

2. Følelser har en tidsdimension
Tyngden i en følelse kan ligge i både fortid, nutid og fremtid. Ligger tyngden i fortiden handler din følelsesmæssige reaktion om noget, der er sket tidligere i dit liv og som aktiveres af en oplevelse i nutiden. Ligger tyngden omvendt i fremtiden, kan din følelsesmæssige reaktion springe ud af noget du bekymrer dig for eller er stresset over skal ske de kommende dage. Begge dele kan medføre en uhensigtsmæssig reaktion. Ligger tyngden i nutiden stemmer din følelsesmæssige reaktion overens med den konkrete oplevelse.

3. Følelser er hukommelse
Vores erfaringer er altid koblet sammen med vores følelser. Det betyder, at vi lagrer vores minder relateret til følelser. Når vi skal fortælle om vores liv, vil den stemning, vi er i, præge fortællingen.

4. Følelser smitter
Følelser smitter i samme grad som influenza. De overføres ofte mellem kollegaer, venner og familiemedlemmer.

5. Følelser er psykisk lim
Følelser binder minder, tanker og kropslige reaktioner sammen.

6. Følelser er medfødte
Forskning har vist at alle mennesker er født med en række universelle grundfølelser. Før 1960’erne troede man, at vi mennesker var født som helt ubeskrevne tavler, tabula rasa. Det har vist sig, at vi alle er født med et ganske veludviklet følelsesapparat, som vi orienterer os efter helt fra starten.

7. Følelser er knyttet til værdier, familie og kultur
Værdier formidlet i familien, kulturen samt i tro og livssyn kan påvirke vores følelser. Religiøs påvirkning kan eksempelvis have indflydelse på, hvorvidt følelser opfattes som mere eller mindre acceptable.

8. Følelser har specifikke ansigtsudtryk og fysiologi
Forskning har vist, at den måde hvorpå vi udtrykker og reagerer kropsligt på følelser er universel.

9. Følelser kan undertrykkes og optræde som en fobi
Når vi oplever smerte, skuffelse, afvisning eller traumatiske hændelser, kan følelser fortrænges som en del af en naturlig smertelindringsstrategi. Vi gør os selv immune. Vi mister kontakten til dem og evnen til at aflæse informationerne i dem. På den måde er vi også i fare for at miste den vitalitet og motivation, som er i vores følelser, og det kan føre til psykiske lidelser. Når følelser udløser en angstreaktion eller panik og dermed fremkalder en undvigelsesadfærd, vil der være tale om en fobi mod en indre tilstand.

10. Følelser kan reguleres
Er vi bevidste om vores følelser, kan de hjælpe os til at finjustere vores opførsel og reaktioner. Kan vi aflæse informationerne i vore egne og andres følelser, kan vi bedre navigere socialt og opnår derigennem en bedre livskvalitet. 

Kilde: Gry Stålsett. Uddrag af hendes kommende bog, ”Følelsernes ABC – en håndbog i emotionel førstehjælp”