Ældre Sagen: Presset personale glemmer de pårørende

Pårørende bør vælge deres kampe med omhu, siger chefkonsulent Marie Lilja Jensen fra Ældre Sagen

Det er vigtigt at involvere de pårørende i konflikter på plejehjem, mener Ældre Sagen.
Det er vigtigt at involvere de pårørende i konflikter på plejehjem, mener Ældre Sagen. Foto: Kåre Viemose/BAM/Ritzau Scanpix.

Hvad skyldes konflikter mellem pårørende og personale på plejehjem?

Vi ser, at pressede medarbejdere i højere grad end tidligere fokuserer på de allermest nødvendige arbejdsopgaver, og det hænger sammen med pressede arbejdsforhold. Samtidig kan der nogle steder være tendens til, at tavshedspligten får personalet til at holde de pårørende ud i strakt arm. Men det er forkert, for det er også vigtigt at involvere de pårørende. Konflikterne kan også skyldes, at der foregår reelt omsorgssvigt, og at personalet overser de pårørende.

Hvad kan plejehjemmet gøre?

Der er brug for at udvikle nye metoder til at styrke samarbejdet. Når en ældre kommer på plejehjem, har familien typisk været pårørende i mange år, og det slider. Hvis sliddet skal afhjælpes, skal kommunerne styrke samarbejdet med pårørende ved at ansætte pårørendevejledere. Plejehjem bør i højere grad anerkende behovet for samarbejde. Desuden bør plejehjemmet have faste kontaktpersoner, som den pårørende kan henvende sig til.

Hvad kan den pårørende gøre?

Det er vigtigt, at den pårørende overvejer, hvad der er allervigtigst for den person, der er på plejehjem. Det er også en god idé at tage sine kampe med omhu og overveje, hvad den person, man taler med, egentlig har af handlemuligheder. Det nytter ikke at skælde ud på en travl aftenvagt, hvis problemet skal løses af ledelsen. Alle parter skal opføre sig høfligt. Når det er sagt, kan vi sagtens forstå den frustration, mange pårørende oplever, hvis deres nærmeste ikke trives.