Borgere hjælper hinanden ud af angst og depression

Selvhjælpskurset ”Lær af tackle angst og depression” har hjulpet Iben Hansen fra Fredericia. Kurset tilbydes i 46 af landets kommuner, og det modtager positiv evaluering

Da Iben Hansen fik en depression, fik hun stor støtte fra kurset "Lær at tackle angst og depression", som hjalp hende til at komme videre. Nu har hun selv meldt sig som instruktør, når  ”Lær at tackle angst og depression” starter op igen til efteråret.
Da Iben Hansen fik en depression, fik hun stor støtte fra kurset "Lær at tackle angst og depression", som hjalp hende til at komme videre. Nu har hun selv meldt sig som instruktør, når ”Lær at tackle angst og depression” starter op igen til efteråret. Foto: Palle Peter Skov.

Det kan være invaliderende at blive ramt af en depression. Det var det også for 33-årige Iben Hansen fra Fredericia, da hun sidste sommer blev mere og mere deprimeret og endte med at måtte sygemeldes fra sit job. Med god hjælp fra sin læge kom hun dog hurtigt i gang med samtaler hos en psykolog, som senere blev afløst af et kommunalt akut-tilbud, hvor hun kunne henvende sig 24 timer i døgnet, hvis hun havde brug for det.

”Jeg havde det rigtig dårligt. Jeg var kommet til et punkt, hvor jeg vidste, at det var min egen kamp, men at jeg skulle sige ja til al den hjælp, jeg kunne få,” siger Iben Hansen.

Derfor sagde hun også ja, da hun blev tilbudt hjælp fra et helt tredje sted. På jobcenteret blev hun således introduceret til kurset ”Lær at tackle angst og depression” – et kommunalt tilbud, hvor borgere, der selv har oplevet angst- og depressionsproblematikker, varetager rollen som instruktører. Det er ikke et behandlingstilbud, men derimod et kursus, hvor målet er at styrke deltagernes helbred og livskvalitet ved at give dem redskaber til at håndtere de problemer, de oplever i hverdagen som følge af angst eller depression.

I Fredericia Kommune er tilbuddet så populært, at Iben Hansen måtte vente nogle måneder, inden der var et hold med en ledig plads. Men da hun først havde været til den obligatoriske forsamtale med en koordinator i kommunen, var det både med store forventninger og en vis portion nervøsitet, at hun mødte op til første kursusdag.

”Det, at jeg vidste, at de andre kæmpede med noget af det samme som jeg selv, gjorde, at jeg forventede, at der ville være en vis forståelse blandt os. Men det var en stor udfordring at skulle af sted og sidde sammen med 18 mennesker, jeg ikke kendte. Men det gik godt. De fleste viste sig at være meget åbne, og det valgte jeg også at være,” siger hun.

På kurset, der strækker sig over syv undervisningsgange af hver to en halv times varighed, tages der hver gang et eller flere emner op, som for eksempel kan være ”Forebyggelsesstrategier” eller ”Bedre kommunikation med venner og familie”. Instruktørerne leder kurset efter et nøje fastlagt program, som de er blevet uddannet i på et firedages kursus. Kendetegnende for alle instruktører er, at de ud over at være frivillige selv har kæmpet eller kæmper med angst- og depressionsproblematikker. Den omstændighed har stor betydning for kursisterne, fortæller Gitte S. Peitersen, der er koordinator for ”Lær at tackle angst og depression”-kurset i Fredericia Kommune.

”Kurserne er en patientuddannelse, hvor instruktørerne selv har nogle erfaringer med, og hvor det bærende princip er rollemodelsprincippet, som er med til at skabe ligeværd. For at blive instruktør skal man naturligvis have en interesse i at undervise andre, men der er ikke nogen krav om, at man skal være fejlfri eller ikke må have symptomer på angst og depression mere selv,” siger hun.

Alle instruktører bliver godkendt af Komiteen for Sundhedsoplysning, der i samarbejde med Sundhedsstyrelsen står bag kurset, som kommunerne kan abonnere på. Og meget tyder på, at instruktørerne gør det godt. En netop udkommet evalueringsrapport foretaget af Epos, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, viser, at kurserne har en positiv effekt på blandt andet deltagernes symptomer på angst og depression samt deres tro på egne evner til at kunne håndtere symptomer.

For Iben Hansen, der nu er tilbage i sit job på det, hun kalder ”fuld tid, men ikke fuld kraft”, har det givet god mening, at instruktørerne ikke var professionelle fagfolk.

”Der har været en anden slags forståelse, fordi det er mennesker, der har gjort deres egne erfaringer, og som ikke bare har læst sig til noget i en bog. Og så har det også været rart at se, at det er muligt at komme ud på den anden side igen, selvom instruktørerne også har været ærlige om, at angst og depression kan være noget, man har med sig altid,” siger hun.

Helt konkret er noget af det, som Iben Hansen personligt har draget stor nytte af, de handleplaner, som kursisterne bliver bedt om at lave fra gang til gang.

”Når jeg for eksempel sidder og siger til de andre, at jeg til næste gang vil sørge for at få svømmet tre gange, så er der en meget større chance for, at jeg får det gjort, end hvis jeg bare sad og sagde det til mig selv. Det var selvfølgelig meget forskelligt, hvad folk planlagde, men jeg sørgede for, at det var noget, jeg anså for at være realistisk, så jeg ville få nogle succesoplevelser i stedet for nederlag,” siger hun.

Til efteråret opstartes nye ”Lær at tackle angst og depression”-hold, og gevinsten ved at have deltaget på kurset er så stor, at Iben Hansen har meldt sig som instruktør.

”Jeg så, hvor meget rigtig mange fik ud af kurset, også instruktørerne, og det vil jeg gerne bidrage til. På samme tid vil det også være en påmindelse til mig selv om alle de redskaber, jeg fortsat skal bruge i min hverdag,” siger hun.