Britisk psykiater: ”Den moderne søvnbølge fremmer følelsen af skyld”

I 1800-tallet fik industrialiseringen skylden for søvnløshed. Mennesker har altid sovet dårligt. Det nye er, at vi forventer en god sammenhængende ottetimers søvn, selvom det for mange er uopnåeligt

"Som så mange andre fænomener i det moderne samfund er søvn blevet en vare, som vi er desperate efter at opnå,” mener den britiske psykiater Darian Leader, der er forfatter til den nye bog ”Why Can’t We Sleep” (”Hvorfor kan vi ikke sove”, red.), der har fået meget omtale i britiske medier.
"Som så mange andre fænomener i det moderne samfund er søvn blevet en vare, som vi er desperate efter at opnå,” mener den britiske psykiater Darian Leader, der er forfatter til den nye bog ”Why Can’t We Sleep” (”Hvorfor kan vi ikke sove”, red.), der har fået meget omtale i britiske medier. . Foto: Angus Muir.

”Søvnløshed er blevet et stort problem, og det skyldes jernbanen og telegrafen, den pressede arbejdstid, den forfærdelige konkurrence inden for alle former for forretning og det sindssyge kapløb for berømmelse og velstand.”

Sådan konkluderede en artikel i det britiske lægetidsskrift British Medical Journal i 1894. Og i en avisartikel fra slutningen af 1860’erne beklagede en amerikansk forretningsmand, hvordan nymodens hang til dagligt at rapportere om pengemarkedets bevægelser forstyrrede hans liv i en grad, så han var ude af stand til at finde hvile og glemme sit arbejde. De to eksempler er hentet fra den i Storbritannien netop udkomne og meget omtalte bog ”Why Can’t We Sleep?” – ”Hvorfor kan vi ikke sove?” – skrevet af den britiske psykiater Darian Leader.

I bogen argumenterer Darian Leader for, at det moderne menneske formentlig ikke sover hverken værre eller bedre end tidligere. For søvnløshed har altid eksisteret. Men det nye er, at vi forventer en lang og uafbrudt nattesøvn. Samtidig er der en massiv interesse for og markedsføring af søvn. Udskrivningen af sovemidler er mangedoblet de seneste årtier, og hver fjerde i den vestlige verden sover dårligt.

Darian Leader forsker i søvn.
Darian Leader forsker i søvn. Foto: Angus Muir

Darian Leader udfordrer også forestillingen om computere, mobiltelefoner og sociale medier som den store skurk i forhold til søvnløshed. Han henviser til, at telefonen og andre nye opfindelser for 150 år siden på tilsvarende vis blev brugt som en forklaring på, hvorfor mennesker lå vågne om natten.

”Vi har altid været optaget af søvn. Men i disse år fylder søvn uforholdsmæssigt meget. Der er artikler om søvn overalt, og vi får uophørligt at vide, hvor meget søvn vi behøver. Vi får beskrevet de sundhedsmæssige konsekvenser, hvis vi ikke sover nok, og hvor meget det koster samfundsøkonomisk, hvis de ansatte er trætte. Samtidig bliver det at sove godt præsenteret som vejen til den personlige frelse, og vi føler os skyldige, når søvnen udebliver. Hvor der for årtier siden var en håndfuld diagnoser for søvnforstyrrelser, så er der i dag mere end 70,” siger Darian Leader i et telefoninterview med Kristeligt Dagblad.

Den britiske psykiater understreger, at vi selvfølgelig ikke skal ignorere søvnløshed.

”Men det kan være nyttigt at få en større bevidsthed om baggrunden for vores idealer om søvn. I forbindelse med Brexit-forhandlingerne spekulerede mange britiske medier på, om den tidligere konservative premierminister Theresa May kunne sove om natten. Men hvorfor forvente, at en almindelig borgers liv er lettere end Theresa Mays? Vi bliver nødt til at træde et skridt tilbage og se på, hvad menneskers psykiske, økonomiske og sociale problemer betyder for deres søvn,” siger Darian Leader.

Han mener, at søvnen i alt for høj grad bliver gjort til et individuelt problem:

”Ligesom Margaret Thatcher i 1980’erne formåede at gøre sociale problemer til personlige problemer, ser vi i dag en bølge, hvor søvnløshed først og fremmest bliver gjort til den enkeltes ansvar. Men søvnløshed er også et resultat af økonomiske problemer, stress på arbejdspladsen og selvfølgelig også indre smerte og personlige spekulationer,” siger Darian Leader.

I sin bog peger Darian Leader på, at idealet om otte timers uafbrudt søvn i høj grad er et resultat af 1800-tallets industrialisering. Han henviser til den amerikanske søvnhistoriker Roger Ekirch, der vurderer, at menneskets søvn frem til midten af 1800-tallet var opdelt i en første og i en anden søvn. Hvor bonden ofte var vågen en del af natten for at holde vagt omkring dyrene og tog en lang middagslur, så opstod idéen om otte timers uafbrudt søvn, fordi fabrikkerne i løbet af 1800-tallet havde brug for ansatte, der kunne arbejde effektivt i lange stræk.

”God søvn er blevet vejen til den personlige frelse. Som så mange andre fænomener i det moderne samfund er søvn blevet en vare, som vi er desperate efter at få og aldrig er helt sikre på at opnå. Men forestillingen om en enkelt blok af ubrudt søvn er et ret nyt fænomen i menneskets historie. Samtidig er vi blevet meget fokuserede på søvn. Når vi vågner, tænker vi ikke kun på dagens pligter. Vi evaluerer også, om vi nu har fået sovet nok, og hvilke konsekvenser manglende søvn kan have for vores helbred og vores daglige præstationer,” siger Darian Leader.

Han mener, at samfundets stigende fokus på søvn kan resultere i en form for skyldfølelse hos dem, der ikke er i stand til at sove de forventede otte timer i træk.

”Når vi ligger vågne om natten, tænker vi ofte på alt det, vi ikke har fået gjort. Små ting, som vi ikke nåede, kan blive en katastrofe. Perioden før søvn blev i mange århundreder set som tiden for en åndelig renselsesproces, og søvnen blev betragtet som en belønning for god kristen opførsel. Det er rigtigt, at afbrudt søvn kan være dårligt for helbredet, men det er også skadeligt, hvis vi insisterer på, hvad der for nogle er uopnåeligt, nemlig en ottetimers sammenhængende søvn,” lyder det fra Darian Leader.

Selv ønsker den britiske forfatter og psykiater ikke at give nogen specifik opskrift på den gode søvn.

”Hvis man er i en meget presset livssituation, så ville det jo være mærkeligt, hvis man sov lykkeligt igennem hele natten. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at vores nuværende søvnidealer i virkeligheden kun har eksisteret i 150 år,” siger Darian Leader og fortsætter:

”Er det karakteristiske for mennesket ikke netop, at nogle dage er bedre eller værre end andre, og at vi nogle dage sover bedre end andre? Mennesker er ikke maskiner. Den ene uge præsterer vi måske rigtig godt på vores arbejde. Den næste mere middelmådigt. Noget tilsvarende gør sig gældende i forhold til søvn. Jeg vil ikke fortælle folk, hvad de skal gøre. Men jeg mener, at vi skal blive mere bevidste om søvnens historie og den massive markedsføring, der i øjeblikket sker af søvnfremmende produkter og teknikker til at fremme vores søvn. Problemet opstår, hvis vi begynder at føle os skyldige og anspændte, når vi ikke sover otte timer i træk.”