Prøv avisen

Kom med til et af de vildeste steder i Danmark: Her er den vilde natur på vej tilbage

Tofte Skov i Lille Vildmose rummer gode eksempler på lysåben skov, hvor store, døde træer får lov at stå og rådne og give gode livsbetingelser for mange dyre- og plantearter. – Foto: Emil Kastrup Andersen/alle fotos

Hvad stiller man op med et smukt lille land, der i århundreder har haft brug for at udnytte de naturlige ressourcer og stort set ikke har uberørt natur? Svaret søger Kristeligt Dagblad på en køretur gennem et af de vildeste steder i Danmark, Lille Vildmose i Himmerland. Her er den vilde natur på vej tilbage. Men hvor langt vil vi mennesker gå for at genskabe det vilde? Og hvor vildt kan det blive med hegn, membraner og besøgscenter for elg-begejstrede turister?