Reservebedsteforældre kan være en værdifuld erstatning for børn

Bor bedsteforældrene langt væk, eller er de døde, kan der skabes andre gode relationer mellem børn og ældre, skriver Esther på baggrund af sine egne erfaringer

Bor bedsteforældrene langt væk, eller lever de ikke længere, kan reservebedsteforældre være en vidunderlig erstatning, skriver Esther til brevkassen.
Bor bedsteforældrene langt væk, eller lever de ikke længere, kan reservebedsteforældre være en vidunderlig erstatning, skriver Esther til brevkassen. Foto: Modelfoto/Iris/Ritzau Scanpix

Kære brevkasse

Da jeg læste brevet i sidste uge fra Line Marie og læste om det store savn, at der ikke ville være bedsteforældre i brevskriverens børns liv, slog den tanke mig: Gå ud og find nogle reserver. De kan ikke erstatte de biologiske bedsteforældre, men der sidder mange ældre mennesker, der ikke har så megen kontakt med børn og børnebørn. Måske er man lidt uvenner, eller måske er der lang geografisk afstand.

Selv flyttede vi til en helt anden del af landet for mange år siden, væk fra to hold bedsteforældre og alle vennerne. Vi savnede bedsteforældrene meget. Vores børn var under skolealderen dengang. Vi satte derfor en annonce i den lokale avis og søgte efter reservebedsteforældre.

Vi fik én henvendelse fra et gårdmandspar uden for byen. Vi var meget sammen med dem i de år, vi boede på den egn. Og vi har holdt forbindelse med dem i over 30 år efter, og så længe de levede. De kom til os, og vi til dem, når der var noget, der skulle fejres. De var med til alle familiefester, konfirmationer, 18-årsfødselsdage med mere. Vi var alle fire enige om, at trods den utraditionelle måde at mødes på var det godt, at vi havde gjort det.

Artiklen fortsætter under annoncen

På grund af de gode erfaringer fra dengang, er vi nu selv reservebedsteforældre for fire flygtningebørn. Og gode venner for forældrene. Som flygtninge fra det pågældende land i Afrika må de ikke rejse tilbage på besøg. Min mand har to gange kørt moderen til og fra hospitalet i forbindelse med fødsler. Så vi har et meget nært forhold til især de to yngste børn. Vi henter dem i vuggestue og børnehave, og de andre børn i institutionen kan jo godt se, at det ikke er vores egne børnebørn. Så får de forklaringen om, at det er nogle, vi låner, da deres egne bedsteforældre bor så langt væk i Afrika. Også de store børn har vi god kontakt til.

Det er selvfølgelig ikke det samme som at have to elskede bedsteforældre. Men det kan hjælpe meget og være meget værdifuldt for børnene med kontakt til den ældre generation. Og som jeg læser brevet i sidste uge, havde de to gamle forældre haft et langt, lykkeligt ægteskab, hvilket man som datter må være taknemmelig for.

Venlig hilsen

Esther

Kære Esther

Tak for dit brev om bedsteforældres betydning og om den mangel og sorg, der kan dukke op, når ens forældre ikke har mulighed for at følge ens børns liv og udvikling. Bedsteforældre kan være uvurderlige kærlighedsgivere, hjælpere og vidner til ens eget og børnenes liv. Som du skriver, kan man ikke bare erstatte bedsteforældre, og sorgen over tabet eller over den manglende mulighed for kontakt af mange andre grunde skal have lov at finde sin plads i ens sind.

Som du påpeger, er der mange, der ikke har generationen før deres egen lige i nærheden. Vi lever i en kultur, hvor folk flytter som aldrig før, så mange nære familiemedlemmer kan bo langt fra hinanden. Der er mange unge familier eller bedsteforældre, der er kede af, at de ikke kan være hinanden mere nær i det daglige grundet lang afstand. Det har du og din familie oplevet. Endvidere er der mange unge familier, der har skilte bedsteforældre, og som af den grund måske har dobbelt så mange adresser at holde kontakt til. Men det betyder desværre ikke altid samtidig, at den gode kvalitet i kontakten fordobles. Ofte måske tværtimod, fordi tingene kan blive lidt indviklede, og flere får derfor måske mindre kontakt med en eller begge bedsteforældre. Måske får en bedsteforælder selv etableret en ny familie med nye børn eller stedbørn og har så dermed mindre tid til sine voksne børn og deres familie – den sårbarhed, som kan opstå i forbindelse med det, kan flere unge voksne berette om.

Mange bedsteforældre har også travle hverdage med job og fritidsinteresser, og nogle synes måske, at de skal nyde deres sparsomme fritid på anden måde end at hjælpe deres børn og børnebørn. Det er desværre heller ikke alle, der har en ukompliceret og lettilgængelig relation til deres voksne børn og dermed også til deres børnebørn. Der findes mange sårbare relationer på tværs af generationer.

I mange af livets forhold må vi forholde os til og sørge over det tabte eller over det, som ikke er realistisk muligt. Det er ikke en modsætning til også at arbejde hen imod et afklaret og virkelighedsnært billede af, hvordan livet reelt ser ud, og så forsøge at handle hensigtsmæssigt ud fra de givne forhold.

Tak for dit livsbekræftende eksempel på, at det kan nytte at tænke praktisk og alternativt og forsøge at finde så gode nye veje i en livssituation, som er mulig. At sætte en annonce i en avis eller eftersøge gode relationer til sig selv og sine børn på de sociale medier kan med humor og kritisk sans nogle gange give langsigtede glæder og muligheder. Du fortæller på en fin måde om jeres egne reservebedsteforældre, da jeres børn var små, og om den vigtige funktion, det har haft i mange år. Og når I så selv fortsætter over for andre børn, der trænger, er det et eksempel på, hvordan de gode relationer i livet smitter af og genererer gode ting i andre sammenhænge og til andre tider. Jeres reservebedsteforældre-opgave er jo et livgivende eksempel ikke bare for den familie, I er tilknyttet, men også for dem, som I møder på jeres vej i institutioner med videre. Vi tænker, at der var mange familier rundtomkring, der kunne have haft glæde af sådan nogle som netop jer. Og vi håber, at de, der læser brevkassen, også lader sig inspirere. Bedsteforældretjansen kan jo have et forskelligt intensitetsniveau, blot man samstemmer forventninger og er åben om, hvor meget og hvor ofte man kan være til stede – alt efter kræfter og tid. Men lidt hjælp, som for eksempel at hente og bringe i børnehave i ny og næ, pasning ved sygdom eller lignende og lidt hyggestunder eller ture med de små, har også ret.

Vi tror, at der er potentiale derude til at skabe mange gode relationer på tværs af generationer og på tværs af blodets bånd. Mange i moden alder, som stadig har gode kræfter i behold, ønsker at være med til at gøre en forskel. Det vidner alle de mennesker om, som engagerer sig i frivilligt arbejde. Og med dit brev opmuntrer du til, at der også lægges frivillighed, hjælp og kræfter i at støtte børnefamilier. Rigtig mange børnefamilier er særdeles pressede i deres hverdag. Det peger mange undersøgelser på.

Voksne, modne mennesker, der engagerer sig i børns liv, kan få langtidsbetydning og nogle gange være en afgørende forskel i menneskers udvikling. I vores terapeutiske erfaringsverden, hvor vi jævnligt har fulgt nogle mennesker, der har haft svære opvækstbetingelser, har vi indimellem stødt på en bedsteforælder, en moden lærer eller en stabil og venlig nabo, som gjorde en meget stor forskel i dette menneskes liv. Meget var måske kaos, og man kunne undre sig over, at den pågældende kunne hænge sammen og endda havde mod til at få hjælp. Og så dukkede hemmeligheden alligevel langsomt frem, at der var ét menneske, der havde set og vist kærlighed til vedkommende. Rolige, nærværende og trygge stunder med en moden voksen er guld værd for de fleste børn og kan have rigtig vigtig og stor langtidseffekt.

Mange hilsener

Annette og Jørgen