Prøv avisen

Hjerneforsker: Digitalt overforbrug risikerer at ødelægge evnen til empati

Professor Albert Gjedde er meget bekymret over navnlig børn og unges brug af mobiltelefoner. – Foto: Mogens Flindt

Hjerneforsker Albert Gjedde er bekymret for den intense brug af mobiltelefoner. Forskning tyder på, at særligt børn og unges hjerner kan tage skade

”Jo flere, jo bedre.” Så kort og kontant svarer professor og hjerneforsker fra Københavns Universitet Albert Gjedde, da Kristeligt Dagblad spørger om hans holdning til, at flere og flere grundskoler laver regler for brugen af smartphones i skoletiden, og at det efterhånden på en del skoler ikke længere er tilladt at bruge telefonen i skoletiden.

Og Albert Gjedde er ikke bare en sur, gammel mand, der er modstander af al ny teknologi. Tværtimod mener han, at smartphones har en berettigelse i et moderne samfund og skal bruges, hvor det giver god mening. Det kunne for eksempel være, når elever i skolen skal løse en opgave, hvor de kan bruge telefonen til at finde nyttige oplysninger på. Han er heller ikke modstander af sociale medier generelt, så længe vi lærer at bruge dem rigtigt og med måde.

Men at han er bekymret for moderne menneskers massive brug af mobiltelefoner og andre digitale hjælpemidler er ikke til at tage fejl af, særligt når det kommer til børn og unge, hvis hjerner er under udvikling frem til deres 20. år.

”Vi står med nogle generationer, som er vokset op og vokser op uden at have den samme kontakt til andre levende mennesker, som man har haft tidligere. Det, at man er vokset op med et minimum af kontakt og omgang på nært hold med andre, har betydning for hjernens udvikling. Når mennesker er fysisk sammen, så registrerer de hver især dels nogle tegn og bevægelser, og dels udveksler de nogle molekyler, som er med til at påvirke deres udfoldelser. Vi styres på den måde molekylært af samværet med andre mennesker. Vokser man op med todimensionelle væsener på en skærm, så får man ikke den udveksling af molekyler, som betyder noget for, hvordan vi er over for hinanden,” forklarer Albert Gjedde.