Prøv avisen

Er Det Etiske Råd blevet for usynligt?

Tegning: Morten Voigt

Tidligere medlemmer af Det Etiske Råd og andre iagttagere efterlyser større synlighed og mere gennemslagskraft fra rådets side. Men måske er der noget i tiden, som udfordrer den eftertanke og arbejdsproces, som rådet i 1987 blev oprettet til at varetage