Prøv avisen
Spørg om livet

Er mænd mere driftsstyrede end kvinder?

Mænd er sjældent for udkørte eller trætte til sex med den kvinde, han elsker. Og mænds sexlyst aftager nok heller ikke så meget, som den gør for mange kvinder i og efter overgangsalderen, skriver Regine til brevkassen. Foto: Ritzau Scanpix/Iris

Der er stor forskel på mænd og kvinders seksualitet, skriver Regine, der mener, at den seksuelle frigørelse har været årsag til mange myter om det seksuelle

Kære brevkasse

Det var interessant at læse jeres brevkasse for tre uger siden fra Frede. Det handlede om en ældre herre, fik jeg indtryk af, hvis ægteskab var i disharmoni, når det kom til sexlysten.

Han virkede noget forurettet på grund af konens manglende lyst, og jeg tror, at han misforstod hende som værende from og snerpet. Jeg tænker, at hun ikke gider sex mere, og at det er en pestilens for hende, når de ikke kan røre ved hinanden, uden at det skal ende med sengegymnastik.

Selv i ungdommen, når man elsker hinanden, kan der være perioder, hvor lyst og overskud til sex i tide og utide ikke er til stede, især når der er små børn og travlhed ude og hjemme. Da tror jeg, mand og kvinde generelt er forskellige. Mænd er sjældent for udkørte eller trætte til sex med den kvinde, han elsker. Og mænds sexlyst aftager nok heller ikke så meget, som den gør for mange kvinder i og efter overgangsalderen.

Det er for mig at se en sejlivet 1968-myte, at sex bliver bedre med alderen eller bedre efter de 50 år, hvor chancen for graviditet er ovre. Jeg tror også, at det er en myte, at sex og kærlighed kan skilles ad i frisindets navn.

Personligt har jeg kun haft lyst til sex med de fyre, jeg har været forelsket i og gerne ville være kæreste eller giftes med og have børn med. At jeg så alligevel har kendt en håndfuld mænd, skyldes nok, at forholdet ikke holdt i længden, eller at vi blev skilt.

Jeg har aldrig været til fri sex. Men her tror jeg også, at mænd er mere driftsstyrede og godt kan få lyster, når de ser en sexet pige. Porno er også mest for mænd. Når en pige dater, går de oftest efter en kæreste. Så selvom vi har haft fri sex og ligestilling i mange år, så er der altså forskel.

Jeg var selv ung i 1970’erne og har oplevet hele turen siden dengang. Jeg tænker, at der er sagt mange løgne siden da. Jeg er alene nu, men er ikke ensom. Børnene er voksne, så jeg har tænkt lidt på at finde en jævnaldrende mand med fælles interesser. Men ikke med henblik på sex eller bofællesskab. Det er dog foreløbigt blevet ved tanken, og jeg er ikke helt klar på, hvordan jeg skal gribe det an.

Jeg er spændt på, om I er enige i mine betragtninger omkring eftervirkninger af de seneste mange års kvindefrigørelse efter ungdoms- oprøret.

Venlig hilsen

Regine

Kære Regine

Tak for dit brev med dine tanker om Fredes brev. Hans brev var ikke så langt, så der kan helt sikkert være mange nuancer, som hverken du – eller vi – fik med om Fredes og hans hustrus intime liv. Måske ville Fredes hustru føle sig forstået i dine tanker om deres ægteskab, eller også er både dine og vores svar for tre uger siden skudt ved siden af, fordi der er så mange ting, vi ikke ved.

Som brevkasseredaktører tænker vi ofte på, at vi kun hører den ene part i relationelle problemstillinger. Og at der sikkert er mange andre ting at sige, hvis flere kunne udtale sig om den samme problemstilling, og at der på den måde også ville være flere perspektiver – og flere løsninger – på en måske fastlåst situation.

Men det er vilkårene for vores svar i brevkassen. Vi er overladt til at dele tanker, som er født og formet af brevenes indhold, vores egne personlige erfaringer, vores faglighed og mange års møde med mennesker – med den indbyggede risiko, at der er ting, som vi ikke opfanger.

Du bringer mange temaer på banen, blandt andet italesætter du, at det seksuelle ikke altid er en let ting at håndtere gennem hele livet, og at der kan være forskel på mænds og kvinders længsler og behov. Det tror vi er rigtigt og vigtigt at reflektere over. Der har ofte været en agitatorisk tone fra mange sider, at mænd og kvinder er ens, og at det bare handler om frigørelse og samfundsforhold. Selvom der er vigtige pointer i det, overser man dermed også mange afgørende biologiske forskelle.

Der er mange undersøgelser, der bekræfter, at der er forskel på mænds og kvinders sexlyst gennem livet. I 2007 nævnte vi her i brevkassen en artikel fra samme år, som stod i The Journal of Sexual Medicine. Artiklen var skrevet af ph.d. Lene Eplov og havde titlen: ”Sexual desire in a nationally representative Danish population”. 10.000 danskere blev spurgt om deres sexlyst, og svarene var, at kvinder har en lavere sexlyst end mænd, og sexlysten falder med alderen hos begge køn og påvirkes blandt andet af psykiske og fysiske belastninger. I 25-45-årsalderen har næsten 70 procent mænd ofte lyst til sex, mens det samme kun er gældende for 35 procent af kvinderne.

Når man læser artikler, der konkluderer noget ud fra store talmaterialer, skal man huske på, at det aldrig siger noget om det enkelte menneske. Man kan godt leve i et forhold, hvor kvinden har mere lyst til sex end manden, eller måske har man lige meget lyst eller slet ikke lyst i perioder.

Det seksuelle er en nøgen ting og en sårbar størrelse og må håndteres nænsomt. Derfor er det så vigtigt at finde tidspunkter – uden for sengen – at snakke sammen om det, så forskellighed og de forskellige livsomstændigheders indflydelse på den ene og den andens seksuelle lyst og behov kan finde ord og forståelse hos hinanden. Blandt andet tror vi, det er vigtigt, at man ofte rører ved hinanden på en varieret måde, så sex og berøring ikke altid er sammenkoblet. At lære det og få det til at udfolde sig på en god måde kan kun finde sted, hvis man kan finde tid og sted til at snakke sammen om det, er imødekommende over for hinanden og øver sig på nærhedens mange nuancer.

Vi kan sagtens følge dig i mange af dine betragtninger, blandt andet om den seksuelle frigørelse. Den har bragt mange gode ting med sig og bidraget til mindre skam og neurotiske tabuiseringer. Mennesker har imidlertid ikke altid stoffet i sig til at håndtere friheden, for der kan sættes så mange kræfter løs, at ansvaret for børn og de svageste og forpligtelsen og fællesskabets bedste kan sættes over styr.

Det er ikke til at komme uden om, at den seksuelle frigørelse også i mange sammenhænge har bidraget til ublufærdighed og skamløshed. Det er let at se, hvis man ikke er ramt af tilvænningens bedøvelse, blot ved at zappe gennem de forskellige kommercielle tv-kanaler. Pornoindustrien er en milliardforretning og er en af den seksuelle frigørelses affaldsprodukter. For eksempel har verdens største pornohjemmeside, pornhub.com, annonceret, at de i 2018 havde 33,3 milliarder besøg. Vi kunne reflektere meget mere over, hvad en pornoficering af børn, unges og voksnes sind har af skadevirkninger. Men det er der ikke plads til i indeværende brevkasse.

Mange hilsener