Prøv avisen

Filosoffer og sundhedspersonale skal arbejde tæt sammen om etiske dilemmaer

Center for sundhedsfilosofi og etik på Syddansk Universitet har en ambition om at blive et internationalt knudepunkt inden for sit felt.

Hverdagen er fuld af etiske dilemmaer for dem, der arbejder i sundhedsvæsenet. Det nye Center for Sundhedsfilosofi og Etik på Syddansk Universitet skal ruste sundhedspersonale til bedre at kunne håndtere nogle af disse udfordringer