Her er 10 personlighedstræk, som giver succes på jobbet

Er du god til at sige fra, hvis du har for mange opgaver på skrivebordet? Holder du fri til tiden uden at tage arbejdet med dig hjem? Og kommer du hurtigt videre i stedet for at hænge fast i egne fejl? Så tilhører du højst sandsynligt den gruppe af mennesker, som har mest succes på arbejdsmarkedet

90 procent af de mennesker, der klarer sig bedst på arbejdsmarkedet, har en høj grad af følelsesmæssig intelligens.

Arbejder du i en mønstervirksomhed, som gang på gang kommer ud med sorte tal på bundlinjen?

Så er en væsentlig faktor for jeres succes højst sandsynligt, at I har et intelligent og vidende menneske for bordenden, som forstår at lede virksomheden i den rigtige retning.

Men tilhører han eller hun den absolutte elite, afhænger successen ikke nødvendigvis af en høj IQ. Langt vigtigere er den følelsesmæssige evne til at navigere blandt medarbejderne, og evnen til at hvile i sig selv og mærke efter og udtrykke, hvordan man har det.

Det, som forskere kalder den følelsesmæssige intelligens, skriver magasinet Inc.com.

Forskere har i årevis forsøgt at klarlægge, hvad det er for et "stof", de mest succesfulde mennesker er gjort af, og det viser sig nu, at 90 procent af de mennesker, der klarer sig bedst på arbejdsmarkedet, har en høj grad af følelsesmæssig intelligens.

Inc.com beskriver en række karaktertræk, som følelsesmæssigt intelligente personer besidder i udpræget grad. Her er træk som empati og interesse i andre mennesker, åbenhed og en stor portion selvtillid med til at gøre det følelsesmæssigt intelligente menneske mere immun over for kritik.

Egenskaber som alle giver en robusthed, der er meget værdifuld på en arbejdsplads, mener psykolog Pia Callesen, som blandt andet hjælper mennesker med at vende negative tankemønstre. 

"Det er klart, at det er den her type mennesker, der oplever mest succes. Det siger sig selv, at når man oplever noget negativt – en eller anden konflikt i en relation eller en anden ting, der skaber negative tanker eller følelser, bliver man ikke så påvirket af det, hvis man er i stand til at styre de processer, der skaber negative symptomer. Der er meget forskning, der dokumenterer, at det simpelthen er alfa og omega i forhold til at kunne gebærde sig," siger Pia Callesen.

Herunder kan du blive klogere på 10 positive træk, som går igen hos følelsesmæssigt intelligente mennesker 

1. Et stort emotionelt ordforråd
Du er god til at udtrykke dig præcist omkring dine følelser. Hvis du oplever, at overskuddet ikke er helt i top, vil de fleste måske forklare sig med, at de har en dårlig dag. Følelsesmæssigt intelligente mennesker går skridtet videre og forklarer sig f.eks. med, at de er irriterede eller frustrerede, fordi de har en udpræget fornemmelse for hvilken situation eller oplevelse, der udløste det dårlige humør.

2. Nysgerrig på mennesker
Er du følelsesmæssigt intelligent, har du en medfødt interesse i dine medmennesker. Du er god til at tage dig af andre, og du bekymrer dig om, hvordan de har det, fordi du rummer en høj grad af empati.

3. Positiv over for forandringer
Følelsesmæssigt intelligente mennesker er meget opmærksomme på og positive over for forandringer og er hele tiden parat til at reagere på dem.

4. Bevidst om egne styrker og svagheder
Det gode kendskab til egne styrker og begrænsninger gør, at følelsesmæssigt intelligente mennesker ved præcis hvor og hvornår, de skal bringe en medarbejder i spil, hvis der opstår en situation, hvor personens egne evner ikke rækker.

5. God til at læse andre mennesker
Det ligger intuitivt til følelsesmæssigt intelligente mennesker at have en god fornemmelse for, hvad det er for typer af mennesker, der omgiver dem. De er gode menneskekendere.

6. Tilgiver hurtigt egne fejl
Det er ikke fordi, følelsesmæssigt intelligente mennesker glemmer, når de begår fejl. De lader sig bare ikke gå på af dem over længere tid. I stedet husker de fejlen til næste gang og forsøger så at handle anderledes, så fejltagelsen bliver vendt til en succes.

7. God til at sige fra
Hvis nok er nok, er det følelsesmæssigt intelligente menneske god til at sige nej. Derfor er disse mennesker heller ikke lige så disponerede over for stress og depressioner, fordi de kan finde ud af at sige fra, når for mange opgaver pludselig hober sig op.

8. Svær at fornærme
Fornærmelser preller hurtigt af på det følelsesmæssigt intelligente menneske. Du hviler i dig selv og er heller ikke bange for at udstille dig selv og lave sjov ud af det, når du har trådt i spinaten.

9. God til at trække stikket
Hvis du kan finde ud af at lukke helt ned og måske endda slukke for mobiltelefonen, når du holder fri, er det tegn på høj følelsesmæssig intelligens. Du er nemlig så tilpas meget i kontakt med dine følelser, at du ved, at du får stress, hvis du er kontaktbar døgnet rundt.

10. Lader ikke andre mennesker begrænse din glæde

Hvad andre folk tænker om dig og dine præstationer, optager dig ikke. Når du har udført en opgave, som du selv er glad for, giver du plads til glæden – uanset hvad andre måtte mene.