Forstanderen på Møltrup optagelseshjem takker snart af: Guds hjælp og lidt håndkraft er det, der skal til

Siden 1999 har Ebbe Larsen været forstander på forsorgshjemmet for mænd i Midtjylland. Her ses mændene ikke som klienter, men kolleger. Og ufejlbarlighed er noget, der overlades til Vorherre

”Livet er ubærligt, hvis man ikke er nogen steder fra,” siger Ebbe Larsen. Det er ikke alle mænd på Møltrup Optagelses-hjem, der har andre steder, de længere hører til. Derfor ligger en del af dem begravet under ens marmorplader på Timring Kirkegård. Man
Øverst: Den hvidkalkede herregård Møltrup er fra 1700-tallet og ligger nordvest for Herning i Midtjylland. Foto: Jens Bach

Vi begynder ved slutningen. På Timring Kirkegård nær Herning er der en hel del ens gravsteder. Marmorplader står skulder ved skulder på række efter række. De er forsynet med navne på mænd og med deres fødsels- og dødsdatoer. Det er Møltrups sønner, der her har fundet hvile, og indimellem skiller større gravsten sig ud iblandt dem. Under dem hviler ægtepar, der gennem tiden har været forstandere på det nærliggende Møltrup Optagelseshjem – et hjem for mænd, der er kommet på livets skyggeside.