Forældre bør lade børn kede sig hjemme

Forældre sender deres børn i daginstitution for at have tid til at ordne praktiske ting. Men børn har godt af at underholde sig selv hjemme, siger fagfolk

Børn har brug for at holde ferie engang imellem. Og forældrene behøver ikke at være bange for, at børnene kommer til at kede sig, selv om der ikke sker noget hele tiden. De kan sagtens underholde sig selv engang imellem. Modelfoto
Børn har brug for at holde ferie engang imellem. Og forældrene behøver ikke at være bange for, at børnene kommer til at kede sig, selv om der ikke sker noget hele tiden. De kan sagtens underholde sig selv engang imellem. Modelfoto.

I dag har de fleste voksne omkring seks ugers ferie om året, men det er ikke nødvendigvis tilfældet for børnene.

En repræsentativ undersøgelse, analyseinstituttet YouGov har foretaget blandt småbørnsforældre, viser, at hvert fjerde barn i alderen nul til fem år har holdt mindre end fire ugers ferie det seneste år. Samme undersøgelse peger på, at forældrene vælger at sende børnene i daginstitution for at løse praktiske opgaver i hjemmet.

Men for at forstå feriemønsteret i dag, er man nødt til at skrue tiden en anelse tilbage.

Fra 1960'erne tog kvindernes indtog på arbejdsmarkedet kraftigt til i styrke. Hvor der ifølge fremtidsforsker og sociolog Birthe Linddal før i tiden var mange deltidsstillinger, er nutidens kvinder i større omfang ansat på fuld tid. Uddannelsesniveauet er steget, og kvinderne gør karriere.

Ligeledes er kravene for at levere på arbejdsmarkedet skærpet, og arbejdspladsen befinder sig også i sjældnere grad lige rundt om hjørnet, så flere er nødt til at pendle til og fra arbejde. Samtidig vil forældrene også gerne have tid til at dyrke egne interesser. Det bevirker, at familielivet presses fra mange sider.

”Skal man have tid til at gå til yoga eller til at komme til bunds med haven, så bruger man sin frie tid på det. Det er langt mere effektivt uden børn, for er de der, skal de skiftes, eller også skal de have saftevand. Plus, at nogle gange har folk brug for en pause, fordi de arbejder. Den der mentale pause. Når man har børn, er der hele tiden et eller andet at forholde sig til,” siger Birthe Linddal.

Forældrene er bange for, at børnene skal kede sig derhjemme, og i daginstitutionerne har børnene vænnet sig til, at der hele tiden er et program at forholde sig til, mener Birthe Linddal. Det smitter af på opfattelsen af at holde ferie.

”Nogle gange skal man lære sine børn, at nu skal den voksne læse en avis, og så skal barnet underholde sig selv. Hvis børn aldrig keder sig, så lærer de ikke at mærke sig selv, reflektere og tænke nyt. Barnet er syltet ind i en projektverden, hvor man hele tiden skal noget mere,” siger Birthe Linddal.

På lige fod med voksne har børn brug for at holde ferie. For at give børnene mere tid uden for daginstitutionerne, skal forældrene være bedre til at bruge deres netværk.

I de familier, hvor der ikke er nogen bedsteforældre til rådighed, kan man benytte sig af legekammeraternes forældre, foreslår psykolog og forfatter til bøger om stressramte børn Lisbeth Lenchler-Hübertz. I sit arbejde oplever hun, at børnene ofte er rastløse og vant til, at tingene er meget tilrettelagte.

”Vi har brug for nogle, der er lidt innovative i vores samfund. Nogle, der selv kan tænke kreativt. Det piller man fra børnene, hvis man beskæftiger dem hele tiden,” siger Lisbeth Lenchler-Hübertz.

Børnepsykolog Margrethe Brun Hansen har tidligere udtalt, at børn bør have halvanden til to måneders ferie om året. Hun mener, at forældre skal være bedre til at lade det rode og i stedet bruge tiden sammen med børnene.

”Sørg for at slappe lidt af. Det er også noget med at stille enormt høje krav til sig selv, at hjemmet skal funkle, og det skal være perfekt alt sammen. Lav da hellere nogle perfekte glade børn, der føler sig elsket af, at far og mor har tid til at være sammen med dem,” siger Margrethe Brun Hansen.

Karen Lumholt, samfundsdebattør og direktør for den idépolitiske tænketank Cura, er enig i, at tiden er knap for børnefamilierne, og mener, det er på tide, at problemet italesættes fra politisk hold.

”Jeg synes, at folk skal skrue ned for deres ambitionsniveau, men når det er sagt, så kan vi ikke blive ved med at bebrejde folk, hvor vi gør det til en privatsag at få livets allervigtigste faser til at fungere, når så mange har det så svært. Vi nødt til at tage det op som et samfundsproblem på tværs af sektorer,” siger Karen Lumholt.