Prøv avisen

I samlivet er tak ikke kun et fattigt ord

I parforholdet kan taknemmeligheden trænes og føre til øget trivsel og tryghed

Par-tjek er et program, som skal støtte parforholdet og er udviklet af direktør for Center for Familieudvikling, psykolog Mattias Stølen Due sammen med lektor Tea Trillingsgaard fra Aarhus Universitet. I arbejdet med programmet blev det tydeligt for Mattias Stølen Due, hvilken central betydning taknemmelighed har i relationer.

”Som terapeuter kan vi være skyldige i at overfokusere på problemstillingerne og konflikterne i et parforhold, men det er en ressource, hvis par kan begynde at se, hvad deres partner bidrager med af stort og småt og sætte ord på det. Det kan være at kæresten har lavet mad 9 ud af 10 dage eller gjort rent. At man sætter ord på det, har en forandrende kraft.”

Han tror på, at evnen til at være taknemmelig kan trænes, som var den en muskel.

”Vi kan regulere måden, vi opfatter hinanden på, gennem et bevidst valg af fokus og ved at kultivere bestemte måder at tænke på. Og hvis jeg sætter mig for hver dag at sige tak til min hustru, så er det ikke bare med til at give mig en større selektiv og positiv opmærksomhed på hende, men det smitter også mine omgivelser med taknemmelighed og er associeret med trivsel, tryghed og det gode liv.”