Katrin, der har nedsat sexlyst som følge af antidepressiv medicin, har fundet en løsning

En daglig stille stund med eftertænksomhed, ro og forankring i egen tilværelse er sundt og opbyggende for mennesker

De praktiske øvelser i mindfulness-meditation er ikke nødvendigvis forbundet med en bestemt livsholdning eller tro. Meditationsteknisk forekommer de samme ting også i blandt andet kristen meditation. – Foto: Benis Arapovic/Panthermedia/Ritzau Scanpix.
De praktiske øvelser i mindfulness-meditation er ikke nødvendigvis forbundet med en bestemt livsholdning eller tro. Meditationsteknisk forekommer de samme ting også i blandt andet kristen meditation. – Foto: Benis Arapovic/Panthermedia/Ritzau Scanpix.

Kære brevkasse

Jeg får lyst til at komme med min erfaring med antidepressiv medicin og manglende sexlyst. Jeg har taget antidepressiv medicin i lidt over 10 år og er meget ked af den nedsatte sexlyst og -evne. Sexlivet har ellers altid betydet meget for min mand og mig, og så blev det meget besværligt. Indimellem slet ikke.

For nogle år siden begyndte jeg at meditere, fordi jeg havde læst, at undersøgelser viser, at mindfulness-meditation kan modvirke angst og depression. Jeg håber, at det med tiden kan føre til, at jeg kan trappe ned, og måske helt ud af medicinen.

Inden for den seneste måneds tid har jeg oplevet, at min sexlyst er blomstret op. Og også min nydelse under akten er blevet meget større, og jeg får nemmere orgasme. Det er vel at mærke sket samtidig med, at jeg stadig tager medicinen i den fulde dosis. Jeg kan i det hele taget meget bedre mærke mig selv og min krop.

Jeg vil understrege, at mindfulness-meditation skal læres hos en lærer, og at det kræver en indsats. Man må meditere hver dag. Ellers virker det ikke.

Venlig hilsen

Katrin

Kære Katrin

Tak for dit interessante brev. Vi har ikke tidligere stødt på nogen, som har kunnet omgå de seksuelle bivirkninger af antidepressiv medicin ved meditation. Og vi tror heller ikke, at der findes større undersøgelser specifikt om dette fænomen. Men vi glæder os med dig, at det nu er lykkedes for dig og din mand at få et mere glædeligt og forløsende seksualliv samtidig med den fulde dosis af den medicin, som har været nødvendig for dig i 10 år. Det er også godt at vide, hvis du ikke kan undvære medicinen i de kommende år.

Som du er inde på, er det muligt, at du på et tidspunkt kan trappe din medicin ned eller ud i samarbejde med din læge. Vælges det, er det vores erfaring, at det skal foregå meget langsomt, gerne med den mindst mulige dosis og gerne med måneders mellemrum. Nogle gange kan aftrapningen gøres med mindre doser end ved blot at dele en tablet i delekærven.

Det kan være ekstra vigtigt, når nedtrapningen nærmer sig afslutningen, og man skal til at ophøre med de sidste milligram. På apoteket kan man købe en tabletdeler, sådan at det er muligt at dele tabletten i endnu mindre dele.

Det er godt at læse om dine erfaringer med mindfulness-meditation. Det er en meditationsform, som er blevet meget udbredt i efterhånden mange sammenhænge.

Og i forhold til depressionsbehandling er der en hel del forskning, der bekræfter, at det kan bidrage til både bedring af lettere og middelsvær depression og forebyggelse af nye episoder med depression.

At være mindful betyder at være fokuseret, opmærksom eller bevidst om det, som er og sker lige her og nu. Man er opmærksom på og iagttager, hvilke tanker og hvilke følelser og sansninger der er, uden at dømme det og rubricere det i kategorier som ondt eller godt eller ønsket eller uønsket. Man kan lære at være til stede accepterende og venlig over for sig selv og det, som opstår og foregår lige nu. Man behøver ikke at adlyde sine tanker og følelser, men blot registrere, at de er der. Tanker er jo ikke bare objektive sandheder, men noget, der kommer og går.

At lære at blive i nuet kan hjælpe til, at man ikke uafbrudt er mest optaget af det, som er sket for nylig eller for længe siden, som måske kan være en kilde til fortrydelse og selvbebrejdelse, som man kan tygge drøv på i tide og utide.

På samme måde kan det at være mindful i nuet hjælpe med, at man ikke hele tiden har opmærksomheden fokuseret på fremtidens bekymringer.

Når man opdager, at man ikke er i nuet, kan man bevidst flytte fokus tilbage til nuet med sine sanser og være opmærksom på åndedræt, lugte, kropsoplevelser og så videre. Og når følelser og tanker er der, behøver de ikke adlydes, men bare observeres. Man er ikke sine tanker, for de varierer og kommer og går, og nogle er konstruktive, og andre er kritiske eller blot ligegyldige.

Som du skriver, har man mest gavn af meditationen, hvis man lærer det og får vejledning af en dygtig instruktør. Mindfulness er ofte kombineret med kognitiv behandling. Man kan læse mere om det i bogen: ”Mindfulness-baseret kognitiv terapi mod depression”, der er udkommet på Hans Reitzels Forlag.

Nogle vil pege på, at mindfulness meditation har rødder i buddhismen. Og det er der noget om. Men de praktiske øvelser behøver ikke at være forbundet med en bestemt livsholdning eller tro, for meditationsteknisk forekommer de samme ting også i mange andre kulturers meditationspraksis, inklusive kristen meditation.

I det hele taget er der mange observationer og undersøgelser, som peger på, at meditation, en daglig stille stund med eftertænksomhed, ro og forankring i egen tilværelse, er sund og opbyggende for mennesker.

I kristen sammenhæng er der en lang og uafbrudt linje hele vejen tilbage til Det Nye Testamente, hvor det er godt at søge afsides, trække sig tilbage til et lønkammer eller søge stilhed til eftertanke og bøn.

Når det drejer sig om hjælp til at afhjælpe depression eller forebygge tilbagefald, er meditation blot én blandt mange tiltag, som man kan tage i anvendelse. Nogle gange handler det også om, hvilken person og hvilke præferencer man har.

For nogen er det godt at være stille og finde ro. For andre kan bevægelse og målrettet aktivitet være en afstressende og hjælpsom ting, når sindet er sårbart og ramt, og det depressive trænger sig på.

For mange kan en lang daglig gåtur være en stor hjælp til at holde kroppen sund og til at holde triste og depressive symptomer på afstand. Det er der mange undersøgelser, der kan bekræfte. Men om daglig meditation eller en rask daglig gåtur er bedst, er nok svært at afgøre. Måske kan det være godt at gøre begge dele.

Mange hilsener