Prøv avisen

Muslimer bryder langsomt traditionen med at passe deres ældre i hjemmet

Der findes endnu ikke et plejehjem i Danmark, som bygger på et værdisæt med udgangspunkt i islam. Men imam Ibrahim Wahed fra Vejle drømmer om at åbne et sådant ældrecenter i fremtiden. – Arkiv Foto: Brian Bergmann/Ritzau Scanpix

Hassans demente mor har boet på plejehjem i mere end to år nu, selvom der inden for islam er tradition for at passe de ældre i hjemmet. Mange muslimer fra de yngre generationer har dårlig samvittighed over at tage valget om at få professionel hjælp, men sådan bør det ikke være, så længe der er en god grund til tilvalget, siger imam

Hassans mor, der oprindeligt er palæstinensisk flygtning, fik for nogle år siden konstateret demens. Det blev kun værre, som tiden gik, og til sidst blev sønnen sammen med sine fire søskende enige om, at moderen måtte rykke på et plejehjem i Aarhus for at få den rette omsorg og professionel hjælp. Men det var ikke en nem beslutning at tage.

”Det var hårdt, at hun skulle på plejehjem, og jeg havde selv meget svært ved at acceptere det i begyndelsen, fordi jeg havde dårlig samvittighed. Vi er vokset op med, at man som god muslim skal passe sine forældre i hjemmet, og de plejehjem, som vi kender fra andre lande, har slet ikke de samme standarder som de danske. Men jeg måtte til sidst erkende, at jeg hverken havde tiden eller kompetencerne til at kunne passe hende herhjemme. Og det havde mine søskende heller ikke,” siger 58-årige Hassan.

I dag har moderen boet på plejehjem i over to år, og alle børnene er glade for beslutningen. Her har hun fået en toværelseslejlighed med bad og toilet. Hun er kørestolsbruger, så der er også installeret en lift, så hun kan komme lettere på toilettet og vaske hænder.

”Det er mere værdigt på den måde. Der er ingen tvivl om, at hun på plejehjemmet får den bedst mulige pleje. Der er en helt anden standard for service, og jeg kunne ikke gøre det bedre selv. Der er endda en fra personalet, der taler arabisk, hvilket er godt, fordi min mor ikke kan tale dansk. Det er jeg meget tryg ved. Men fordi der inden for islam er tradition for, at vi selv sørger for at passe vores ældre i hjemmet, har det alligevel været svært at tage beslutningen,” siger han.

Og det er også helt rigtigt, fortæller Ibrahim Mawed, imam ved moskéen i Løget ved Vejle.

”Der står højt og tydeligt i Koranen, at vi skal passe godt på vores forældre, når de ikke kan klare sig selv. Vi skal for alt i verden selv sørge for, at de har det godt. Og der står også, at det skal ske ’hos’ dig – og ikke på et plejehjem,” siger Ibrahim Mawed og henviser blandt andet til følgende passage i Koranen:

”Din Herre har påbudt, at du tjener Ham alene og viser godhed mod forældre. Hvad enten én af dem eller de begge når den høje alder hos dig, så sig aldrig ’uf’ til dem og stød dem ikke bort, men tal et nådigt ord til dem.”

Derfor passer de yngre generationer de ældre i hjemmet, når de bliver så svage, at de ikke kan klare sig selv.

”Det er haram (forbudt, red.), hvis man kan passe sine gamle forældre, men ikke gør det. Det er ethvert barns pligt. Hvis man tager sig godt af sine svage forældre, opnår man også selv en direkte vej til Paradis og kommer til at være tæt på Allah, hvis altså også man er et godt menneske,” siger Ibrahim Mawed.

Alligevel mener Ibrahim Mawed, at det er i orden, at de pårørende får deres ældre familiemedlemmer indlogeret på danske plejehjem, hvis der er en god grund. Det kan for eksempel være, at de ældre er blevet for syge til at bo i hjemmet, at børnene bor i andre lande, eller at børnene har travlt med at dygtiggøre sig karrieremæssigt.

”Sønnen eller datteren skal selvfølgelig først forklare sin forælder årsagen til beslutningen på en respektfuld måde. Men man kan stadig godt være en god søn eller datter, hvis man har så travlt, at man ikke kan passe sine forældre i hjemmet. Sådan har mange af de unge muslimer det i dag,” siger han.

Faktisk undersøgte Ibrahim Mawed for nogle år siden endda selv muligheden for at åbne et muslimsk plejehjem i Vejle. Og det er nu også stadig fremtidsdrømmen, selvom han ikke har formået at finde økonomisk kapital til det endnu. Det skulle være et plejehjem, hvor der ikke blev serveret grisekød og alkohol, men altid halalslagtet kød, og hvor mænd passes af mænd, og kvinder passes af kvinder.

”Hvis der fandtes et islamisk plejehjem, ville det også være meget mere trygt for børnene og de pårørende at få deres ældre i professionel pleje. Så ved de, at når ens far skal på toilettet, er det en mand, der hjælper ham derud,” siger Ibrahim Wahed og fortsætter:

”Og der ville blive fejret alle de vigtige højtider. Moskéen kunne komme og hjælpe til. Vi kunne endda bygge et bederum og vise, i hvilken retning Mekka er, så de ældre og svage fortsat ville kunne bede fem gange om dagen.”

Men der er faktisk allerede ét sted i landet, hvor muslimer kan få deres religiøse behov tilgodeset. Det er på det såkaldte mangfoldighedsplejehjem Peder Lykke Centret på Amager i København. Her har man indrettet stillerum til at meditere og bede i og prioriteret at have et interkulturelt lokale, som personalet og beboerne bruger til at fejre de religiøse og kulturelle højtider sammen i – herunder juleaften og eid, der er den muslimske fest, som markerer afslutningen på den islamiske fastemåned ramadanen. Også maden bliver der taget særlige hensyn til, således at hjemmets muslimske beboere for eksempel ikke risikerer at få serveret svinekød til aftensmad, fortæller centerchef for Peder Lykke Centret Mette Olsen.

”Vi spørger altid vores beboere, hvilke behov de har for at udleve deres tro. Nogle bliver hentet af deres familie, når der er religiøse højtider, nogle klarer selv ritualerne og de daglige bønner på værelset, og andre foretrækker at dele oplevelserne med beboere og personale i fællesskab. Vi skal have respekt for, at vi alle har levet og lever vores liv forskelligt,” siger Mette Olsen, der ikke ønsker at oplyse, hvor mange muslimer der lige nu bor på Peder Lykke Centret, da det vil være at videregive personfølsom data.

I mødet med de ældre og de pårørende oplever Mette Olsen ligeledes, at der i islam længe har været en tradition for, at de yngre passer de ældre familiemedlemmer i hjemmet.

”Men vi ser efterhånden, at flere fra de yngre generationer vælger at gøre brug af tilbuddet om hjælp ved at få deres ældre på plejehjem. Det er svært for den yngre del af familien at fastholde traditionen om hjemmepleje, fordi de selv er en del af det danske arbejdsmarked. I den udvikling har vi en opgave i at videregive information om muligheden for at benytte sig af et plejehjem og fortælle om, hvad det vil sige at bo på sådan et, så de pårørende i samarbejde med den ældre kan træffe beslutningen på et oplyst grundlag. Mange har nogle erfaringer fra oprindelseslandet, som gør, at de tager afstand fra sundhedsvæsenet, men det er ikke nødvendigvis det samme i Danmark. Jo flere der kender til muligheden for professionel hjælp, jo flere vælger det også til,” siger Mette Olsen.8

Hassan har ikke ønsket at medvirke med efternavn, mens hans fulde navn er redaktionen bekendt.