Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Når borgerens rygerhjem også er medarbejderens arbejdsplads

Ifølge FOA er der ikke opstillet fuldstændigt klare regler på rygeområdet, og det varierer derfor fra kommune til kommune – og fra den enkelte hjemmepleje og plejehjem. Men som udgangspunkt har man som medarbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem – ligesom i alle andre sektorer – ret til at færdes i et røgfrit arbejdsmiljø. Foto: Brian Bergmann

Det kan være et dilemma, når plejepersonalet har sin arbejdsgang i borgerens private bolig. For borgeren har ret til hjælp, og personalet har ret til et røgfrit arbejdsmiljø. Ifølge fagforbund foregår de fleste aftaler mellem personale og borgere dog i god fordragelighed

Når man som plejepersonale i hjemmeplejen eller på plejehjem skal møde borgeren i eget hjem, kan det være med risiko for at blive udsat for røg, og ifølge en undersøgelse fra 2016 bliver to tredjedele af fagforbundet FOA’s medlemmer udsat for passiv rygning. Den enkelte borger har nemlig lov til at ryge i eget hjem, hvilket også gælder den private stue på et plejehjem.

Ifølge FOA er der ikke opstillet fuldstændigt klare regler på rygeområdet, og det varierer derfor fra kommune til kommune – og fra den enkelte hjemmepleje og plejehjem. Men som udgangspunkt har man som medarbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem – ligesom i alle andre sektorer – ret til at færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.

Derfor laver man i de fleste kommuner som oftest en aftale med borgeren om, at der skal være luftet ud minimum en time før, hjemmeplejen kommer, ligesom der ikke må ryges, mens medarbejderen er til stede i boligen. I nogle kommuner er det desuden et krav, at borgeren køber et ventilationsapparat til udlufting. Langt de fleste steder bliver aftalerne mellem borgerne og plejepersonalet foretaget i god fordragelighed, og man får i FOA ikke særligt mange sager om problemer med passiv rygning i arbejdstiden.

Det forklarer Karen Stæhr, som er sektorformand for social- og sundhedsområdet i FOA.

”Men indimellem bliver vi selvfølgelig spurgt: Kan jeg nægte at gå ind til en borger, som ryger rigtig, rigtig meget? Og dér anbefaler vi, at man ledelsesmæssigt tager fat i problemet med borgeren og dennes pårørende,” siger hun og tilføjer:

”Men der er også rigtig mange af vores medlemmer, som siger: Skal vi nu også tage cigaretten eller piben fra en ældre, hvis livskvalitet er at få den smøg? Der er mange meninger om emnet, men vi bliver ikke bombarderet med klager over folk, der ryger. I overvejende grad har de fleste en forståelse for, at en ældre, som har røget hele livet, synes, det er rart,” understreger Karen Stæhr.