Prøv avisen
Grænseliv

Hvis jeg havde boet på den anden side

Grænsen, der blev skabt i 1920, er mellem landsbyerne Rens og Ladelund markeret af et åløb. Engang holdt familier fra begge sider søndagsfrokost her og skålede med hinanden over åen. Og engang bad en lokal bonde sin datter gå i åen, da hun var blevet gravid uden for ægteskab. – Alle Foto: Mikkel Møller Jørgensen

Ved Genforeningen i 1920 satte to tysktalende familier fra Sønderjylland deres hjem til salg. For den ene familie lykkedes salget, og familien flyttede til Tyskland. For den anden gjorde det ikke, og den blev i Danmark. I dag lever efterkommerne med den viden, at deres liv meget nemt kunne have set helt anderledes ud