Prøv avisen
Ny undersøgelse

Sensualiteten ældes ikke

Illustration: Rasmus Juul

Et kram er danske pars foretrukne form for intimitet, også i alderdommen. Hvor der er store forskelle mellem mænd og kvinders lyst og seksuelle praksis, går ønsket om intimitet på tværs af køn og alder

Nogle gange er et kram bedre end ord. Ja, der er gange, hvor omfavnelsen af den, man elsker, er det eneste, man ønsker at sige. I hvert fald er et kram mellem elskende danskernes foretrukne form for intimitet. Det svarer hele 96 procent i undersøgelsen ”Sex i Danmark. Nøgletal fra projekt sexus 2017-2018”, som udkom i denne uge.

Siden udgivelsen har både tv, radio og aviser præsenteret en række tal om danskernes intime liv med afsæt i verdens største befolkningsundersøgelse om seksualitet. Og ikke kun danske medier har været på sagen. I Süddeutsche Zeitung lød overskriften: ”Enttäuscht und frustriert über das eigene Sex-Leben” (Skuffet og frustreret over dit eget sexliv). Det har trukket overskrifter, at der er store forskelle på mænd og kvinders lyst og seksuelle praksis. Kort fortalt har mænd oftere lyst til sex og handler mere på deres lyst, end kvinder. Ifølge rapporten oplever kun hvert tredje par, at begge har samme lyst til sex.

Professor Christian Graugaard fra sexologisk forskningscenter ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitet har sammen med overlæge Morten Frisch fra Statens Serum Institut stået i spidsen for arbejdet med undersøgelsen. Graugaard siger:

”Det, som nok har overrasket mig mest, er, at der selv i et frisindet 2019-samfund med rummelighed og ligestilling er så store forskelle mellem kønnene på næsten alt, hvad vi overhovedet kan måle på. Om det er kulturelt eller biologisk, kan vi ikke svare på, men personligt tror jeg, at det handler om et komplekst samspil mellem myriader af påvirkninger fra såvel biologi som sociale normer. For seksualiteten er som bekendt både naturlig og kulturlig.”

Blandt de over 600 spørgsmål, som indgår i spørgeskemaet, var blandt andet spørgsmål om grunden til at dyrke sex med ens partner. Forskerne opstillede 11 forskellige grunde, og godt 26.000 respondenter, som alle har haft sex inden for det seneste år, har svaret på spørgsmålene i den del af undersøgelsen.

Læser man svarene, kan man se, at der med alderen bliver mere af, hvad man måske kan kalde pligt- eller høflighedssex. Knap hver femte svarer, at de har haft sex for at glæde partneren, uden de selv havde lyst. Mere end hver fjerde over 75 år svarer, at de har haft sex for at glæde partneren, og uden at de selv havde lyst.

En anden grund til at have sex, som fylder mere med alderen, er, at man opsøger den intime kontakt for at blive bekræftet og har sex for at føle sig begæret. At have sex for at blive bekræftet er vigtigst for de ældste mænd og kvinder i undersøgelsen. Hos de adspurgte over 75 år angiver hver anden mand og kvinde bekræftelsen som en vigtig grund til at have sex.

Også ønsket om at føle sig begæret kan være en grund til at have sex. Det er en begrundelse, særligt kvinder nævner, og ønsket om at føle sig begæret slår stærkt igennem også hos de ældste kvinder. Mere end hver anden seksuelt aktive kvinde over 75 år svarer, at ønsket om at føle sig begæret kan være en grund til at have sex.

Christian Graugaard siger:

”Undersøgelsen viser, at ældre har brug for at blive bekræftet og set på som seksuelle væsner, og vi taler vel at mærke om mennesker, som er nærmest usynlige i det offentlige rum, hvor unge sætter scenen og fylder medierummet totalt. Men i en seksuel situation kan man blive set, anerkendt og spejlet. Vi lever i en gerontofobisk kultur, hvor den gamle krop ses som defekt og slap i forhold til idealkroppene, og samtidig er den gamle krop næsten udraderet af medielandskabet, og derfor er det for mig opmuntrende at se, hvordan også gamle mennesker søger bekræftelse i det seksuelle møde med en partner.”

De vigtigste grunde til at gå i seng med sin partner handler om netop forholdet. To ud af tre svarer, at de har sex for at styrke, udvikle eller forbedre forholdet. Og mest af alt opleves seksuelt samvær som en kærlighedsakt. Tre ud af fire svarer, at ønsket om at give og modtage kærlighed og omsorg er en vigtig eller meget vigtig grund til at have sex.

”Det seksuelle møde er langt mere end en fysisk forløsning, og det ses af mange uanset alder som en slags kærlighedsmøde. At undersøgelsen kan vise det så klart, kan måske hjælpe os til at få en langt bredere seksualitetsforståelse, hvor der ikke kun er fokus på mekanikken og den fysiske præstation.”

Det nye studie viser et umiddelbart paradoks mellem seksuel frustration og tilfredshed med det parforhold, man er i. Her er frustrationen: 80 procent svarer, at et godt sexliv er vigtigt, men bare 42 procent svarer, at de har fået dækket deres seksuelle behov – og det er vel at mærke den gruppe, som har et aktivt sexliv, som har svaret. Men samtidig kan man læse, at 90 procent er tilfredse med det parforhold, de er i.

Ifølge Christian Graugaard rummer dette umiddelbare paradoks en nøgle til at forstå danskernes forhold til seksualitet i et bredere lys. Han siger:

”Det viser for mig at se, at et godt parforhold er andet og mere end sex, og at sex er mange forskellige ting, som også omfatter intimitet uden involvering af kønsorganer. I stedet for snævert at have fokus på den seksuelle akt, sådan som det ellers ofte er tilfældet, har vi ønsket at se på betydningen af forskellige former for fysisk og emotionel nærhed. Vi kan se, at lysten til og behovet for intimitet og sensualitet i parforholdet er ganske stabil og deles på tværs af kønnene fra de unge år til alderdommen.”

At ligge tæt sammen, at give eller få kærtegn – både med og uden tøj på – er vigtigt gennem hele livet. Ikke mindst kærtegnet med tøj på opleves som vigtigt hos de ældste af undersøgelsens deltagere. Og så er vi tilbage ved krammet i parforholdet, som er den førende form for intimitet livet igennem efterfulgt af ønsket om at holde i hånd og at kysse. 9 ud af 10 finder kysset vigtigt eller meget vigtigt.

Når Christian Graugaard har holdt foredrag om seksualitet i et livsperspektiv, har han ofte undret sig over, at han sjældent ser ældre kysse hinanden i det offentlige rum og på film. Ofte har han fået bemærkninger fra salen om, at det måske er, fordi gamle mennesker ikke bryder sig om at kysse.

”Med undersøgelsen kan vi se, at vi ikke mister lysten til at kysse med alderen. Blandt de ældste er der mere end 8 ud af 10, som finder det vigtigt at kysse, og for mig er det virkeligt befriende at se, at sensualiteten ikke kender nogen alder. Så mangler vi blot at se ældre, som kysser på film og i det offentlige rum. Det ser jeg virkelig frem til.”