10 symboler: At tolke drømme er som at løse en rebus

Drømmesymboler giver sjældent mening i sig selv, men de kan hjælpe til at nå et lag dybere ned i forståelsen af nattens komplekse billedsprog. Her er et udpluk af 10 hyppigt forekommende symboler

Drømmes symboler kan have mange forskellige betydninger, og det er vigtigt ikke at lægge sig fast på en specifik tolkning af symbolet. Det kan være en god ide at skrive drømmene ned for at forstå det særlige sprog, som de rummer
Drømmes symboler kan have mange forskellige betydninger, og det er vigtigt ikke at lægge sig fast på en specifik tolkning af symbolet. Det kan være en god ide at skrive drømmene ned for at forstå det særlige sprog, som de rummer.

Giver man sig i kast med at forstå sine drømme, er det som at lære et helt nyt sprog. Men her er det nærmere et spørgsmål om at forstå billeder og metaforer fremfor grammatik og bogstaver.

Drømmenes symboler kan have mange forskellige betydninger, og for at forstå det komplekse billedsprog, er det vigtigt ikke at lægge sig fast på en specifik tolkning af symbolet. 

Drømmesymbolerne skal altid indgå i en kontekst og kan afføde flere spørgsmål, som kan bringe yderligere klarhed over drømmens betydning.

Det vurderer psykoterapeut og forfatter til flere danske og internationale bøger og artikler om drømme Ole Vedfelt. 

Men uanset hvilket sprog man skal lære, kan det være en god idé at alliere sig med en ordbog.

I drømmeforskeren Michael Rohdes bog ”Sådan forstår du dine drømme – en praktisk guide til effektivt drømmearbejde og et bedre liv”, er der en liste med de symboler, som man kan støde på i sine drømme.

Bogen udkom i sidste måned på Dansk Psykologisk Forlag, og nedenfor følger 10 af de symboler, som meget ofte optræder i drømmene.

Død
Det sker ofte, at man drømmer om døden, enten ens egen død eller andres. Det betyder ikke, at vedkommende nødvendigvis dør, men det kan betyde, at det, drømmens døde personer repræsenterer, dør.

Derfor kan det være naturligt at drømme om døden i perioder, hvor man udvikler sig. Drømme om døden og dens betydning afhænger meget af, hvem det er, der dør i drømmen og relationen til vedkommende.

Eksamen
At drømme om eksamen er blandt de ti hyppigste drømme. Det kan handle om en reel eksamen eller en prøvelse i det vågne liv, for eksempel at blive forældre. I sjældne tilfælde kan det også være et symbol på uerkendt præstationsangst.

Flyve
I drømme, hvor man flyver, afhænger betydningen af, om man har en god følelse i maven, når man flyver, eller om drømmen bærer præg af, at man styrter ned.

Når den gode mavefornemmelse er fremtrædende, kan det betyde, at man er ved at frigøre sig emotionelt, og flyvningen er et tegn på frihed. Den mere pessimistiske side af drømmen kan være, at man er på flugt, og et vink til at man skal tage kampen op.

Ild
Det er et udtryk for stærke følelser, og drømmens betydning afhænger af, hvad der brænder. Voldsomme ildebrande kan være et symbol på, at man er fyldt op med en masse konflikter, men det kan også være et positivt billede på en udrensning af negative følelser. 

Komme for sent 
Drømme, der handler om at komme for sent, handler ofte om, at vi kæmper for at nå mere, end vi kan magte. Det er et symbol på at skrue ned for tempoet. Det kan også være et tegn på at være bange for at gå glip af noget eller frygten for at misse en chance.

Kvælning 
Det kan være et symbol på, at man er ved at kvæle sig selv. At man begrænser sig selv i de ting, man siger, gør eller tænker. Det kan også være et signal på, hvordan kroppen har det, og at man fysisk har svært ved at trække vejret.

Religiøse personer 
Det giver anledning til at indtænke personens eget forhold til den respektive religiøse person. Er man troende, kan det være en påmindelse om, hvad tro betyder for vedkommende. Hvis man ikke er troende, kan det være et tegn til at se på de associationer, man får ved vedkommende.

For eksempel hvis man forbinder Jesus med selvopofrelse, kan det måske betyde, at man skal ofre noget mere i sig eget liv.

Slange
Det er ofte et direkte symbol på det ubevidste, der rumsterer. Vil man gerne slå en slange ihjel, kan det være et symbol på, at man ikke vil se i øjnene, at mennesker er primitive. Slanger skifter også ham, og det kan være et symbol på, at man er i gang med en vigtig udvikling i sit liv.

Sygdom
Det er ofte ikke et tegn på reel sygdom, men noget i drømmerens tankemønstre, der ikke fungerer optimalt. Et ”sygt” tankemønster, der breder sig og er destruktiv for drømmeren. Det kan også være et positivt billede på, at en gammel side af drømmeren er ved at dø/sygne hen.