Prøv avisen

Klimaprofessor: Vi befinder os i ukendt terræn

I år 2100 vil den globale middelvandstand være 1-1,5 meter højere end i dag på grund af afsmeltning af landisen. Det vil være en udfordring for lavereliggende områder og kystbyer som København og her ved Amager Strand. Men sådan er det med os mennesker. Vi forurener vores atmosfære, efterlader plastic overalt og sviner vores grundvand til og forstår det først, når det næsten er gået galt, mener klimaprofessor Sebastian H. Mernild. Han ser det som sin opgave at formidle klimaet forståe Foto: Jeppe Bøje Nielsen

Klimaprofessor Sebastian H. Mernild har dedikeret sin tid til at formidle det budskab om verdens tilstand, vi andre ikke kan overskue. Håbet for det nye år er et spirende momentum på klimaets vegne