Prøv avisen

Hvordan har mænd og kvinder det egentlig med hinanden i dag?

Ser man alene på den offentlige debat, ikke mindst på de sociale medier, får man nemt indtrykket af, at den er rivende gal: Emner som ligeløn og kvindekvoter har fået ordene til at gløde. Og da MeToo-bevægelsen brød ud sidste år, kulminerede kampen mellem kønnene. Tegning: Morten Voigt

Forholdet mellem kønnene har udviklet sig markant de seneste 50 år, men skillelinjerne er på mange områder lige så dybe som tidligere. For køn splitter, og vi er nødt til at skabe nye normer og kulturer på en lang række områder, hvis vi vil have mere ud af hinanden, mener fagfolk