Vil hypnose hjælpe min OCD-ramte datter?

Mette er kristen og vil gerne vide, om hypnoterapi kan hjælpe hendes datter, der kæmper med tvangslidelsen OCD

"Vi forstår rigtig godt, at du vil vide noget mere om, hvordan din datter kan hjælpes. For som forældre er der næsten ikke noget, der kan bekymre os mere, end hvis vores børn ikke har det godt. Og når din datter kæmper med OCD, og sikkert har gjort det længe, er det meget forståeligt, at du leder efter hjælp, som kan fjerne hendes vanskeligheder." Modelfoto.
"Vi forstår rigtig godt, at du vil vide noget mere om, hvordan din datter kan hjælpes. For som forældre er der næsten ikke noget, der kan bekymre os mere, end hvis vores børn ikke har det godt. Og når din datter kæmper med OCD, og sikkert har gjort det længe, er det meget forståeligt, at du leder efter hjælp, som kan fjerne hendes vanskeligheder." Modelfoto. .

Kære brevkasse

Jeg har et lille spørgsmål, som jeg håber, I kan svare på. Jeg har en datter, som kæmper med OCD. Hun har fået meget hjælp hos en psykolog, men hun er faldet tilbage med symptomer igen. Jeg har læst en del om hypnoterapi, og jeg kunne godt tænke mig at høre jeres mening om at bruge det i forbindelse med OCD.

Jeg har en kristen tro og stiller mig også spørgende til, hvordan man skal forholde sig til hypnose i den sammenhæng. Håber I forstår spørgsmålet.

Venlig hilsen

Mette


Kære Mette

Tak for dit brev. Vi forstår rigtig godt, at du vil vide noget mere om, hvordan din datter kan hjælpes. For som forældre er der næsten ikke noget, der kan bekymre os mere, end hvis vores børn ikke har det godt. Og når din datter kæmper med OCD, og sikkert har gjort det længe, er det meget forståeligt, at du leder efter hjælp, som kan fjerne hendes vanskeligheder.

Efterhånden er forbogstaverne OCD blevet en del af det danske sprog. For en hel del år siden kaldte man sygdommen for en tvangsneurose. Efter at neurosebegrebet ikke længere bruges i diagnosesystemet, hedder det nu en tvangslidelse - på engelsk obsessive compulsive disorder - og derfra kommer forbogstaverne OCD. Obsessioner handler om tvangstanker, og compulsioner betyder tvangshandlinger.

OCD rammer begge køn, og 2-3 procent af den danske befolkning lider af sygdommen. Halvdelen af dem, som udvikler OCD, får lidelsen som barn eller ung.

Symptomerne er af forskellig grad, men de handler ofte om et mønster af tilbagevendende tanker eller handlinger eller begge dele, som kan opleves frustrerende og meningsløse. De er oftest vanskelige at kæmpe imod, og den pågældende kan bruge megen energi og tid på at udføre tvangshandlinger og diverse ritualer hver eneste dag. I nogle tilfælde kan symptomerne være så udtalte, at samvær med andre og mulighed for at have det frit og hyggeligt er begrænset eller ødelagt.

Tvangen kan handle om en stærkt overdreven renlighed, så berøring og bakteriefrygt kan skabe angst og tvinge til vask og desinficering i en uendelighed. Andre må have orden overalt, de tåler måske ikke, at tingene ikke ligger på plads eller i en bestemt orden, symmetri eller i et helt privat mønster. OCD er en angstlidelse, hvor den pågældende på en måde selv behandler sin angst ved at udføre tvangen, som en slags beroligelse. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er en sindssygdom, for den pågældende ved godt, at der er noget galt og prøver ofte at skjule symptomerne. Men de magter bare ikke at bekæmpe det selv, hvorfor de også ofte er skamfulde og går alene med det i lang tid.

Når det gælder tvangssymptomer, er det vigtigt, at de ses i sammenhæng med en persons øvrige symptomer og udvikling. For nogle gange kan tvang være en del af en depression eller andre lidelser. Derfor er det vigtigt at udelukke andre sygdomme, inden man giver et barn eller voksen diagnosen OCD.

Der findes to forskellige videnskabeligt dokumenterede måder, som kan hjælpe mennesker med OCD. Det drejer sig i første omgang om psykologisk behandling med kognitiv adfærdsterapi, hvor man hjælpes til at identificere tankerne, som skaber angst, og langsomt får hjælp til at udsætte sig for mere og mere angst uden at skulle dulme det med de vante tvangshandlinger. Det kan være en længere proces med ti til tyve psykologbehandlinger, men går man hos en dygtig psykolog med erfaring med denne behandlingsform over for OCD og som man har tillid til, vil mange kunne blive godt hjulpet.

Hvis den psykologiske behandling ikke hjælper tilstrækkeligt, eller hvis lidelsen er meget omfattende, er der ofte god hjælp at hente i den type antidepressiv medicin, som påvirker serotoninstofskiftet i hjernen - et eksempel på det kunne være præparatet sertralin. Almindeligvis er der meget få bivirkninger ved den behandling, når den først er kørt ind. Drejer det sig om børn, er det vigtigt, at en sådan behandling forestås af en børnepsykiater.

Når det drejer sig om hypnoterapi - som betyder hypnose anvendt i behandling - er der ikke nogen overbevisende videnskabelig evidens for, at det er en god behandling til OCD. Det betyder ikke, at der ikke kan være enkelte mennesker med OCD, der kan have glæde af en sådan behandling og få mildnet symptomerne et stykke tid. Men man kan ikke generelt anbefale hypnoterapi til behandling af OCD til hverken børn eller voksne.

Hypnose er nogle gange omgærdet af en vis kritik og mystik, ikke mindst når det har været anvendt som underholdning på diverse scener. Det kalder mest på fascination og frygt. Men egentlig er hypnose ikke mystisk, men en anvendt metode til at bringe et menneske i en bevidsthedstilstand, hvor de ydre påvirkninger lukkes ude, sådan at man kun fokuserer på en ting. Vi kender alle fænomenet at falde i staver, blive opslugt af en god bog og lignende. Det er heller ikke sådan, som nogen kan frygte, at man kan hypnotiseres til at gøre eller sige ting, som er modsat ens værdier, eller som man under andre omstændigheder ikke ville have gjort.

Der findes ikke mange større videnskabelige undersøgelser af hypnose. Men en del mennesker kan fortælle, at de har fået støtte og hjælp til at reducere nervøsitet og forskellige smertesymptomer for eksempel ved kroniske sygdomme. Hypnose kan også være en støtte for nogle ved rygeophør eller andre uhensigtsmæssige vaner.

Du spørger også, hvordan man kan tænke omkring hypnose og en kristen livsholdning. Det har vi ingen specielle betænkeligheder ved. Alle metoder, som gør noget med mennesker, uanset om det drejer sig om hypnose, kognitiv adfærdsterapi, medicin, eller hvad der ellers kan nævnes, må være i ansvarlige og veluddannede menneskers hænder. En ydmyg og reflekteret etisk tilgang må være grundlæggende for al hjælpekunst.

Vi håber meget, at din datter får den bedste hjælp fremover. Og det er godt, at hun allerede er i gang nu, for mange mennesker med OCD går i mere end 10 år, før enten de selv eller andre får hjulpet dem i gang med en behandling. Og får man den rette behandling, kan de allerfleste blive helt raske.

Mange hilsener