Lokal-tv

Indholdsfortegnelse

1. Sagen kort

Lokal-tv

Da Danmark overgik til digitalt tv den 1. november 2009 åbnede samtidig en ny kanal for ikke-kommercielt tv, Mux 1. Forud gik et udbudsforløb, hvor en række lokale tv-stationer konkurrerede om at få sendetid. I en række artikler har Kristeligt Dagblad undersøgt kampen om sendetid, som mundede ud i det stik modsatte af den politiske intention: Hovedstaden fik den landsdækkende sendetid, mens kristne og andre idebaserede tv-stationer fik regional sendetid.

2. Overblik

1) Den 1. november 2009 åbnede det digitale Mux 1-sendenet for ikke-kommercielt tv. Mux 1 er en del af grundpakken, som alle tv-seere modtager.

2) Radio - og tv -nævnet gav i alt 220 sendetilladelser, som gælder frem til 2013. Heraf 205 i de otte regioner. Kun i København og Region Syd var det nødvendigt at give afslag, men landsdækkende fik kun 15 ud af 44 ansøgere sendetilladelse.

3)Seks tv-stationer blev dog i praksis landsdækkende ved at få otte regionale tilladelser: Fire med kristen profil: TV7, UCB TV, DK NET og Glory TV. De øvrige to var Stig Hasner fra tv-stationen DK4 samt Fagligt TV.

4)I år har Mediesekretariatet behandlet en klage over tv-stationen TV Dynamis, som ifølge Mediesekretariatet hverken levede op til sin indholdsbeskrivelse eller løfter om egenproducerede programmer. Forelagt en advarsel om at få frataget sendetilladelsen valgte TV Dynamis at ophøre.

5)Mediesekretariatet har desuden foretaget en stikprøve blandt tv-stationer, som har opnået mange regionale sendetilladelser. Stikprøven er foreløbig mundet ud i, at TV7 har mistet syv sendetilladelser og UCB to sendetilladelser. For UCB’s øvrige sendetilladelser samt Fagligt TV og Glory TV gælder, at de skal dokumentere, at de har strammet op på indholdet, hvis ikke de vil miste sendetilladelserne. Også DK NET er i Mediesekretariatets søgelys, men denne sag er ikke afsluttet.

3. Artikler

Op til premieren på det digitale ikke-kommercielle tv-net Mux beskrev Kristeligt Dagblad i en række ...

Sendetids-topscorere mister tilskud

For et år siden beskrev Kristeligt Dagblad de uventede følger af nye, indviklede regler for...

4. Kristeligt Dagblad mener

Kristent tv fravalgt

Forkert, at kristendom er valgt fra på nyt landsdækkende tv