Kvinder går alene med skyld og skam

Angst, skyld og skam er for mange kvinder typiske reaktioner på en provokeret abort, men mange går alene med problemerne. Kvinderne frygter samfundets holdning

– Illustration: Peter Hermann.
– Illustration: Peter Hermann.

Pludselig panik ved synet af et hospital, sorg ved synet af små børn og et ønske om at glemme og fortrænge aborten. Sådanne reaktioner er typiske for ikke så få kvinder efter en provokeret abort. Faktisk viser en norsk undersøgelse og doktorafhandling fra Oslo Universitet fra 2006, at både to og fem år efter en abort havde 20 procent af kvinderne psykiske problemer.

Men få ud over kvinderne selv er klar over problemet. Det skyldes, at abort er et tabubelagt emne, mener flere eksperter. Blandt disse er den norske overlæge og psykiater Anne Nordal Broen, der står bag førnævnte doktorafhandling, hvor hun har interviewet 80 kvinder, der har fået foretaget abort.

Abort er et skyld- og skambelagt emne, som man er usikker på, hvad andre mener om. Kvinderne er bange for fordømmelse og er måske også flove over, de fik abort. Derfor vælger mange ikke at tale om det, mener hun.

Anne Nordal Broen fastslår desuden, at der er grund til at tro, at de norske resultater på området kan overføres til Danmark. De to landes samfund, kultur og sundhedsvæsen ligner i høj grad hinanden, påpeger hun.

Herhjemme er det ikke alle steder, man møder problemerne. Hos Sex og Samfunds abortrådgivning oplever man stort set aldrig, at kvinder henvender sig med problemer efter en abort, oplyser leder af rådgivningen, overlæge Charlotte Wilken-Jensen. Det kan dog ske, at problemerne dukker op i forbindelse med en støttesamtale efter aborten, fortæller hun. Støttesamtalen er et lovbestemt tilbud til kvinder, der har fået en abort. Samtalen kan varetages af den praktiserende læge eller andre fagligt kompetente personer, som for eksempel Sex og Samfunds socialrådgivere. Og en gang imellem afslører støttesamtalen altså, at kvinden har fået psykiske problemer efter en abort, fortæller Charlotte Wilken-Jensen. Men selv kender hun mest til problemet fra kvinder i fertilitetsbehandling.

Hvis en kvinde tidligere har fået en abort og så senere hen har svært ved at blive gravid, kommer der en masse op i hende, og hun føler måske skyld over den tidligere abort, siger Charlotte Wilken-Jensen.

Hun understreger dog, at der i dag i Danmark ikke er sammenhæng mellem aborter og senere barnløshed. Oftest skyldes infertiliteten kvindens alder eller mandens dårlige sædkvalitet.

Men det er ikke kun barnløse kvinder, der kan føle skyld over en tidligere abort, fortæller Thorkil Lundberg, sognepræst og leder af Abortlinien, der drives af foreningen Retten til Liv, der arbejder imod abort og for bedre støtte til kvinder både før og efter aborten. I løbet af en uge ringer 10 til 15 kvinder til Abortlinien. Heraf er cirka 20 procent kvinder, der har problemer efter en abort, fortæller Thorkil Lundberg.

Det kan være svært at tale om følgerne af en abort, for abort er en ret, man har, som man kan gøre brug af eller ej. Skulle man få det dårligt bagefter, er mange bange for samfundets reaktion, for i virkeligheden kunne man jo bare have ladet være med at få aborten, fortæller Thorkil Lundberg.

Han påpeger desuden, at nogle kvinder føler sig presset af familien til at få aborten, og så kan det være svært at tale med dem om den efterfølgende.

Mange af de kvinder, der ringer til os, har gået med tanker om aborten i lang tid uden at kunne lægge den bag sig. Vi forsøger at møde dem der, hvor de er, lytte til dem og hjælpe dem videre i livet, fortæller Thorkil Lundberg.

Hvor mange der rammes af psykiske problemer efter en abort, er der uenighed om. En dansk undersøgelse fra 1997 viser, at 16 procent oplever psykiske problemer efter en abort, og andre undersøgelser, danske og udenlandske, viser mellem 10 og 30 procent. En newzealandsk undersøgelse fra 2006 af unge kvinder under 25 år viser tilmed, at abort ikke kun kan medføre psykiske symptomer som angst og depression hos nogle er der også risiko for selvmordstanker eller stofmisbrug.

De forskellige resultater skyldes blandt andet, at der bruges forskellige målemetoder, og at der er forskel på, hvor lang tid efter aborten man opsøger kvinderne, fortæller Anne Nordal Broen. De fleste undersøgelser omhandler kun kvindernes reaktioner umiddelbart efter aborten.

Kvinder, der har fået en provokeret abort, oplever ofte lettelse lige efter aborten. Men min undersøgelse viste, at efter et halvt år begyndte mange at opleve angst, skyld og skam, fortæller Anne Nordal Broen, der i forbindelse med sin forskning kontaktede kvinderne ti timer, seks måneder, to år og til sidst fem år efter aborten.

Til det supplerer lektor Birgit Petersson fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet:

Undersøgelsernes resultater vil ofte afhænge af det samfund, hvor undersøgelsen bliver lavet. Generelt oplever kvinder flere problemer, hvis de bor i et meget religiøst og fordømmende samfund, som for eksempel i USA, påpeger hun.

Birgit Petersson står bag førnævnte danske undersøgelse fra 1997, der viser, at 16 procent får problemer efter en abort. Men rent faktisk findes der også undersøgelser, der viser, at nogle kvinder og deres partnere kan komme styrket igennem en abort, fortæller hun resultaterne afhænger meget af, hvor undersøgelsen laves.

Reaktionerne efter en abort kan variere meget. I Anne Nordal Broens norske undersøgelse fortæller kvinderne generelt om et stærkt ønske om at fortrænge aborten. Mindet om aborten er for mange smertefuldt, og kvinderne kunne derfor ikke holde ud at tænke på den. Symptomerne kan sammenlignes med dem, man får efter et psykisk trauma, som for eksempel et overfald eller en voldtægt, fortæller den norske læge.

Man får flashback og vågner af det om natten, mens man egentlig bare ønsker at fortrænge det og ikke forholde sig til det. Men fortrænger man minderne om aborten, så får man ikke bearbejdet den, påpeger Anne Nordal Broen.

Den vurdering er psykolog Bjørn Håkonsson enig i. Igennem sit arbejde som katolsk diakon og psykolog i Sverige har han specialiseret sig i at behandle kvinder, der har fået problemer efter en abort, og har desuden holdt oplæg i den svenske rigsdag om netop dette emne. Han oplever ofte, at kvinder ikke selv er klar over, at deres psykiske problemer stammer fra en tidligere abort og mange bliver overraskede over, hvor svært det er at stå frem med det.

At kvinder kan få det dårligt efter en abort, er et meget overset og tabubelagt emne i samfundet, hvilket gør det sværere for kvinden at stå frem med problemerne, fortæller han.

Sådan håber han dog ikke, det bliver ved med at være og påpeger, at flere og flere kvinder begynder at søge hjælp til deres problemer, og dette kan medvirke til, at der generelt bliver mere åbenhed om det i samfundet.

livogsjael@kristeligt-dagblad.dk