Mandeforsker: Uafhængige kvinder skaber ensomme mænd

Flere og flere mænd efterlades på perronen uden parforhold og karriere. En stor del af mændene er blevet uattraktive for det stigende antal ressourcestærke kvinder, siger forsker

I dag bor der 753.413 enlige mænd uden hjemmeboende børn. Et tal, der for første gang oversteg antallet af enlige kvinder i 2009.
I dag bor der 753.413 enlige mænd uden hjemmeboende børn. Et tal, der for første gang oversteg antallet af enlige kvinder i 2009.

Mænd. Et privilegeret køn, der hidtil har fået tilværelsen tilrettelagt på et sølvfad, hvis ellers de bød sig til. Denne holdning kan man jævnligt støde på i den offentlige debat, hvor særligt dele af venstrefløjen har gjort det til et politisk projekt at gøre op med mænds privilegier.

Men måske er mænd slet ikke så privilegerede – i hvert fald ikke på alle områder.

Mænd ender oftere på gaden, de sidder mere i fængsel, de begår oftere selvmord. Og så er de mere ensomme.

I dag bor der 753.413 enlige mænd uden hjemmeboende børn i Danmark. Et tal, der for første gang oversteg antallet af enlige kvinder i 2009. Siden er forskellen kun blevet større.

I en ny serie på Danmarks Radio under titlen "Mandefald", der løber over skærmen på DR1 i aften, følger man flere af disse mænd.

Mænds ensomhed er et område, som Svend Aage Madsen har beskæftiget sig indgående med, og som han ofte udtaler sig om i den offentlige debat. Han er mandeforsker, forskningsleder på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed.

Han vurderer, at der er sket en udvikling i måden, som mænd og kvinder møder hinanden på. I takt med at kvinderne får bedre uddannelse, højere status og bedre postioner, er de "ledige" mænd blevet mindre attraktive, fordi de i stigende grad får sværere ved at følge med kvinderne.

”Kvinder har gennem de seneste 20 år fundet ud af, at uddannelse er et frigørelsesprojekt. Hvis kvinder tager en uddannelse, så får de også en position og en økonomi til selv at bestemme, hvad de vil. De er ikke afhængige af at blive gift og forsørget. Når de ovenikøbet også kan få børn uden en mand, så er afhængigheden af mænd endnu mindre. Og hvis de mænd, som er tilgængelige, halter efter kvinder på alle leder og kanter, så er de også mindre attraktive,” siger han.

Mænd er ofte længere tid om at blive modne, og de har det med at udskyde væsentlige livsbeslutninger til senere i livet. Hvor kvinden før måtte vente på manden, er kvinderne i dag ikke længere underlagt det mandlige vægelsind, forklarer Svend Aage Madsen:

”Mænd bliver for sent opmærksomme på, at de gerne vil have en familie – måske først i 30-40-års-alderen. Men her er kvinders behov for mænd ikke så stort længere. De kommet op i en alder, hvor de er blevet økonomisk uafhængige,” siger han.

Kvindernes dominans på de længere videregående uddannelser har givet dem flere handlemuligheder. Og det har fået stadig flere højtuddannede kvinder til at prioritere deres egen selvrealisering over et parforhold, mener Svend Aage Madsen. Det understøttes af en Kantar Gallup-undersøgelse, foretaget for Berlingske, hvor 32 procent af alle singlekvinder svarer, at de ikke ønsker en partner, mens det tilsvarende tal for singlemænd blot er på 11 procent.

”Forskningen viser, at mænd har en større emotionel afhængighed af at leve i et parforhold. Mange mænd oplever, at deres partner er deres eneste fortrolige, som de kan tale indgående med. Kvinder har oftere et større netværk af tætte venskaber at trække på og er ikke emotionelt afhængige af parholdet på samme måde,” siger han.

Af samme grund er det ofte også kvinderne, som står for de sociale aktiviteter i et parforhold, fortæller Svend Aage Madsen.

”Hun sørger for, at der bliver markeret vigtige dage og begivenheder. Ofte har hun også kontakt til mandens familie, og til sidst har han ikke engang telefonnumrene på sin mor og far,” siger han.

Hvis flere og flere mænd kæmper med ensomhed og mentale dårligdomme, hvad kan man så gøre for at vende udviklingen?

Ifølge mandeforskeren gælder det om at etablere netværk og grupper for mænd, som kan hjælpe dem ud af problemer med sorg, ensomhed og tristesse. Han er selv ophavsmand til mandefællesskabet Mænds Mødesteder, der har en række grupper i Danmark.

”Hvis man vil gøre noget ved sit helbred, sin uddannelse og sin situation, er man nødt til at indgå i et fællesskab med nære relationer. Det er en nødvendighed for at kunne klare sig godt,” siger han.

Uden et netværk til at samle en op, hvis man har problemer, stiller man sig selv i en sårbar situation, mener Svend Aage Madsen.

”Ensomhed er en sårbarhedsfaktor i forhold til at kunne få gjort noget ved sit liv. Nære relationer er omvendt den mest beskyttende faktor mod de ting, og derfor kan mandegrupper være en vej frem.”