P1 er alle tiders lyd- og sproglaboratorium

I ”Alle tiders historie” fører Susanna Sommer stærkt inspirerende samtaler.
I ”Alle tiders historie” fører Susanna Sommer stærkt inspirerende samtaler. . Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR.

SÅDAN SOM landskaberne igennem et halvt hundrede år fysisk mærkbart har ændret karakter, sådan har også de såkaldte lydlandskaber fundet nye former. Føleligt omend ikke synligt. Der er tale om parallelle udviklingsmønstre.Landbruget er præget af en intensiv jordbehandlings monokultur. Ensretning og forsimpling er også typisk for nettet af motorveje og de ensartede forstadsbebyggelser. Vores talesprog nivelleres og amputeres på samme vis.

Der afskæres og forkortes overalt. Danmarks Radio hedder i dag kun DR. Det hedder ikke Handelshøjskolen i København, det hedder CBS (Copenhagen Business School). Selv radioens rådhusklokker er forkortede!

Indtil dagene op imod den 11. september 2001 var det naturligt, at Morgenandagten med dens meditative tre gange tre bedeslag indgik som en del af P1s traditionsrige lydunivers. Orgelmusik, salmesang, bibelord, bønner og velsignelse hørte sig til. Det var et nu stærkt savnet alternativ til mediernes tiltagende monotoni. I dag serveres nyhedsudsendelser som gammeldags reklamefilm for vaskemidler. Slagfærdighed frem for troværdighed. Underholdningsværdi frem for sandhedsværdi.

Alle disse tendenser forhindrer dog ikke, at P1 fortsat er alle tiders lyd- og sproglaboratorium. Netop her kan aktuelle unoder ikke alene afspejles, men også modvirkes. Med slagkraftige medier kan slagkraftige medier bekæmpes!

Seneste udgave af P1s ”Alle tiders historie” leverede en solid gennemgang af, hvor vigtigt det er at beskæftige sig med både nutidige og historiske lydlandskaber. Soundscapes kaldes de af fagfolk, der er optagede af såkaldte arkæo-akustiske forestillinger om fortidens lyd.

Susanna Sommer førte stærkt inspirerende samtaler med Claus Lynge, adminstrerende direktør i Odeon; Ben Elliot, arkæolog og Linda Eneix fra Old Temple Study Foundation om, hvordan mennesket til alle tider har været omgivet af betydningsgivende lydkulisser.

Man har ”tænkt lyden ind” i huler, templer, kirker, teatre og koncertsale. Det er ikke alene den elektroniske massemediekultur, der har skabt lyduniverser. Naturen har altid givet lyd fra sig: Rovdyrbrøl, fuglesang, havets rytmiske brænding, stormens rusk i trækronerne.

Sådan også med de tidligste musikinstrumenter: trommer, fløjter og strengeinstrumenter har på såvel hverdage som under religiøse ritualer og fester givet menneskesind meningsfulde genlyde af betydning.

”Alle tiders historie” handlede også om, hvordan det i dag med computerteknologi er muligt at genskabe, hvordan musik og stemmer engang lød på tilskuerpladserne i oldtidens arenaer, i stenhuggernes værksteder og i antikkens byrum.

I fremtiden vil DRs lydarkiver imidlertid kunne tilbyde lydoptagelser fra vores tid, som det ville have været fantastisk, om man også havde haft fra Jesu tid, vikingetiden eller blot fra 1864.

Tænk, om vi havde haft P1-interviews med H.C. Andersen, Søren Kierkegaard eller N.F.S. Grundtvig!