Andreas Simonsen med Sokrates som forbillede

Leif Hjernøe anmelder Radio & TV.

Tv & radio- anmeldelse af Leif Hjernøe
Tv & radio- anmeldelse af Leif Hjernøe. Foto: .

Marianne Olsen er lektor i fransk og religion ved Herlufsholm Skole. Af nærværende dagblads læsere og af lyttere til radioens morgenprogrammer på P1 er hun tillige kendt som en engageret debattør. Hun er en af hovedpersonerne i denne uges udgave af P1s Eksistens.

Tilrettelæggeren af udsendelsen, Malene Fenger-Grøndahl, havde her en velforberedt og livfuld samtale med Marianne Olsen. Det blev til en inspirerende og appetitvækkende præsentation af den danske tænker Andreas Simonsen (1923-1991).
LÆS OGSÅ: Smag på jorden uden at smage

Med omtalen af Simonsens liv og værk fik lytterne et detaljeret radioportræt af en sammensat personlighed, der på sokratisk vis forstod at undervise sine gymnasieelever. Teoretisk idealisme blev i samtalens konkret eksemplificerende form omsat til pragmatisk realisme.

Andreas Simonsens liv var præget af frugtbare modsætninger. Han var gift med sin kristne Else. Selv var han af jødisk herkomst, men ikke medlem af Mosaisk Troessamfund. Han meldte sig dog først ud efter afslutningen af Anden Verdenskrig. Andet ville have været upassende.

Man kan godt være imod ritualer og alligevel lade sig ægtevie i en kirke. Ægtefællerne supplerede hinanden efter Simonsens livsholdning: komplementære personligheder befordrer den bedste sameksistens. Ikke belære, men lytte. Der skal være plads til partneren og én selv.

Andreas Simonsen anså livet for at være både en gave og en opgave. Selv gav han i levende live flere bøger om etiske/filosofiske emner fra sig. Men han efterlod sig også en stor opgave til Marianne Olsen: at tage vare på og at udgive hans mange manuskripter og breve.

Her er et par af de nævnte sigende titler på Simonsens bøger: Humanisme og kristendom: idéhistorisk rids i dialogform. Genoptrykt i 2001. Ved hjælp af fire delvist fiktive venner beskriver bogen fire livsanskuelser: en radikal humanisme, en religiøs humanisme, en liberal kristendom og en ortodoks kristendom.

I 1997 udgav Marianne Olsen En søgende forkynder. Om gymnasielæreren og forfatteren Andreas Simonsens første optegnelser og refleksioner over tilværelsen fra perioden 1944-48. I 2011 udgav Marianne Olsen sammen med Birgitte Berner Ondskab og Etik inspireret af Simonsens og Hannah Arendts tænkning.

Også Marianne Olsens essaysamling, der i 2008 blev udgivet under titlen Ma-grittes sten, dannede et af flere udgangspunkter for samtalen i Eksistens. Med en gentagen påpegning af den særlige betydning, Sokrates og dermed Platon havde for Simonsen, fik udsendelsen dermed en højaktuel karakter.

Der blev indirekte henvist til kristeligt Dagblads journalist Lars Henriksens artikel her i avisen den 16. februar om, hvordan den nye danske oversættelse af Platon er blevet noget af en bestseller: Det er udtryk for en generel opblomstring i interessen for den klassiske dannelse, mener fagfolk.

Det ville have glædet Andreas Simonsen. Sokrates dialog-filosofi var hans forbillede. Tiden råber på gode lyttere!

Leif Hjernøe er forfatter og foredragsholder