Prøv avisen

Det sande billede af Gud

26-årige Søren fra Citykirken i Århus fra programmet "Vis mig din tro"

Vis mig din tro er overskriften på en ny programrække på DR K. Her møder vi fire unge mennesker med hver deres tro og overbevisning om, hvem Gud er. En buddhist, en muslim og to kristne.

Der er lavet adskillige programmer om dialog på tværs af religioner, men det interessante i dette program var, at man havde valgt at have to forskellige stemmer til at give et indblik i, hvad kristendommen er. Den ene var pinsekirkekristen og havde sin gang i Citykirken i Aarhus, og den anden var folkekirkekristen og betegnede sig selv som grundtvigsk. I hvert program er der en af de fire unge, der har ordet og får lov til at vise de andre og os seere sin tro.

Onsdag aften blev vi præsenteret for den unge pinsekirkekristne Søren, der tog os med på en rundtur i sit liv, sin hverdag og sin tro.

Udsendelsen var primært baseret på, at hovedpersonen fik taletid, og de andre tre medvirkende kunne få lov til at stille uddybende spørgsmål eller kommentere.

Måske havde forventningen til det at bringe to forskellige kristne i spil været at få markeret nogle meninger og trukket nogle linjer op, men det skete ikke i hvert fald ikke i det første program. Der var ellers nok at tage fat på, for det skortede ikke på fundamentalistiske holdninger fra den unge fyr fra pinsekirken. Da det aldrig rigtig kom til en decideret debat eller til et meningssammenstød, fik han lov til at give et mere indgående indblik i, hvad der er det særlige ved pinsekirkens forståelse af det at være kristen. Og det var ganske lærerigt og i sig selv en måde at fremhæve, hvori nogle af forskellene består.

LÆS OGSÅ:Den dominerende ledelsesreligion

Søren fra pinsekirken blev afslutningsvist i programmet spurgt om, hvad han håbede, at han havde givet de andre deltagere med fra dagen? Og til det svarede han: Jeg håber, de har set hvor levende Gud er i mit liv, og hvor meget Gud betyder for mig. Og med den sætning markerede han efter min mening en væsentlig forskel fra folkekirkens forståelse af Gud.

I pinsekirken er gudsforholdet meget individbaserede, det fornemmede man tydeligt. Den enkelte er omdrejningspunktet også for Gud. Gud er til stede i alt, overalt, hele tiden, men Gud er afhængig af menneskets indstilling. Det er den enkeltes eget ansvar at etablere kontakten til Gud, og vi kan altid gøre den kontakt bedre. Sådanne tanker om menneskets relation til Gud var ifølge Søren det, som enhver kristen måtte have som centrum for sit liv.

Pludselig blev Gud for mig at se meget lille, og han blev endnu mindre, da det blev fremhævet, at manden og kvinden forenet i ægteskab er det sande billede af Gud.

Måske drages mange til de frikirkelige retninger, fordi man i høj grad dyrker individet. Mennesket bliver givetvis et stort ansvar, og netop disse to tendenser taler ind i vores tid. Men for mig at se forsvinder Gud.

Det bliver spændende at følge de næste programmer og ikke mindst at se, hvordan den folkekirkekristne vil beskrive sit gudsforhold.