Prøv avisen

Direkte fra et sted i mørket

Herhjemme var TV 2 i mange år hurtigst på speederen, når der skulle rykkes ud med satellitvognen, men i de senere år har DR halet kraftigt ind på sin vigtigste konkurrent - og i dag synes DR Byens raske reportere at have en komfortabel føring over konkurrenterne fra Kvægtorvet.

Det er et af det elektroniske mediers helt store, umiddelbare fortrin, at de kan fortælle om begivenheder, mens de finder sted

Via link, satellit- og skypeforbindelser til selv fjerne afkroge af verden optræder journalister som vores øjne og ører på stedet, og med billiggørelse af de fleste transmissionsteknikker er der nærmest ingen grænser for, hvorfra og hvornår det kan lade sig gøre at sende direkte.

Terrorangrebet på World Trade Center i New York den 11. september 2001 er en næsten ikonisk begivenhed, hvorfra billeder blev sendt direkte i det meste af verden. Mange kan mere end et tiår senere huske dem tydeligt ikke kun fordi de siden er vist igen og igen, men også fordi de kobles til den situation, den enkelte seer befandt sig i, da grusomhederne fandt sted.

Lige siden har der været en uudtalt forventning om, at især tv dækker begivenheder, mens de finder sted. Og for tv-stationerne er det blevet en vigtig konkurrenceparameter at være hurtigere og mere på pletten end de nærmeste konkurrenter.

LÆS OGSÅ: "Der er ikke meget nyt i den nye TV Avis"

Desværre medfører denne indre logik, at mængden af omstillinger til journalister med ofte minimal viden om det, de skal fortælle om, synes at være uendelig.

Herhjemme var TV 2 i mange år hurtigst på speederen, når der skulle rykkes ud med satellitvognen, men i de senere år har DR halet kraftigt ind på sin vigtigste konkurrent og i dag synes DR Byens raske reportere at have en komfortabel føring over konkurrenterne fra Kvægtorvet.

Hurtighed er et mål i sig selv, lige som det anses for værende dynamisk, at studieværter interviewer kolleger fra posi-tioner ude i virkeligheden. Problemet er bare, at det ganske ofte er en tv-konstrueret virkelighed, der rapporteres fra.

Efter omlægning og flytning af TV Avisen fra klokken 21 til klokken 21.30 synes de konstruerede virkeligheder at være vokset betragteligt i antal.

Centrale stofområder har fået deres egne korrespondenter, som fra positioner i aftenmørket først interviewes af studieværten, dernæst lægger de op til indslag, der efterfølgende danner grundlag for endnu et interview.

Korrespondenterne foregiver at være lige dér, hvor deres historier foregår men billederne bag dem fortæller noget andet. På det seneste har seerne således set småfrysende journalister foran blandt andet en mørkelagt indvandrerrådgivning i Aarhus, et lukket og slukket fodboldhovedkvarter i Brøndby plus en rungende tom og dunkel søjlegang på Christiansborgs ridebane.

Allermest konstrueret er det, når en af de nye korrespondenter placeres foran et kamera langs kanalen ved DR Byen. Direkte København, stod der forleden på skærmen, da studieværten stillede om til kanten af Emil Holms Kanal.

Ikke blot er det mere form end indhold. Det er også fortælle- og interviewteknisk noget rod.

Kurt Strand er forfatter og journalist