Gør dig umage og gør det ærligt og dygtigt

Foto af Jørgen Leth: Betina Garcia/Scanpix
Foto af Jørgen Leth: Betina Garcia/Scanpix.

DET GÆLDER OM ærligt og dygtigt at gøre sig umage. At gøre sit arbejde så godt, som man kan. Så typisk kortfattet besvarede forfatteren Jørgen Leth det indirekte spørgsmål, der stilles i titlen på DR 2s nye serie Meningen med livet og andre småting.

DR 2s chef Michael Thouber indledte mandag aften den såkaldte stafet, der har som målsætning at undersøge og indkredse meningen med livet. Stafetten fortsætter hele sommeren. Michael Thouber havde til en begyndelse valgt at mødes med kunstneren Jørgen Leth.

Det var sket med denne motivering: Fordi Leth entydigt har valgt kunsten med alle de fravalg, det har medført. Et i dette tilfælde ensomhedsfremmende valg, som småbørnsfaderen Thouber ikke lagde skjul på, at han meget længe havde haft svært ved at forstå.

Thouber havde engang hørt Leth beskrive sin tilværelse med disse ord: Jeg bor i Haiti, mine børn bor i Danmark. Hvordan leve med en sådan familiemæssig adskillelse? Det kom der en lille væsentlig samtale ud af. Med selvkritisk åbenhjertighed og ukompliceret sprogbrug gjorde Leth rede for sin i virkeligheden alt andet end enkle indstilling til livet.

Jørgen Leth har som bekendt i visse perioder af sit liv været nærmest berygtet for at have givet sig i sine sansers vold, som han selv udtrykte det. Men her, som det også er fremgået af andre sammenhænge, måtte man ikke tro, at det har medført en uansvarlig og uforpligtende holdning til det familiemæssige og til omverdenen i det hele taget.

LÆS OGSÅ: Meteornedslag viser, at alt overvåges næsten intet er uigenkaldeligt

Ikke på trods af, men tankevækkende nok i kraft af sit fravær har Leth i dag et nært og værdifuldt forhold til sine børn. I modsætning til, hvad der kan ramme traditionelle kernefamilier, så har der ikke været tale om smertefulde generationsopgør. En opmærksomt fraværende far kan i heldigste fald virke som et eksemplarisk forbillede.

JØRGEN LETH ER en hædersmand. Hans stilfærdige og dog indtrængende appel til sig selv og sine medmennesker om først og sidst at være ærlig, trofast og arbejdsom virkede særdeles sympatisk. Udsendelsens tilrettelæggelse var lige så uforbeholdent åbenhjertig som dens to hovedpersoner.

Kun et forhold var bekymrende. Vil Jørgen Leth fremover i uforstyrret ro og trygge rammer kunne holde ferie fra sin egen ensomhed i sin stamcafé (jeg har noteret navnet, men vil i modsætning til DR netop ikke angive det!)?

Mange andre fik sikkert lige som undertegnede lyst til at besøge stedet for at bestille og introvert langsomt at indtage drømmesild, roastbeef og jordbærtærte, tilsat et og kun et! topfyldt glas O.P. Anderson Aquavit.

Da Jørgen Leth har haft en alt andet en let (undskyld!) gang på jorden, og da han alligevel holder af at gå for at overvinde min egen dovenskab, så kan jeg ikke lade være med at slutte med denne anbefaling fra Grundtvig: Gå da frit/ enhver til sit/ og stole på Guds nåde!/ Da får vi lyst og lykke til/ at gøre gavn, som Gud det vil,/ på allerbedste måde. (Salmebogen nr. 752).

Leif Hjernøe er forfatter og foredragsholder