Gode takter på årets første dag

Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale bar præg af optimisme. I talen kom hun med eksempler på, at der ud af en krise kan opstå noget givende for os alle. Men der er langt fra tale til virkelighed, og helt så positiv er virkeligheden nok ikke

Statsminister Helle Thorning-Schmidt under sin nytårstale 2013 i Statsministeriet.
Statsminister Helle Thorning-Schmidt under sin nytårstale 2013 i Statsministeriet. Foto: Keld Navntoft.

Solen skinnede særlig klart nytårsdag. Det var, som om naturen hilste det nye år velkomment på den smukkeste og mest positive måde. Men det var ikke kun naturen, der gjorde sit for at give os et en god start på det nye år. Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) holdt den årlige nytårstale med en sjælden varme og optimisme.

Hun fik med sine ord tegnet et billede af, at der ud af den økonomiske krise kan opstå noget godt og givende for os alle. Hendes tale rummede ikke mange formaninger eller irettesættelser, men i stedet rummede den gode ønsker og en stor tillid til, at der ud af det svære vil vokse noget godt og stærkt.

LÆS OGSÅ: Verdens problemer må ikke fylde hele horisonten

Måske er det dog en naiv tilgang til den vanskelige situation, som mange befinder sig i. For helt så positiv synes krisen nok ikke at være, hvis man kæmper for at få et job, eller på anden vis er ramt af den økonomiske krise. Men på en smuk nytårsdag gav det mening at lade det naive og positive få plads og lade det svære blive overskygget af det gode som vores samfund også rummer.

Om formiddagen nytårsdag havde man i Religionsrapport på P1 kunnet lægge øre til en samtale om folkekirkens fremtid. Kirkeminister Manu Sareen (R) og sognepræst Birgitte Kragh Engholm var blevet inviteret i studiet for at fortælle om deres tanker om og ønsker for folkekirken.

Også her var der en gennemgående positiv tone. Og det var forfriskende, at et medie i den grad slap sit fokus på konflikter og i stedet lod de to gæster tale om det skønne og det gode, der i høj grad også findes i folkekirken.

Der blev nok i udsendelsen givet udtryk for et ønske om at gøre mere i kirken, at være endnu mere imødekommende over for kirkens medlemmer og at gå endnu længere i bestræbelserne på at nå flere mennesker. Men grundlæggende skinnede det igennem, at her var to mennesker med stor begejstring for folkekirken og ikke mindst med respekt for det arbejde, der udføres.

Manu Sareen fremhævede det store stykke sociale arbejde, som kirken gør noget, der for ham var en ny erfaring. Derfor mente han også, at det var vigtigt at gøre folk bekendt med netop den del af det kirkelige arbejde.

Folkekirken er så meget andet end halvtomme kirkerum søndag formiddag og konflikter om teologi. Den er også et sted, hvor mennesker i sorg og glæde kan blive rummet. Den er et sted, hvor de store spørgsmål kan stilles, og hvor der er plads til dem, der ellers ikke passer ind i samfundet.

Udsendelsen på P1 var glædelig at lytte til. Man blev opløftet over, at der blev givet sendetid til at videreformidle et budskab om folkekirken, der så utvetydigt beskrev tingene fra den positive side.

På en smuk nytårsdag med gode og positive ord fra både den ene og den anden minister tog året en fin begyndelse. Det vil nu blive spændende at observere, om denne positive tone bliver fremherskende i det nye år, vi er gået ind i, eller om det alene var for at skyde året i gang med et festfyrværkeri.

Lea Skovsgaard er sognepræst