Prøv avisen

Moderne feminisme

Der er brug for mere dokumentation bag den gentagne påstand om kvinders mange undertrykte ambitioner, mener Sørine Gotfredsen Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen.

Der er brug for mere dokumentation bag den gentagne påstand om kvinders mange undertrykte ambitioner, siger Sørine Gotfredsen

DEN FØLELSESLADEDE feministiske debat er næsten konstant til stede i medierne, og i dag udgiver kønsforsker Hans Bonde en bog, der bidrager yderligere til den. Hans Bonde mener, at vi har gennemgået en udvikling fra feminisme til favorisme, hvor kvinder før blev holdt tilbage på grund af deres køn, men derimod i dag i kraft af deres køn skubbes frem i første række.

LÆS OGSÅ:Uren og magtfuld - verdens religioner om menstruerende kvinder

Dette underbyggede Bonde forleden i en avis ved at påpege det påfaldende ved, at Helle Thorning-Schmidt i sin tid kunne blive socialdemokraternes formand og siden statsminister med kun begrænset politisk erfaring. Det er ikke et bevis for noget, men det er dog tankevækkende.

Torsdag aften var Hans Bonde gæst i DR 2s Deadline sammen med den drevne feminist Karen Sjørup og Henriette Kinnunen fra tænketanken Cepos. Hans Bonde understregede, at han selv er feminist og tror på den stærke kvinde, der kan skabe sig en vej frem i verden uden særlig hjælp og kvoteordninger.

Han havde især to centrale pointer på programmet. For det første, at der ifølge ham ikke findes dokumentation for at mene, at mænd fravælger kvinder til magtfulde poster, hvilket også forretningsmand Asger Aamund flere gange har afvist. For det andet at en hel del til gengæld tyder på, at kvinder faktisk kun sjældent ønsker de høje stillinger, fordi de foretrækker en bredere tilværelse med plads til andet end karriere.

Hertil svarede Karen Sjørup, at der findes masser af kvinder, der gerne vil til tops, men det lød unægtelig mere som en mekanisk besværgelse end som et udslag af reel viden. Det er i høj grad tiltrængt at få de mange feministiske paroler udsat for mere nøgtern undersøgelse, for sagen er jo, at det dybest set kan føles nedværdigende for kvinder med den evigt underlegne retorik. Den bidrager til at fremstille kvinden som et svageligt individ, der på kunstig vis skal hjælpes frem i systemet, og det er jo oplagt, at en kvinde, der er havnet i en bestyrelse via kvoteordning, vil blive mistænkt for ikke i sidste ende at være dygtig nok. Men måske snarere et produkt af lovgivning.

Man kunne have ønsket sig, at aftenens vært var gået lidt hårdere til Karen Sjørup for at få hende til at underbygge sin kønspolitiske tro med noget mere håndgribeligt. Og det samme kunne man ønske fra minister for ligestilling, Manu Sareen (R), der blev interviewet i samme program.

Masser af kvinder vil gerne til tops, hævdede han flere gange, uden at man helt forstod, hvori overbevisningen var grundet. Manu Sareen er i fuld gang med at udvikle sig til en fuldblodspolitiker, der kan tale og tale, mens man bagefter sidder en anelse diffus tilbage.

Der er brug for mere dokumentation bag den gentagne påstand om kvinders mange undertrykte ambitioner. Lad os få mere vished for, om den for alvor rummer andet end ideologi, og lad os bemærke, at Hans Bonde er repræsentant for en ny og moderne feminisme. Nemlig troen på, at kvinder er stærke nok til selv at komme frem i verden og få indflydelse. Hvis de altså vil.

Sørine Gotfredsen er journalist, forfatter og præst