Prøv avisen
Mediekommentar

Spids ører til krævende filosofisk radio på P1

Forfatter Tor Nørretranders medvirkede i programmet ”Supertanker” på DR P1. – Foto: Emil Kastrup Andersen

Jesper Bacher

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

DA MIN DATTER for nylig blev student, viste jeg min mangel på originalitet ved at skrive Sapere aude” i hendes studenterhue. Det er latin og betyder ”Vov at tænke” eller lidt mere udførligt ”Hav modet til at betjene dig af din egen forstand”.

Det var den tyske oplysningsfilosof Immanuel Kant, som gjorde ordene filosofihistorisk udødelige i artiklen ”Hvad er oplysning” fra 1784, hvor han udnævner Sapere aude til oplysningens valgsprog. Altså lad dig ikke spise af med gamle dogmer og vanetænkning, tænk selv og tænk kritisk.

Det var netop oplysningsprojektet og forsøget på at revitalisere oplysningen, som var emnet for ”Supertanker” på P1, selve indbegrebet af filosofisk taleradio. Den konkrete anledning var forfatteren Tor Nørretranders nye bog ”Se frem”, hvor han forudser en ny oplysningstid som en reaktion på det væld af misinformation og mistro, der kendetegner verdenssituationen. Der er håb, hvis mennesker bruger deres fantasi og kreativitet og ser sig selv som handlende subjekter frem for passive genstande for en løbsk udvikling. Folk skulle myndig- og ansvarliggøres til deltagelse og engagement.

DET LØD LØFTERIGT og vel også noget svulstigt for os, som regner med noget så arkaisk som arvesynden, men Tor Nørretranders var optaget af vores evolutionære anlæg for empati. Barmhjertighed er simpelthen indbygget i os, ”Det er ikke noget, vi skal gå i søndagsskole for at lære”, som Tor Nørretranders udtrykte sig. Tja, tanken om en naturlig minimalanstændighed svarer vel ganske godt til det, man kalder den naturlige lov, men hvis det gode er så naturligt, er det godt nok underligt, at egoisme og gemenhed falder os så let. Mon vi ikke længere behøver at opdrage poderne, fordi de er så biologisk gode? Jeg vil nu fremdeles anbefale en gang kultur og søndagsskole.

JO, ”SUPERTANKER” tanker tænketanken og indbyder til overvejelser, kritik og fortolkning. Værten Carsten Ortmann udnævnte da også mandagens program til ”spids ører-krævende”. Det er ikke det ringeste, man kan sige om public service-radio.

Samtidig med, at der kræves spidse ører, må man også passe på, at sproget ikke bliver akademisk indforstået. Carsten Ortmann havde ikke mindst sit hyr med at holde styr på den anden gæst i studiet – Steen Nepper Larsen – universitetslektor i videnskabsteori, som var en lind strøm af litteraturhenvisninger, filosofiske referencer og fremmedord i mange danske ører.

DET ER SMUKT at tale op til folk, men man skal heller ikke fremmedgøre ved at undlade det nødvendige ”oversættelsesarbejde”. Steen Nepper Larsen var bestemt et interessant bekendtskab, og han citerede med veneration den tyske filosof Adorno for følgende smukke ord, som ikke foreholdes læserne: ”Under tankens dvælende blik ville genstanden selv begynde at tale.”

Tankens dvælende blik. Det er i hvert fald ikke dårligt at lade ører og tanker dvæle ved ”Supertanker”. Tanketung holder åndelig ung. Sapere aude!

Jesper Bacher er sognepræst.