Udsøgt sprogbrug om samvittighedskvaler

FOTO AF BENT MELCHIOR: MALTE KRISTIANSEN/SCANPIX
FOTO AF BENT MELCHIOR: MALTE KRISTIANSEN/SCANPIX.

BENT MELCHIOR, tidligere overrabbiner, blev i onsdags portrætteret af DR K. På kanalens hjemmeside blev han meget præcist, og modsætningsfyldt sigende, præsenteret som en menneskekærlig stridsmand.

Bent Melchior har igennem et langt liv kæmpet for alt, hvad han havde og har kært. Han deltager vedvarende i debatten om menneskerettigheder og ytringsfrihed, samt hvad dertil hører af religionsfrihed og andre frihedsrettigheder. Altid med en udsøgt og velformuleret sprogbrug.

Bent Melchior er derfor velgørende at lytte til og se på i såvel radio som tv. En tydelig udtale af et klassisk og ukunstlet dansk får ham på en naturlig og over-bevisende måde til at fremtræde som noget så sjældent som en rigtig, gammeldags vismand.

I vore dage taler man tidstypisk ellers udelukkende om vismænd i forbindelse med nationaløkonomi. Vel at mærke på en måde, der på skæbnesvanger vis meget tit har meget lidt at gøre med livsvisdom. Derfor må vi alle lide under de såkaldt frie markedskræfters såkaldt frie spil.

Der erklæres krige, udvikles terroristisk adfærd og udkæmpes endeløse fejder om landegrænser, ressourcer og historisk begrundede krav om magtudøvelse. Efter alt at dømme og til alle tider blindt, fordomsfuldt, ubeskriveligt ubarmhjertigt og samvittighedsløst.

DET ER EMNER OG TILSTANDE, som Bent Melchior indsigtsfuldt taler om. Det sker forstandigt, fordi udgangspunkterne altid tages i egne oplevelser som jødisk flygtning. Der er tale om dyrekøbte livserfaringer i modig, livsvarig strid med det snæversyn og den dumhed, der råder og regerer i alle lejre og på alle fronter.

Det præger for eksempel Bent Mel-chiors syn på de ulykkelige konflikter og urimelige tilstande, der gør tilværelserne i Palæstina og Israel så uværdige: Der skal åbenbart en gennemgribende mentalitetsændring til, førend en tålelig to-statsordning kan virkeliggøres.

Man kan ikke slutte fred uden at give afkald og løbe en risiko.

Så enkelt og dog så kompliceret kan det formuleres med Melchiors udsøgte sprogbrug. Ordvalget har også gyldighed i forbindelse med hans bibelsk funderede menneskesyn.

MED HENVISNING TIL, at Bibelen ikke alene taler om næstekærlighed men også om fremmedkærlighed, gjorde Melchior opmærksom på de snæversynede indstillinger til indvandrere og flygtninge, der fortsat udvikler sig med tiden.

Bent Melchior henviste her til den gamle myte om samvittigheden som noget, der oprindeligt reagerede som et indre, følsomt, skarpt slebet, trekantet, roterende organ, der med tiden er blevet så nedslidt, at det til sidst ender med at kunne snurre smertefrit rundt.

Det er denne samvittighedsløsagtighed, Bent Melchior advarer imod. Vi er dårligt stillede, når en solidt funderet samvittighed ikke længere viser sig tilstrækkelig til, at vi kan bruge den som kompas. Vi har mistet en orienteringsevne og har pådraget os samvittighedskvaler af bibelske formater!

Leif Hjernøe er forfatter og foredragsholder