Prøv avisen

Tidligere stadslæge, dr.med. Hans Erik Knipschildt, er død. Han blev 85 år. Gennem 32 år i embedslægeinstitutionen i København havde han det øverste opsyn med københavnernes helbredstilstand. Han begyndte som vicestadslæge i 1948 og var stadslæge fra 1961 til 1983. Hans Erik Knipschildt var i næsten 25 år også formand for Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark. I mange år var han tillige formand for Alkohol- og Narkotikarådet. Byrådsmedlem, forhenværende viceborgmester og beskæftigelseskonsulent Kurt Jessen (S), Sønderborg, er død. Han blev 49 år. I 1973 tog han en handelseksamen, der førte til et job i socialforvaltningen i Sønderborg Kommune. Kurt Jessen gjorde lynkarriere for Socialdemokratiet i Sønderborg, ved kommunalvalget i 1985 fik han næstflest stemmer.