Prøv avisen

Fødselsdage i dag Professor, dr.hab.rer.pol. Eugeniusz Kruszewski, København, 70 år. Eugeniusz Kruszewski er født i Polen, hvor han som ung deltog i modstandskampen mod den tyske besættelsesmagt. I 1962 tog han magistergraden i økonomi ved universitetet i Sopot og blev universitetslektor. Men hans holdninger til det kommunistiske regime førte til utallige chikaner. Han fik således publikationsforbud og blev frataget sit arbejde og statsborgerskab. I 1969 fik familien asyl i Danmark, og Eugeniusz Kruszewski blev ansat på Landbohøjskolens økonomiske institut. I 1975 blev han doktor i politisk videnskab fra det frie polske universitet i London, hvortil han også i en årrække var knyttet som professor i økonomi. I 1976 blev han ansat i administrationsdepartementet under Finansministeriet, hvorfra han gik på pension for to år siden. Eugeniusz Kruszewski er leder af Polsk-Skandinavisk Forskningsinstitut i København. Fødselsdage i morgen Forhenværende forskningsbibliotekar Christian Glenstrup, Hørby ved Holbæk, 70 år. Christian Glenstrup var forskningsbibliotekar på Danmarks Pædagogiske Bibliotek og den første leder af Dansk Skolemuseum. Efter læreruddannelse på Tønder Seminarium og ansættelser på blandt andet Personalehøjskolen blev han i 1967 knyttet til Statens Pædagogiske Studiesamling, der snart blev til Danmarks Pædagogiske Bibliotek. I 1974 blev Christian Glenstrup mag.art. i pædagogik fra Københavns Universitet, og hans specialeafhandling hos professor K. Grue-Sørensen udkom som grundbog i komparativ pædagogik. Christian Glenstrup var lånernes kloge og venlig vejleder, der uden taxametertænkning øste af sin viden, især inden for skolernes og pædagogikkens historie. Først og fremmest takket være hans indsats lykkedes det at redde et stort og værdifuldt skolehistorisk materiale, herunder den uerstattelige samling anskuelsestavler. Samlingen indgår nu i Dansk Skolemuseum, der blev oprettet i 1995 med Christian Glenstrup som drivkraft. Christian Glenstrup er mangeårigt medlem af styrelsen i Selskabet for Dansk Skolehistorie, og i den kommende årgang af selskabets årbog er han medforfatter til en artikel om historien bag studenterhuen og dens varianter. Larsen-Stevns-legat uddelt Den 37-årige billedkunster Nils Erik Gjerdevik, København, modtog onsdag aften det traditionsrige Niels Larsen Stevns-legat. Det skete på Den Frie Udstillings årlige generalforsamling. Hædersprisen har siden 1942 været tildelt for »en betydelig kunstnerisk indsats«. Gjerdevik, der udtrykker sig i såvel maleri, grafik som keramik, er uddannet på Kunstakademiet i Prag. - I denne søde video-tid er det at være maler et helt utroligt slid. Men Gjerdevik er i stand til at hale nogle prægtige overraskelser op af den store billedsuppe, hedder det blandt andet i Den Fries motivation. Med hæderen følger en check på 10.000 kroner. Unge kunstnere hædret En skuespiller, en operasanger, et dansekompagni og et filmselskab har modtaget hver 35.000 kroner, fra Edith Allers mindelegat. Skuespilleren er den 28-årige Caspar Phillipson, der er uddannet på Aarhus Teater og har haft hovedrollen i så forskellige forestillinger som »Rocky Horror«, »Fyrtårnet« og »En sælgers død«. Senere i november spiller han med i »Carmen Negra«, der har Danmarkspremiere på Aarhus Teaters Scala-scene. Hanne Larsen er den hædrede operasanger. Hun er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har blandt andet været med i ensemblet i »My Fair Lady« på Det Ny Teater. Lisbeth Klixbüll modtog legatet på vegne af dansekompagniet Åben Dans Productions, mens det sidste legat gik til det uafhængige produktionsselskab Sfinx Film, der fortrinsvis laver dokumentar- og novellefilm. Legaterne blev uddelt af journalist Merete Aller, der er datter af Edith Aller. Kontant anerkendelse til kunstcenter Udstillingen Indian Summer på Munkeruphus i Dronningmølle fik en ekstra glød i sin titel, da en anonym familiefond nylig tildelte kunstcentret en anerkendelse på 250.000 kroner. Den kvarte million blev smukt motiveret af fondsbestyrelsen, som gennem meget lang tid har fulgt den kunstneriske linje på Munkeruphus og fundet den usædvanlig kvalitetsbevidst. Senest har man på stedet præsenteret indiansk kunst, som tre jyske piger, væveren Jette Kai, tekstilkunstneren Birgit Birkkjær og keramikeren Lone-Lotte Janns, fandt inspiration til under lange ophold blandt indianere i Nord- og Sydamerika. Deres meget roste udstilling slutter i morgen. Familiefonden har tidligere betænkt Munkeruphus med anerkendelser på 100.000 kroner og 150.000 kroner, oplyser husets daglige leder Mana Torne. »Vi er lykkelige for pengene«, siger hun, »men i lige så høj grad for den uforbeholdne anerkendelse, der hver gang er udtrykt ved overrækkelsen«. Dansker medlem af pavelig akademi Professor, dr.med. Lennart Olsson er blevet medlem af det pavelige videnskabelige akademi efter anbefaling af nu afdøde Nobeprismodtager C.B. Anfinsen, der selv var medlem. Akademiet består af et antal videnskabsmænd svarende til antallet af kardinaler. Møderne finder sted i Det sixtinske Kapel med paven som deltager. Akademiet rådgiver og kommer med forslag til Vatikanet om udviklingen inden for alle aspekter af videnskab. Lennart Olsson var indtil 1987 leder af cellebiologisk laboratorium på Panum Instituttet, hvor han ikke fik sit superprofessorat, som han havde beklædt siden 1982, forlænget. Derpå rejste han til Sam Francisco, hvor han kunne finde bedre finansieringsmuligheder for sin forskning, der i dag hovedsagelig drejer sig om hormonreceptorer. Lennart Olsson er medstifter af flere bioteknologiske selskaber, hvoraf det ene har en markedsværdi på tre-fire gange Novo Nordisk. Albaniensekspert til Center for Torturofre