Prøv avisen

Fødselsdage i dag Forhenværende kontorchef, cand.jur. Børge Andersen, Bagsværd, 80 år. Børge Andersen blev cand.jur. i 1945 og blev samme år sekretær i Finansministeriets departement for Told- og Forbrugsafgifter. Han avancerede støt og var kontorchef 1965-87. Han markerede sig blandt andet som en af de mest indsigtsfulde vedrørende EU's toldtariffer og deres tilpasning til den danske brugstarif. Børge Andersen har været sekretær for talrige særlige told- og afgiftsudvalg, og blandt hans mange tillidshverv kan nævnes medlemskab af hovedbestyrelsen for Danmarks Juristforbund, af Akademikernes Centralorganisations tjenestemandsudvalg og formandskabet for Ministerialforeningen 1968-73. Ingeniør, fabrikant, konsul Jens Freudendahl, Sønderborg, 80 år. Jens Freudendahl kom som nyuddannet maskiningeniør i 1944 til Danfoss i Nordborg. Der lærte han meget om produktion, og med dansk patent på sin opfindelse og konstruktion af en letvægtsselvbinder, etablerede han i 1951 fabrik i Sønderborg for produktion af opfindelsen. Letvægtsselvbinderen blev en succes tillige med andre landbrugsmaskiner, blandt andet slåmaskiner og grønthøstere. I 1955 blev der oprettet licensfabrik i Frankrig og senere datterselskaber i en række lande. Jens Freudendahl har været finsk konsul i Sønderborg, medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber og medlem af Industrirådet. Han har modtaget Dansk Arbejdes initiativdiplom. Fødselsdage i morgen Overlæge Ib Fenger Bache, Fredensborg, 80 år. Ib Fenger Bache blev læge i 1945 og uddannede sig i tropemedicin for i årene 1949-54 at virke som lægemissionær i Tirokilur i Sydindien, udsendt af Det Danske Missionsselskab. Han var siden i en årrække konsulent for den lutherske Arcot-kirke i Sydindien. Efter hjemkomsten var han i et par år ved Diakonissestiftelsen og Centralsygehuset i Herning, inden han i 1959 blev kirurgisk overlæge ved Kalundborg Sygehus og var frem til 1983 leder af fødselsafsnittet. Der gjorde han en stor indsats for at menneskeliggøre fødslerne, og han blev siden hyldet af foreningen Forældre og Fødsel som skaberen af landets bedste fødeafdeling. Med sit kristne engagement har han gennem årene kæmpet mod abort og blandt andet foreslået, at de mennesker, der udfører aborter, ikke skal kaldes læger, fordi indgrebet er et brud på lægeløftet om at respektere liv. Forhenværende hjemmehjælper Grethe Olesen, Herrup mellem Holstebro og Viborg, 75 år. Grethe Olesen blev i 1947 gift med Svenning Olsen, og sammen drev de landbruget ved Grethe Olesens fødehjem frem til 1965, hvor gården blev solgt, og parret byggede hus i Herrup. Der arbejdede Grethe Olesen nogle år som hjemmehjælper, hvor hun med friske bemærkninger og gode historier var med til at holde medicinforbruget nede. Grethe Olesen og hendes mand har i mange år sunget i kor, og de har været primus motor i en lokal gruppe, der har underholdt og bragt et budskab om tro og håb med blandt andet sang og musik på mange plejehjem i omegnen, ligesom de har været drivkraft i hyggeeftermiddage for pensionister. Grethe Olesen er formand for den lokale sømandskreds og har i flere år været kirkeværge ved Herrup Kirke. Bryllup Lørdag den 11. december vies sygeplejerske Hanne Braüner, datter af Lissi og Kaj Åge Braüner, Karuphøjgård i Skelhøje, til adjunkt Ails Ellingsrud i Nordre Ål Kirke i Lillehammer Norge. Hanne Braüner er sygeplejerske på sygehuset i Lillehammer. Efter vielsen har parret planer om at flytte til Danmark, hvor de for nylig har købt hus i Skelhøje. Folkekirken Onsdag den 15. december klokken 19.30 vil biskop Karsten Nissen i Viborg Domkirke ordinere Anne Grethe Guldager, der er udnævnt til sognepræst for Hedeager og Sunds sogne i Herning Provsti. Langenæs Sogns menighedsråd har fået ny formand. Efter mere end 26 års medlemsskab, heraf 15 år som formand, er Else Broundal trådt tilbage. Nyvalgt formand er Henning Grønkjær, næstformand blev Marianne Rolander. Kirkeministeriet har ansat sognepræst i Vamdrup-Hjarup Pastorat i Haderslev Stift Morten Larsen som kirkebogsførende sognepræst ved Skt. Severin Kirke i Haderslev fra den 1. januar. Kirkeministeriet har meddelt sognepræst i Tyrsted-Uth Pastorat i Århus Stift Carsten Wind Hansen afsked efter ansøgning fra udgangen af januar. Forsvar af ph.d. På torsdag vil cand.theol. Gertrud Yde Iversen forsvare sin ph.d.-afhandling med titlen »Et brev til styrkelse af troen og håbet. En receptionsæstetisk læsning af Romerbrevet«. Forsvaret finder sted klokken 13 på Det teologiske Fakultet i København, Købmagergade 44-46, 3. sal, Auditorium 11. I bedømmelsesudvalget sidder professor Michel Olsen, Roskilde Universitetscenter, lektor Ole Davidsen, Aarhus Universitet og lektor Troels Engberg-Pedersen, Institut for Bibelsk Eksegese, Københavns Universitet. Ny direktør i Økologiens Hus De økologiske landbrugsorganisationer har udnævnt Paul Holmbeck til ny direktør for Økologiens Hus, der i Århus er hjemsted for otte økologiske foreninger og 20 medarbejdere. Inden direktørposten har Paul Holmbeck været leder af de økologiske foreningers fælles politiske arbejde i knap fem år. Paul Holmbeck ser det som en af sine vigtigste opgaver at sørge for en konstant udvikling i økologien hen mod de økologiske målsætninger. Paul Holmbeck er 38 år, amerikansk født, men dansk gift. Rubin i DR's bestyrelse Venstres folketingsgruppe valgte onsdag den tidligere direktør i Nordisk Film Hans Morten Rubin som medlem af Danmarks Radios bestyrelse. Samtidig genvalgtes sognepræst i Brøndbyvester Frede Jørgensen som Venstres andet medlem af DR-bestyrelsen. Hans Morten Rubin afløser det tidligere folketingsmedlem, direktør Jens Skrumsager Skau, der har været med i to fire-års valgperioder. Frede Jørgensen blev valgt første gang i 1995 i kraft af sit formandskab for Kristelig Lytter- og Fjernseerforening, Kirke & Medier. Ny chef i filminstitut Det danske Filminstitut har ansat Dorthe Tauber Lassen som ny administrationschef den 1. januar. Hun er 42 år, cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og arbejder i øjeblikket som kontorchef for TV-Økonomi i Danmarks Radio. Tidligere har Dorthe Tauber Lassen bl.a. været beskæftiget i Københavns Kommune, Københavns Hospitalsvæsen og Rigshospitalet, inden hun i 1992 kom til Danmarks Radio. Dansk topchef går af Den engelsk-amerikanske medicinalgigant SmitKline Beecham meddelte for nylig, at selskabets 59-årige danske topchef Jan Leschly fratræder sin stilling som administrerende chef til april næste år. Dermed markeres afslutningen på en af de mest succesrige karrierer i dansk såvel som i det internationale erhvervsliv. Jan Leschly blev i 1968 skandinavisk mester i tennis og har rangeret som nummer 10 på verdensranglisten. Som cand.pharm. og civiløkonom tog hans karriere afsæt i Løvens Kemiske Fabrik og siden Novo Nordisk, inden han i begyndelsen af 1980'erne bevægede sig over Atlanten for at gøre en strålende karriere i den internationale medicinbranche.