Prøv avisen

Fødselsdage i dag Forskningsbibliotekar, cand.mag. Willy Dähnhardt, København, 60 år. Willy Dähnhardt er cand.mag. i tysk og fransk fra Københavns Universitet. Han har været ansat på Det Kongelige Bibliotek siden 1972, fra 1981 som forskningsbibliotekar med germansk filologi som speciale. Sammen med Birgit S. Nielsen har han redigeret bogen »På flugt fra nazismen - tysksprogede emigranter i Danmark efter 1933«. Bogen er et kæmpeværk på 731 sider om tyske kunstnere og intellektuelle, som flygtede fra nazismen og søgte asyl i Danmark. Willy Dähnhardt har desuden oversat skønlitterære værker fra tysk, nederlandsk og polsk og sang- og operatekster, som er udgivet af musikforlaget Wilhelm Hansen og Dacapo. Højesteretsdommer Jørgen Nørgaard, Frederiksberg, 60 år. Jørgen Nørgaard blev cand.jur. i 1967 og samme år lektor i jura ved Aarhus Universitet. Han blev tillige uddannet advokat, men har ikke virket som sådan. I 1974 blev han professor i formueret ved Aarhus Universitet, og siden 1992 har han været dommer i Højesteret. Jørgen Nørgaard, der er æresdoktor ved Oslo Universitet, er også censor ved universiteterne i København og Århus. Han er blandt andet administrerende direktør for Den Suhrske Stiftelse og medlem af bestyrelsen for Stiftelsen Sorø Akademi og har siden 1985 været redaktør af Karnows Lovsamling. Forstander Margaret Lodberg, Tårnby på Amager, 50 år. Margaret Lodberg blev sygeplejerske i 1972, uddannet ved Centralsygeplejeskolen i Glostrup. Derefter blev hun ansat som sygeplejerske på Neurokirurgisk afdeling på Københavns Amts Sygehus i Glostrup. Derfra kom hun til Anæstesiafdelingen på Rigshospitalet. I 1976 blev hun afdelingssygeplejerske på Samvirkende Menighedsplejers Sygehjem, Tårnbyhjemmet på Amager, og i 1980 blev hun forstander. Da Tårbyhjemmet blev nedlagt ved sidste årsskifte, tiltrådte hun stillingen som forstander på Vibegården - Samvirkende Menighedsplejers nyeste skud på stammen af moderne plejekomplekser. Fødselsdag i morgen Professor, dr.med. Benni Nerstrøm, Risskov, 70 år. Benni Nerstrøm er i dag administrerende overlæge ved Urinvejskirurgisk Afdeling K på Skejby Sygehus, men ved udgangen af måneden forlader han stillingen for at gå på pension. Både fagligt og arbejdsmæssigt er Benni Nerstrøm en kapacitet. Han er medforfatter af en række lærebøger, og han er æresmedlem i Dansk Urologisk Selskab. Desuden er han kendetegnet ved en stærk og karismatisk personlighed, og han er vellidt for sin omsorg. Han ser patienterne som hele mennesker og ikke blot som kirurgiske problemer. Benni Nerstrøm kom til Århus fra Rigshospitalet i 1978, og han har siden bygget den dengang relativt lille afdeling op til en af landets største urinvejskirurgiske afdelinger. Først fik han nyretransplantationer flyttet til afdelingen, og siden har han etableret er række subspecialer; blandt andet behandling af kræftsygdomme i urinvejene, medfødte misdannelser i urinvejene og afløbshindringer fra nyrerne. Internationalt har Benni Nerstrøm arbejdet aktivt for at skabe European Board af Urology, og han har en stor del af æren for etableringen af den danske del af organisationen. Benni Nerstrøm blev student fra Sorø Akademi i 1949, læge fra Københavns Universitet i 1956, dr.med. i 1965, i 1968 speciallæge i kirurgi og i 1973 i urologi. Folkekirken Kirkeministeriet har meddelt sognepræst i Kastrup Pastorat i Roskilde Stift Thomas Feddersen afsked efter ansøgning fra udgangen af marts næste år. Fornem pris til dansk musiker Den danske barokspecialist Lars Ulrik Mortensen modtager i næste måned en af klassisk musiks mest eftertragtede, internationale anerkendelser. Det sker, når det engelske musiktidsskrift Gramophone tildeler ham den såkaldte Editor's Choice. Med anerkendelsen kvitterer Gramophone for Lars Ulrik Mortensens indspilninger af Buxtehudes solo-cembaloværker, som pladeselskabet Dacapo for nylig har udsendt på i alt tre cd'er. Lars Ulrik Mortensen og Dacapo har i en årrække samarbejdet om indspilning af Buxtehudes musik. Gramophones Editor's Choice er blot den seneste i listen af danske og internationale priser, som den samlede Buxtehude-serie har modtaget. Den omfatter blandt andet to danske Grammyer, adskillige priser fra de største udenlandske musiktidsskrifter og fremragende anmeldelser overalt, hvor de er blevet modtaget. 18 hædret for heltemodig indsats 17 mænd og en kvinde er af Carnegies Belønningsfond for Heltemod blevet hædret for deres indsats for at redde andre mennesker. De fleste heltegerninger udspillede sig i forbindelse med brande. Blandt de hædrede er den 30-årige overkonstabel Michael Bang Rasmussen fra Slagelse. En tidlig marts-morgen blev han vækket ved skrig og banken på sin dør. Uden for stod den udenlandske nabokone og skreg »mine børn, mine børn«. Fra hendes lejlighed væltede der røg ud, og han kunne høre flammernes knitren. Inde i et røgfyldt værelse greb han fat i to små børn på gulvet. Men kvinden blev ved med at råbe »mere børn, mere børn«. Overkonstablen trængte igen ind i røgen og kravlede ind til lejlighedens bagerste værelse, hvor han så et lille barns ben eller hånd. Der var ild i barnets nattøj og hår, og på trods af varmen, røgen og flammerne lykkedes det ham at få fat i det forbrændte barn. Endnu et barn havde været til stede i lejligheden, men dette barn var hoppet ud over altanen. Michael Bang Rasmussen modtager 15.000 kroner. Årets helte findes i alle egne af landet. Færøerne og Grønland er også repræsenteret. Således tildeles den 50-årige Kristian Mikaelsen fra Narsaq 10.000 kroner, fordi han i januar reddede et barn fra druknedøden. Han havde hørt råb om hjælp og gik ud på isen, som ikke kunne bære ham. I to omgange lykkedes det for Kristian Mikaelsen at få pigen over kanten af hullet. En tililende tog pigen om livet og pressede til. Hun gylpede vand op og begyndte igen at trække vejret. Dagen efter kunne hun udskrives fra sygehuset. Endelig kan nævnes 20-årige Allan Clausen fra Rudkøbing, der får 10.000 kroner for i september at have forhindret en aggressiv og farlig tyr i at stange hans far. Tyren var gennet ind i et skur. Her angreb den faderen og stangede denne så hårdt i brystet, at han faldt omkuld i et hjørne, hvorfra han ikke kunne slippe væk. Uden at tænke på faren for sig selv sprang Allan Clausen frem og sparkede tyren så hårdt i hovedet, at denne veg tilbage. Andre fik åbnet en port, så tyren kunne løbe ud. De øvrige helte er hver blevet belønnet med 10.000 kroner: Adam Anders Kehlet og Niels Ever Anders Quistgaard, begge København, Allan Jørgensen fra Errindslev, Michael Tingleff Jensen fra Rødvig, Gabor Czinkoczi fra København, Regner Larsen fra Tirstrup, Leif Christian Nielsen fra Eskildstrup, Poul Erik Sørensen fra Sønderborg, Michael Schollert Pedersen fra Rønne, Tony Carl Christensen fra Roskilde, Hannus Petersen og Høgni Mohr fra Torshavn, Niels Møller Jensen fra Svendborg samt Mette Pryds Christensen og Paw Schou Christensen fra Rudkøbing. Forsvar for ph.d. I morgen vil forskningsadjunkt, cand.theol. Jørn Henrik Olsen forsvare sin ph.d.-afhandling »Kristus i tropisk Afrika i spændingsfeltet mellem identitet og relevans«. Forsvaret finder sted klokken 13.00 på Det teologiske Fakultet i København i auditorium 7, Købmagergade 46, 1. sal. Efter forsvaret er der reception på Institut for systematisk Teologi. Opponenter er docent Manfred Hofmann, Lunds Universitet, professor Tormod Engelskviken, Menighedsfakultetet, Oslo, og lektor Hans Raun Iversen, Københavns Universitet.