Prøv avisen

Fødselsdage i dag Forhenværende forstander, cand.agro. Ernst Fink, Dalum, 90 år. Ernst Fink blev efter kandidateksamen ansat som lærer på Uldum Højskole og var fra 1948 forstander på Høng Husmandsskole, som i Ernst Finks tid som forstander blev omdannet til efterskole. I 1964 blev han ansat i FN's landbrugs- og fødevareorganisation, FAO, og rejste til Libanon, hvor han arbejdede med oprettelsen af landbrugsskoler. Siden blev han ansat af Danida til et projekt i Peru, hvor han i fire år arbejdede med at opbygge et netværk af andelsforeninger efter dansk forbillede. Efter hjemkomsten til Danmark var Ernst Fink lærer på Søhus Gartnerhøjskole, og efter pensioneringen fortsatte han i nogle år som lærer på højskolens pensionistkurser. Professor, dr.theol. Benedikt Otzen, Århus, 70 år. Benedikt Otzen var frem til pensioneringen for seks år siden professor i gammeltestamentlig eksegese ved Aarhus Universitet. Siden har han været hovedredaktør for Bibelselskabets oversættelse af Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger, som udkom sidste år. Benedikt Otzen blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1955. Allerede i 1953 fik han guldmedalje for en afhandling om Dødehavsrullerne, en afhandling, som efter kandidateksamen sikrede ham et længere studieophold i Israel. Tilbage i Danmark blev han videnskabelig assistent ved det teologiske fakultet i København, men allerede efter et år flyttede han til Århus, hvor han begyndte at undervise i Det gamle Testamente. I 1964 erhvervede Benedikt Otzen den teologiske doktorgrad og blev samme år ansat som gammeltestamentlig professor. Gennem årene har Benedikt Otzen forfattet og oversat en lang række videnskabelige værker. Samme med Eduard Nielsen udgav han således i 1959 Dødehavsteksterne i oversættelse og med noter. Ud over en række værker om Det gamle Testamente, jødedommen og kirkehistoriske emner har han skrevet kommentarer og blandt andet været medforfatter på »Bibelen i Kulturhistorisk Lys« og »Myter i Det gamle Testamente« og er medarbejder på Den Store Danske Encyklopædi. Overbibliotekar, dr.phil. Mirjam Gelfer-Jørgensen, Lyngby, 60 år. Mirjam Gelfer-Jørgensen blev magister i kunsthistorie i 1971 og umiddelbart derefter lærer på Kunstakademiet, som hun i 1974 forlod til fordel for undervisningen på Københavns Universitet, hvor hun blev lektor i 1976 og i 1986 forsvarede sin doktordisputats. Den handler om middelalderens islamiske symbolverden og påviser bl.a., hvordan kristne og muslimer dengang i samdrægtighed var fælles om at udsmykke et siciliansk kirkerum i Cefalu. Allerede inden doktordisputatsen havde Mirjam Gelfer-Jørgensen en række værker om dansk kunsthåndværk bag sig. Siden 1984 har hun været overbibliotekar ved Kunstindustrimuseets bibliotek og museets souschef. Hun er medlem af Mosaisk Troessamfunds Delegeretforsamling og var i 1985 medstifter af Dansk Jødisk Museum og sidder i bestyrelsen for Nationalkomiteen for Jewish Art Index. Hun er engageret i Den Danske Helsingforskomité og er derudover bl.a. medlem af Statens Humanistiske Forskningråd og styregruppen for Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Mirjam Gelfer-Jørgensen er to gange tildelt legat fra Ole Haslunds Kunstnerfond og har desuden fået C.L. Davis Fødselsdagslegat og Carl Jacobsens Museumsmandslegat. Japansk teaterpris til dansk skuespiller Den danske skuespiller og instruktør Anne-Lise Gabold modtog i går den fornemme japanske teaterpris Uchimura Pris 1998. Anne-Lise Gabold får prisen for sin bemærkelsesværdige indsats for japansk teater i Danmark. Prisen er på 20.000 franske franc, som skal deles mellem Anne-Lise Gabold og instruktøren Luis Vidal Giorgi fra Uruguay. Med prisen anerkendes Anne-Lise Gabold, fordi hun har udbredt Tadashi Suzukis træningsmetode for skuespillere i Danmark. Metoden består blandt andet af kampkunst. Uchimura Prisen blev indstiftet i 1992. Kunstnere får legater Tre danske scenekunstnere har modtaget hver 30.000 kroner af Axel og Magda Fuhrs Fond, oplyser bestyrelsen for fonden. Skuespilleren Olaf Johannesen får legatet for sin rolle i forestillingen »Sparekassen«, hvor han viste en ny satirisk side af sit skuespiltalent. Skuespilleren Anders W. Berthelsen belønnes for sin rolle som René i tv-serien »Taxa«, men også for hans naturlige udstråling og letforståelige sprog, hedder det i begrundelsen. Endelig modtager sceneinstruktør Jan Maagaard legatet som anerkendelse af hans originale greb om ofte meget store forestillinger, senest forestillingen »Sælsomt Mellemspil«, hvor han gennemfører en symfonisk opbygning af forestillingen. Pris til fodboldspiller og indvandrerklub Fodboldspilleren René Henriksen, der i år har haft sit gennembrud på fodboldlandsholdet, modtog tirsdag Laudrup Prisen »for at bevare og styrke legen og glæden i fodboldspillet«, som det hedder i begrundelsen. Fodboldspilleren må dele prisen med formanden for FC Kammeraterne, en århusiansk indvandrerklub. Formanden, Per Secher, der har stiftet klubben, arbejder desuden med indvandrere i sin egenskab af projektmedarbejder hos Jydsk Boldspil-Union. Han fik følgende ord med på vejen fra Michael Laudrup, da denne overrakte prisen på Carlsberg-museet i København: - I priskomiteen har vi stor respekt for det store sociale og pædagogiske arbejde, som er med til at holde mange unge væk fra kriminalitet. Per Secher måtte dog nøjes med en tredjedel af de 75.000 kroner, sponsoren havde afsat til årets uddeling. René Henriksen fik 50.000 kroner. Nyt børnekulturråd Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R) har udpeget medlemmerne til Kulturrådet for børn, som får til opgave at gennemføre regeringens program, »Børn og Kultur«. Rådets formand bliver direktør Lars Kolind. De øvrige medlemmer bliver børne- og ungedirektør i Helsingør Kommune, Bjarne Pedersen, kunsthistoriker Bente Scavenius, lærer ved Fyns Pædagog-Seminarium Palle Krabbe, forfatter Isabella Smith, stadsbibliotekar i Aalborg Kirsten Boel, musikskoleleder i Tårnby Kirsten Værgmann, scenograf Bjarne Sloth Thorup og udstillingsleder ved Zoologisk Museum, Kay W. Petersen. Rådet får 18 mio. kroner årligt for bl.a. at afprøve nye samarbejdsmodeller mellem kultursektorens institutioner og foreninger på den ene side og skoler, fritidsordninger og daginstitutioner på den anden side. Ph.d.-forsvar i morgen I gårsdagens avis omtaltes Jørn Henrik Olsens ph.d.-forsvar, som vi skrev, ville finde sted i dag. Det er dog først i morgen klokken 13.00, at han forsvarer afhandlingen »Kristus i tropisk Afrika i spændingsfeltet mellem identitet og relevans«. Stedet er Det teologiske Fakultet, auditorium 7, Købmagergade 46, København.