Prøv avisen

Speditør Joseph Samson, Charlottenlund, er død. Han blev 92 år. Joseph Samson skabte en af Danmarks største speditørvirksomheder, Samson Transport, og var ved sin død stadig medlem af virksomhedens bestyrelse. Han grundlagde eget firma i 1934, men måtte i 1943 flygte til Sverige og ved hjemkomsten i 1945 starte forfra med virksomheden. Joseph Samson ydede i en årrække en stor indsats for at fremme samarbejdet mellem Danmark og Frankrig såvel kulturelt, sprogligt som kommercielt og blev i 1995 Ridder af Æreslegionen og i 1998 udnævnt til æresmedlem af Dansk-Fransk Handelsunion. Forhenværende kreditforeningsdirektør, cand.jur. Robert Riis, Holte, er død. Han blev 77 år. Robert Riis begyndte karrieen i Grosserer-Societetets Komité og Det internationale Handelskammer. Efter 19 år her blev han direktør i Creditkassen for Landejendomme i Østifterne. Tre år senere direktør i Forenede Kreditforeninger, der efter fusionen med Jyllands Kreditforening kom til at hedde Nykredit. Robert Riis var 1981-85 administrerende direktør. I 1977 overtog han tillige stillingen som direktør for Færøernes Realkreditinstitut og fortsatte her til 1988. Robert Riis havde desuden været medlem af Landbrugsministeriets udvalg angående beskyttelse af planteforædleres rettigheder, af plantenyhedsnævnet og af bestyrelsen for Dansk Planteforædling.