Prøv avisen

Fødselsdage i dag Overlæge, dr.med. Ole Zeuthen Dalgaard, Skodsborg, 75 år. Ole Zeuthen Dalgaard tog medicinsk eksamen i 1951 og blev i 1957 dr.med. på en afhandling om cystenyrer. I 1966 blev han administrerende overlæge i De Gamles By i København og herefter først administrerende overlæge på Bispebjerg Hospitals geriatriske afdeling fra 1977 og derpå på Rigshospitalets tilsvarende afdeling 1983-89. Ole Zeuthen Dalgaard har blandt andet været formand for Dansk Gerontologisk Selskab 1967-73 og for Dansk Selskab for Geriatri 1984-87. Han har desuden været næstformand i Danske Interne Medicineres Organisation og sekretær for Dansk Selskab for Intern Medicin. Kommandør Johan Andersen Ruth, København, 70 år. Johan A. Ruth begyndte på Søværnets Officersskole efter studentereksamen i 1949. I sin lange karriere havde han poster i NATO og var blandt andet chef for Søværnets Materielkommandos planlægning, chef for fregatten »Herluf Trolle« og 1. fredagdivision, chef for torpedobådseskadren og chef for operationsafdelingen i Forsvarsstabens Operationsstab. I 1982 blev han kommandør, og i 1987 blev han kontreadmiral i Oslo. I 1990 blev han chef for Marinestaben, men gik samme år på pension. Johan A. Ruth er i dag tilknyttet projektet »Atlas Flora Danica« ved Københavns Universitet, som har til formål at kortlægge Danmarks vilde planter, og arbejder desuden i ÆldreSagen med edb-hjælp, der har som målsætning at få flere ældre til at arbejde med computere og drage nytte af Internet. Borgmester, lektor Jørgen Nørby, Lemvig, 50 år. Jørgen Nørby blev medlem af byrådet i Lemvig i 1989, valgt for partiet Venstre. I otte år var han formand for teknik- og miljøudvalget, og ved kommunalvalget i 1997 var han den Venstre-politiker, der fik flest stemmer. Han afløste derefter Jens Kr. Skovmose som borgmester og har formået at videreføre sin forgængers samarbejdslinje i byrådet. Samarbejdet betyder blandt andet, at det samlede byråd, der består af syv partier, står bag konstituering, målsætning og budget. Jørgen Nørby er uddannet biolog, og samtidig med borgmesterposten holder han sit gamle fag ved lige med et par ugentlige undervisningstimer på Lemvig Gymnasium. Fødselsdage i morgen Fuldmægtig Ralf Amstrup, Tåstrup, 60 år. Ralf Amstrup er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet. Siden 1991 har han gjort tjeneste i skiftende departementer og styrelser inden for finansministerens ansvarsområde fra den 1. marts i år i den nyetablerede styrelse Forhandlingsstyrelsen. Forud for den statslige ansættelse arbejdede han i Grønlands-tjenesten fra 1975, først i Grønlands Landsråd, senere Grønlands Hjemmestyre og senest i Det offentlige Aftalenævn for Grønland. Ralf Amstrup blev som 22-årig landets dengang yngste folketingskandidat og var folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti indtil 1972. 1967-69 var han landsformand for Konservativ Ungdom, og i fem år var han medlem af Det Konservative Folkepartis hovedbestyrelse. Samtidig var han aktiv i Folkeligt Oplysningsforbund - både som underviser og i organisationen. Ralf Amstrup er medlem af Rønvang Sogns menighedsråd og provstiudvalget for Høje-Tåstrup Provsti samt bestyrelsesmedlem for lokalafdelingen af Grænseforeningen. Forsker får nordisk pris Toksikolog Eva Selzer Rasmussen fra Fødevaredirektoratet modtog i går Nordisk Forskningspris til Alternativer til Dyreforsøg på 60.000 kroner. Indenrigsminister Karen Jespersen (S) overrækker prisen i forbindelse med Forsøgsdyrenes Værns konference, der finder sted på Hellerup Parkhotel ved København. Bag prisen står tre nordiske fonde: Forsøgsdyrenes Værns Alternativfondet, det svenske Stiftelsen Forskning utan Djurforsök og det finske Juliana von Wendts Stiftelse för Forskning utan djurforsök. Det er første gang, at en konference af den art holdes i Danmark. Blandt deltagerne er en række internationale forskere, der arbejder med udvikling af alternativer til dyreforsøg. Eva Selzer Rasmussen har gennem 20 år forsket i emnet. Hun er ansat på Institut for Fødevaresikkerhed og Toksikologi under Fødevareministeriet og har blandt andet arbejdet med alternativer til kræftforsøg, øjenirritationsforsøg og dyreforsøg med forgiftningsdøden til følge. Pris for landbo-arkitektur Gårdejer og advokat Hans Sandager fik i går overrakt Agro Arkitektur Prisen 2000 ved Landskontoret for Bygninger og Maskiners årsmøde i Århus. Sønderbygård ved Fredericia har været i familien Sandagers eje siden 1943. En brand hærgede avlsbygningerne i 1997. Siden har Hans Sandager i samarbejde med Bygnings- og Maskinkontoret i Vejle og arkitekterne Iben Dombernowsky og Svend Åge Christensen bygget nyt. Anlægget består af en ny kornlade, en ny maskinbygning og det gamle stuehus. Desuden er en ældre trælade bevaret, og en over 100 år gammel lind danner centrum på gårdspladsen ved de nye bygninger og stuehuset. I bedømmelsesudvalgets begrundelse hedder det blandt andet, at planlægning, udformning og materialevalg og detaljering fortæller om tankevirksomhed, viden om og forståelse for, at arkitektur er en proces, som her er resulteret i et harmonisk og smukt byggeri. Fra tv til mission Israelsmissionens Unge (IU) og Den danske Israelsmission har ansat den nyuddannede cand.theol. Henrik Nordborg på fuld tid fra juli i år. Henrik Nordborg blev kendt som studievært i TV 2-serien »Festen, der ikke vil dø« om julens udvikling og historie. I disse dage tager han den praktiske uddannelse på Pastoralseminariet i Århus, og den 1. juni flytter Henrik Nordborg kontoret til Ydre Missions hus i Christiansfeld sammen med sin familie. Henrik Nordborg har hidtil været ansat som halvtids ungdomssekretær for Den danske Israelsmission og IU, men nysatsningen er affødt af den vækst, der er i IU's medlemstal, lokalforeninger og generelle aktiviteter. IU har rundet 700 medlemmer og seks lokalforeninger, og det er en stor del af ungdomssekretærens arbejde at udfordre, hjælpe og inspirere disse gennem sit job. Henrik Nordborg får også ansvaret for Israelsmissionens hjemmeside på Internet samt ansvaret for nyheder om nyudsendte voluntører og ansatte. Derudover skal han have tæt forbindelse med voluntører, som han skal undervise og vejlede. Henrik Nordborg har tidligere opholdt sig et år i Jerusalem som voluntør.