Prøv avisen

Fødselsdage i dag Forhenværende direktør Ebbe Groes, København, 90 år. Ebbe Groes blev i 1946 direktør i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB) og var fra 1951 til pensioneringen i 1975 FDB's førstedirektør. Han blev cand.polit. i 1935 og vandt guldmedalje på en afhandling om den naturlige rente. Han var sekretær i Banktilsynet og senere ansat i Prisdirektoratet, hvor han avancerede til underdirektør, inden han kom til FDB. Som FDB-direktør lykkedes det Ebbe Groes at skabe en markant profil for brugsforeningsbevægelsen. Ebbe Groes var blandt andet formand for Nordisk Andelsforbund og formand for Danmarks Nationalbanks bestyrelse og repræsentantskab. Han er medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber og hædret med Severin Jørgensen Prisen. I 1978 udgav han erindringsbogen »Glimt fra et halvt århundrede«. Forhenværende rektor Ulf Østergaard, Hellerup, 85 år. Ulf Østergaard blev cand.mag. i tysk, latin og oldtidskundskab i 1943 og underviste derefter på Gentofte Statsskole frem til 1950, afbrudt af et gæsteprofessorat i USA, der blev gentaget 1950-52. 1952-55 var han som konsulent for UNESCO med ved opbygningen af Filippinernes højere uddannelsessystem, og efter fire år som adjunkt ved Ordrup Gymnasium var han 1959-61 rektor for FN's internationale skole i New York. Efter at have været rektor for Søborg Gymnasium i 14 år blev han i 1975 rektor for Ordrup Gymnasium, hvor han selv var blevet student, og som han med held kæmpede for at redde fra nedlæggelse. Han trak sig tilbage fra posten i 1984. Ulf Øster-gaard har blandt andet udgivet en meget benyttet latinsk grammatik for gymnasiet. Skuespiller og sceneinstruktør Holger Perfort, Frederiksberg, 75 år. Holger Perfort har i et kvart århundrede været tilknyttet Folketeatret i København, hvor han også i næste sæson spiller med i teatrets tre forestillinger. Han blev elev ved Aarhus Teater i 1946, hvor han debuterede som skuespiller i 1948 og som sceneinstruktør i 1954. Han har spillet ved de fleste danske teatre og var i 1950 medstifter af Holberg-spillene i Den Gamle By i Århus. I en lang årrække sad han i bestyrelsen for Dansk Skuespillerforbund og var 1969-76 forbundets formand. Han har derudover blandt andet været formand for både Dansk og Nordisk Teaterunion og formand for Folketeatret, hvor han stadig er medlem af bestyrelsen. Forhenværende politimester John R. Karlsson, Løgstør, 70 år. John R. Karlsson blev cand.jur. fra Københavns Universitet i 1953. Han blev straks ansat i Justitsministeriet, og efter en uddannelse som reserveofficer var han endnu et år i Justitsministeriet, hvorefter han blev udstationeret i provinsen hos politimestre og statsadvokater og tillige et år var konstitueret dommer i Østre Landsret. I årene 1972-83 var han politimester i Grønland, hvorefter han fra 1984 til pensioneringen i 1994 var politimester i Løgstør Politikreds. Fortjenstmedaljer fra hoffet Kabinetssekretariatet oplyser, at der er tildelt fortjenstmedaljer i sølv til fængselsfunktionær ved Statsfængslet i Nyborg Anders Christian Andersen, Nyborg, afdelingsleder i Socialministeriet Jytte Beukel, København Ø, kontorfuldmægtig i Danmarks Statistik Inger Hendrup, Virum, kontorfuldmægtig på DTU Edith Nørgaard Boll, Kgs. Lyngby, fuldmægtig i Nyborg Kommune Bente Dissing Møller, Nyborg, og ekspeditionssekretær ved Københavns Amts Sygehus i Glostrup Annelise Holmbom Nielsen, Taastrup. Teaterpris til samisk skuespiller Institut for Folkeligt Teater, ÅSEN, giver i år Håbets Pris til den samiske skuespiller, filmskaber, joik- og performancekunstner Åsa Simma. I begrundelsen for valget af Åsa Simma hedder det, at hun gennem sin kunst vækker alle de ressourcer, der ligger i den samiske kulturs underfjeld af ritualer og billeder, og at hun har gjort sit til, at samisk teater og film i dag mødes med nysgerrighed og respekt langt ud over Samelandets grænser. Åsa Simma er uddannet på Tkak Teatret i Fjaltring i Vestjylland i 1986. Sidste år færdiggjorde hun i Hollywood filmen »Stallobakti«. Samtidig er hun i forbindelse med Helsinki Kulturby 2000 aktuel med forestillingen »Mttarhku nieiddat - en sang fra formødrene«. Forestillingen vises pinsedag på teatret Åsen, der ligger i Jerslev i Vendsyssel. I forbindelse med forestillingen vil Åsa Simma få overrakt Håbets Pris. Fremtidsforskning får ny direktør Institut for Fremtidsforskning udnævnte onsdag tidligere kontreadmiral Poul Schriver som ny administrerende direktør. Poul Schriver afløser direktør siden 1983, cand.scient.pol. Rolf Jensen. Instituttet har i de senere år vokset sig stort og har i øjeblikket 30 forskningsmedarbejdere, 120 medlemsvirksomheder og en omsætning på 28 millioner kroner. Det er da også den udvidede forskning og Rolf Jensens stadig større foredragsvirksomhed, der har medført, at han har bedt om at blive løst fra sine administrative opgaver. Rolf Jensen fortsætter således som forskningsansvarlig direktør og cand.scient.pol. Johan Paludan som vicedirektør. Poul Schriver tiltræder den 1. august. Nye forskere til Risø Forskningscenter Risø ved Roskilde har ansat tre nye forskningsprofessorer på områder, som har et langsigtet perspektiv i forhold til Risøs fortsatte udvikling. De nye professorer, Elis Holm, Per Michael Johansen og John A. Wert, får en særlig rolle som bindeled mellem Risø og universiteterne i Øresundsregionen, blandt andet som vejledere for unge forskere. Elis Holm er professor ved Lunds Universitet i Sverige. Han skal på Risø arbejde med radioøkologi, som sigter mod forståelse af og begrænsning af radioaktiv forurening af økosystemer. Elis Holm skal udbygge Risøs samarbejde med Lunds Universitet og Københavns Universitet inden for radioøkologi og sporstofstudier. Per Michael Johansen er civilingeniør, ph.d. og programleder på Risø. Hans forskningsprofessorat skal styrke Risø inden for studier af vekselvirkningen mellem lys og organiske materialer, specielt brugen af polymerer, plastmaterialer, som lyskilder. John A. Wert er professor ved University of Virginia, USA. Hans forskningsprofessorat skal styrke Risøs forskning inden for grundlæggende deformation i metalliske materialer og sammenhængen mellem struktur og egenskaber.