Prøv avisen

Ved forstander Jens Bonderups død, Ry Højskole, skriver formand Niels Alrø og konstitueret forstander Henrik Kidmose på højskolens vegne følgende mindeord: Ry Højskoles forstander Jens Bonderup døde søndag 13. august i en alder af kun 54 år. Jens Bonderup kom til Ry Højskole i januar 1975. Han virkede i de første mange år som skolens musik- og teaterlærer og var en drivende kraft i etableringen af skolens teatersal. Det var Jens' fortjeneste, at Ry Højskoles teaterlinje var i særklasse og fik mange elever til at vælge skolen. I august 1989 blev han, efter i kort tid at have været konstitueret, ansat som forstander. Et enigt medarbejderråd og bestyrelse stod bag ansættelsen vel vidende, at Jens Bonderup kunne og ville videreføre de traditioner og den ånd, der er særegen for Ry Højskole. I de 11 år, hvor han var skolens leder, formåede han til fulde at indfri disse forventninger. Jens åndede og levede for sin højskole. For mange mennesker var Jens Ry Højskole - både fagligt, menneskeligt og socialt. Jens Bonderup var et menneske, der stillede store krav til sig selv, men som sagtens kunne vise storsind og forståelse i forhold til andre. Der er ingen tvivl om, at hans høje standard smittede af på hele højskolen og var med til at løfte den. Han var med i alt, hvad der rørte sig på skolen lige fra planlægningen af små detaljer til fremlæggelse af store visioner. Hans opmærksomhed og menneskelige forståelse nåede ud i alle højskolens kroge. Fagligt nåede Jens at sætte dybe spor i højskolen. Han gennemførte musikkurser med stor succes, og han stillede store krav til præcision og intellektuel klarhed. Jens var også i bredere forstand et musisk menneske: skabende, farverig, original. I sit virke som forstander var Jens præget af stor ydmyghed i forhold til traditionen, i forhold til historien, men så sandelig også i forhold til den enkelte medarbejder og de mennesker, han mødte i arbejdet på skolen. Jens var altid i overvejelser, altid spørgende og søgende, altid på vej. Mødet med ham gjorde et stort indtryk på mange. Jens Bonderup engagerede sig ikke kun i Ry Højskole, men var en glødende debattør i den løbende højskoledebat. Når det drejede sig om synet på højskolen, var Jens kompromisløs. På den ene side var Jens' indlæg klare og præcise - også i kritikken af andre højskoler. På den anden side fornemmede man hele tiden en åbenhed, der søgte at beskrive højskolen i forhold til tidens nye udfordringer. Men under det lå altid en fast forankring i den almene grundtvigske højskole. Højskolen trivedes i Jens' forstandertid. Han formåede at inspirere og begejstre, og det er derfor et stort tab for højskolen, dens medarbejdere, bestyrelse og elever, at Jens ikke er mere. Vi vil i taknemmelighed mindes ham for alt, hvad han gav hver af os. Vore tanker går også til hans kone Anna, hans søn Jakob og den nærmeste familie. Jens Bonderup begraves torsdag 17. august klokken 13.00 med efterfølgende mindesammenkomst på Ry Højskole. Redaktør og forfatter Asta Bang, Frederiksberg er død. Hun blev 96 år. Asta Bang var i næsten 40 år tilknyttet de Berlingske aviser. Hun begyndte i 1937 som redaktionssekretær ved Berlingske Tidendes søndagstillæg, Berlingske Søndag. Og da det gik ind, fortsatte hun som medarbejder ved Berlingske Aftenavis' familieside og nåede lige at være med, da Aftenavisen blev til Weekendavisen. Asta Bang var det ældste af forfatterparret Helge og Edith Rodes fire børn, og Edith Rode og Asta Bang udgav sammen en række kogebøger. Nogle år efter Edith Rodes død i 1956 skrev Asta Bang en bog om hende som livskunstner og madskribent. Den hed »Mors mad«. Psykiater, dr.med. Mogens Milfeldt, København, er død. Han blev 81 år. Mogens Milfeldt var speciallæge i psykiatri og neurologi. Han markerede sig som foregangsmand som behandler og som kontant revser af det danske sundhedsvæsen. Han blev læge i 1944 og fik tre år senere Københavns Universitets Guldmedalje. I 1957 forsvarede han sin disputats og var da knyttet til Århus Kommunehospitals neurologiske afdeling. Senere kom han til Augustenborg og Statshospitalet i Nykøbing S. samt Bispebjerg Hospital. I 30 år drev han speciallægepraksis i København.