Prøv avisen

Fødselsdage i dag Forhenværende museumsinspektør, dr.phil. Tove Clemmensen, Hellerup, 85 år. Tove Clemmensen blev ansat ved Nationalmuseets 3. afdeling i 1935 og ledede i årene 1940-75 museets inventarundersøgelser på de danske slotte og herregårde. Hun har nyindrettet Bakkehusmuseet, Liselundmuseet, Nationalmuseets Klunkehjem, Brede Hovedbygning og interiører på blandt andet Øregård Museet og i Erichsens Palæ. Gennem mange år har hun været en af landets mest vidende om gamle møbler og interiører. Hun blev dr.phil. i 1973 på en afhandling om møbler af N.H. Jardin, C.F. Harsdorff og J.C. Lillie og har i øvrigt skrevet en lang række bøger om især møbler og interiører. I 1980 udgav hun sammen med sin mand, nu afdøde lektor, dr.phil. Mogens B. Mackeprang, værket »Kina og Danmark 1600-1950, Kinafart og Kinamode«. Tove Clemmensen er blandt andet tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1974 og Ole Haslunds Hæderspris 1986. Forhenværende arkivar Thelma Jexlev, Birkerød, 80 år. Thelma Jexlev blev cand.mag. i historie og dansk i 1947. I 14 år var hun amanuensis i Sprog- og Litteraturselskabet, hvorefter hun fra 1962 til sin afsked for ti år siden var arkivar i Rigsarkivet. Thelma Jexlev kender kilderne til Danmarks middelalderhistorie og har udgivet fortegnelser over dem. I skarpsindige studier har hun kastet nyt lys over middelalderens historie, især helgener, klostre, kvinder og sociale forhold. Men hun kender også renæssancens historie og har skrevet om så forskellige emner som dansk papir og glas, Orkneyøerne og historiske hjælpediscipliner. Hun udgav den store legatstamtavle over etatsråd J.H. Schous og hustrus slægt, var konsulent for Dansk Biografisk Leksikon, har skrevet talrige artikler i dette og andre leksika og har nylig afsluttet arbejdet på en bog om Roskilde Skt. Agnete Kloster. Professor, dr.jur. Preben Stuer Lauridsen, Wien, Østrig, 60 år. Preben Stuer Lauridsen var engang en væsentlig, kritisk stemme, der som lyn fra klar himmel kunne starte samfundsdebatter og i øvrigt angreb kollegerne på Retsvidenskabeligt Insitut for at været »fuldstændig uengageret« i den retspolitiske debat. Juristen og debattøren Preben Stuer Lauridsen har favnet emner fra pressefrihed til idrætsjura, og han har aldrig haft en diplomatisk tilgang til hverken emner eller personer. Hvor hans måde at sige og gøre tingene på ofte er blevet kritiseret, er hans analytiske evner imidlertid uangribelige. Han blev cand.jur. i 1969, men fik allerede fire år før Københanvs Universitets Guldmedalje. I 1974 erhvervede han doktorgraden på afhandlingen »Studier i retspolitisk argumentation«, og i årene 1977-95 var han professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet. Nu har han forladt både universitetet og landet, men sidst han virkelig fyldte noget i medierne herhjemme, var han det nok også helst foruden. I midten af 1990'erne blev der skrevet mange artikler om Preben Stuer Lauridsens ejendoms- og containerselskab Thorax Holding. En konsulent i firmaet blev først dømt og siden frifundet for at have bestilt to rockere til at gennembanke en kritisk forretningsforbindelse, og sideløbende undersøgte politiet flere anmeldelser af Preben Stuer Lauridsen for bedrageri og mandatsvig, men stoppede undersøgelserne, da der ikke blev fundet grundlag for at rejse sigtelse. I dag bor Preben Stuer Lauridsen i Østrig, og siden 1995 har han koncentreret sig om arbejdet som administrerende direktør for Thorax. Rektor Kjeld Mortensen, Risskov, 60 år. Kjeld Mortensen blev cand.mag. i fysik og matematik fra Aarhus Universitet i 1969. Samme år blev han ansat som adjunkt ved Århus Akademi, hvor han i 1977 blev studielektor. Siden 1979 har han været rektor ved Randers Statsskole. Kjeld Mortensen har blandt andet siden 1994 været medlem af repræsentantskabet for TV 2/Østjylland. Bryllup På lørdag vies i Helligåndskirken i Hvide Sande Heidi Paakjær Nielsen, datter af Anni og Niels Iver Nielsen, Hvide Sande, til Flemming Martinussen, søn af Ellinor og Paul Anton Martinussen, Løgumkloster. Benedikte repræsenterer kongehuset på rejse Prinsesse Benedikte overværer som Kongehusets repræsentant samt som Honorary Trustee for the American-Scandinavian Foundation sammen med repræsentanter fra de øvrige nordiske lande indvielsen af Scandinavia House i New York tirsdag 17. oktober. Dagen efter deltager prinsessen i et »Inaugural Ball«. Det oplyser Prinsesse Benediktes Hofstat. Den 19. oktober er prinsesse Benedikte endvidere til stede ved åbningen af den fælles nordiske udstilling »Vikings - The North Atlantic Saga« på American Museum of Natural History i New York. Under sit ophold i New York skal prinsesse Benedikte desuden deltage i et morgenmøde med de danske parlamentarikere og embedsmænd på FN-missionen og åbne en særudstilling med titlen »Klassisk Dansk Design, Georg Jensen, Royal Scandinavia«. Prinsesse Benedikte vil under hele rejsen være ledsaget af hofdame, grevinde Karin af Rosenborg. Ny departementschef i Forskningsministeriet Regeringen har efter indstilling fra forskningsminister Birte Weiss (S) udpeget den 55-årige Leo Bjørnskov til ny departementschef i Forskningsministeriet, hvor han tiltræder onsdag 18. oktober. Leo Bjørnskov, der er uddannet jurist, betegnes som en af centraladministrationens mest erfarne lederskikkelser. Han var fra 1990 til 1999 departementschef for henholdsvis Miljøministeriet og Miljø- og Energiministeriet. Denne stilling fratrådte han i februar sidste år ved udløbet af den maksimale periode på ni år for åremålsansættelse i samme stilling. Siden har han været afdelingschef og rådgiver med ansvar for Miljø- og Energiministeriets internationale arbejde. Leo Bjørnskov har ved flere lejligheder beskæftiget sig med forskning. I 1994 blev han udpeget som medlem af et udvalg, der skulle analysere den faglige rådgivning inden for dansk forskning. Formand for udvalget var den nu afgående departementschef Knud Larsen. Senest blev Leo Bjørnskov for godt en måned siden udnævnt som formand for Forskningskommissionen, der skal analysere det danske forskningssystem i international sammenhæng.