Prøv avisen

Ved Knud W. Jensens død udtaler kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R) følgende mindeord: Med Knud W. Jensens død har Danmark mistet en af dem, der vil gå over i historien som en af de helt store inden for dansk kunst og kultur. Hans største værk var kunstmuseet Louisiana i Humlebæk, men hans kunstneriske ildsjæl var i gang mange steder i den danske kunstverden. Med en flot blanding af indsigt, viden og dristighed fik han ting til at ske. Knud W. Jensen rykkede grænserne for, hvordan man kunne opleve moderne kunst. Louisiana blev ikke bare et kunstmuseum, men et levende kulturcenter med musik, kulturdebatter og meget andet. Han skabte et moderne museum i konstant forandring, hvor alle kunne kombinere en udflugt i smukke omgivelser ved Øresund med en rejse ind i nye og ukendte kunstneriske farvande. Han gjorde den gode kunst til hvermands mulighed. Og vi tog imod tilbuddet. Netop Knud W. Jensens utrættelige fantasi kombineret med en god praktisk sans var årsagen til, at Louisiana hurtigt udviklede sig til et af verdens bedste museer. Allerede for år tilbage stoppede han som direktør, men han fortsatte sin gang på museet, og når der var konferencer kunne man være sikker på, at Knud W. Jensen sad som en af de mest engagerede tilhørere. For hans interesse for kunst og kultur blev aldrig svækket. Danmark og den danske kunstverden har i dag ikke blot mistet en af sine største personligheder, men også en af de mest elskværdige. Ildhuen var altid kombineret med åbenhed og venlighed. Han skabte en rar atmosfære omkring sig, selv om det var ramme alvor, hvad han kæmpede for. Savnet vil være dybt. Vi kan kun trøste os med, at Knud W. Jensen nåede det, han allerhelst ville. At skabe noget varigt og fornemt til os alle. Æret være hans minde! Fhv. gymnasieinspektor Axel Truels Jensen, Ballerup, er død. Han blev 91 år. Axel Truels Jensen arbejdede i en lang årrække som inspektor ved Sankt Annæ Gymnasium i København, og han bevarede kontakten til skolens elever længe efter sin pensionering. Desuden var han i mange år involveret i KFUK's Sociale Arbejde. Hans hustru, Fanny Truels Jensen, som døde i 1998, var landsformand for KFUK's Sociale Arbejde, og Axel Truels Jensen var i en periode kasserer. Op i en høj alder bevarede han engagementet i KFUK's Sociale Arbejde og brugte ellers tid på sit hus og sin have i Ballerup. Seminarielektor Ulrik Østergaard Dybdal, Randerup, er død. Han blev 39 år. Ulrik Østergaard Dybdal underviste i tysk og religion på Ribe Starseminarium og HF. Han var politisk engageret i Dansk Samling og redaktør for Nyt fra Dansk Samling.