Prøv avisen

Fødselsdage i dag Journalist Jørn Træholt, Farum, 70 år. Jørn Træholt var gennem mange år en af de kendte stemmer i Radioavisen, hvor lytterne lærte ham at kende som en seriøs reporter. Han begyndte sin journalistkarriere som 17-årig på det radikale Vendsyssel Venstreblad og var siden ved det konservative Svendborg Amtstidende og den socialdemokratiske Ny Tid i Hjørring. Som soldat var han tilknyttet Søværnets Pressetjeneste, og derefter var han ved Socialdemokraten i Helsingør - heraf seks år som chef, inden han i 1965 kom til Radioavisen, hvor han kom til at virke i omtrent 34 år. Siden afskeden fra Danmarks Radio har han været redigerende nyhedsoplæser på Radio 2. Jørn Træholt er medstifter af Trafikjournalisternes Landsklub, hvor han var formand de første 16 år og nu er æresformand. I dag er han formand for Danske Flyve-journalister. Generalløjtnant Ole Larsen Kandborg, Hoeilaart, Belgien, 60 år. Ole Larsen Kandborg må som en konsekvens af den runde fødselsdag tage sin afsked med månedens udgang. Dermed mister forsvaret en af sine højest placerede officerer i forsvarssamarbejdet NATO. Ole Larsen Kandborg har siden 1997 været direktør for Den Internationale Militære Stab ved NATO's hovedkvarter i Bruxelles. Siden han i 1960 blev indkaldt til Prinsens Livregiment i Viborg, er Ole Larsen Kandborg steget jævnt i graderne. Han har blandt andet været kompagni- og bataljonchef samt chef for 2. Sjællandske Brigade. Jyske Division, Forsvarsstabens Planlægningsstab og for Hærens Operative Kommando. Pastor Margrethe Mader, Sakskøbing, 40 år. Mar-grethe Mader blev exam.art. i engelsk i 1982 og cand.theol. fra Københavns Universitet i 1989. Hun har siden været fungerende sognepræst i Døllefjelde-Musse-Herritslev Pastorat, Toreby Pastorat, Nakskov Skt. Nikolaj-Branderslev Pastorat, Tårs-Vigsnæs Pastorat, Sakskøbing Pastorat, Horslunde-Nordlunde og igen i Sakskøbing. Alle pastorater på Lolland. Margrethe Maders mand, Bedicht Richardt Mader er sognepræst i Tårs-Vigsnæs Pastorat. Folkekirken Kirkeministeriet meddeler, at sognepræst i Ringkøbing Pastorat i Ribe Stift Jørgen Eilschou Holm er ansat som provst for Ringkøbing Provsti i Ribe Stift fra i dag. Hæder til politidirektør Københavns politidirektør Hanne Bech Hansen er ikke uvant med priser og hædersbevisninger, og nu kan hun tilføre en ny af slagsen. I morgen klokken 13 vil hun på sit kontor på politigården få besøg af landsformand Grethe Viborg fra landets største kvindeforening, DDH Forening af Aktive Kvinder, der vil udnævne Hanne Bech Hansen til Årets Aktive Kvinde 2001. Prisen blev stiftet i forbindelse med DDH Forening af Aktive Kvinders 80 års jubilæum sidste år og bliver tildelt en dynamisk kvinde, der har markeret sig ved en aktiv indsats i samfundet og igennem sit virke står som forbillede for andre kvinder. Hanne Bech Hansen får som symbol på æren tildelt en cd med »Sinfonia Femina«. Forskerpriser En original og mangeårig forskning inden for nervesystemets funktioner og årsager til hjernesygdomme er baggrunden for, at professor, dr.med. Jens Zimmer Rasmussen fra Syddansk Universitet modtager Odd Fellow Ordenens forskerpris 2001 på 250.000 kroner. Forskerprisen er sammen med en del andre større og mindre donationer netop blevet uddelt. Vejlefjord Centret har modtaget 200.000 kroner, som skal bruges til et projekt med udendørs fysioterapi for hjerneskadede. Vejlefjord Centret er specialiseret i genoptræning efter hjerneskader. 268.000 kroner er blevet uddelt til tre projekter, der alle har til formål at give børn og deres forældre bedre livskvalitet, og endelig har Odd Fellow Ordenen uddelt 15 legater 15.000 kroner til musikstuderende på landets fem musikkonservatorier.